Naujienos

Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su Jungtine Karalyste

Spalio 12‒14 d. Kauno klinikų atstovai lankėsi Jungtinėje Karalystėje. Vizito tikslas – susipažinti su šalies sveikatos sistemos valdysena, sveikatos inovacijomis, ateities medicinos strateginėmis kryptimis, gyvybės mokslų ekosistema, taip pat aptarti sėkmingus sveikatos priežiūros institucijų, mokslo įstaigų, verslo bei valstybės bendradarbiavimo modelius.

Vizito metu Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, direktorius medicinai ir slaugai prof. dr. Kęstutis Stašaitis, direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms doc. dr. Tomas Lapinskas susitiko su naujuoju Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Eitvydu Bajarūnu bei komercijos atašė Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir Omano Sultonatui Donata Mauricaite.

Pirmąją vizito dieną Kauno klinikų delegacija, dalyvaujant LR ambasadoriui, susitiko su Jungtinės Karalystės Nacionalinio sveikatos ir klinikinės kompetencijos instituto (angl. The National Institute for Health and Care Excellence, NICE) atstovais. Susitikimo metu buvo aptarta ne vien įrodymais pagrįstų ligų diagnostikos, gydymo bei prevencijos rekomendacijų rengimo ir įgyvendinimo ypatumai, bet ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės standartai, leidžiantys identifikuoti dabartinės klinikinės praktikos trūkumus ir nustatyti prioritetines paslaugų kokybės gerinimo sritis. Diskusijų metu kalbėta apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklius (indikatorius), kurių stebėsena leidžia įvertinti paslaugų kokybę bei siekti geresnių rezultatų.

Vizito metu Kauno klinikų delegacija turėjo galimybę susitikti su Londono universiteto koledžo (angl. University College London, UCL) atstovais. Tai seniausias ir didžiausias Londono universiteto koledžas, kuriame dirba apie 4000 mokslo darbuotojų – daugiausiai Jungtinėje Karalystėje, o tarp universiteto absolventų yra 26 Nobelio premijos laureatai. Susitikimo metu buvo aptarta sėkmingai šalyje veikianti gyvybės mokslų ekosistema, kurioje aktyviai bendradarbiauja sveikatos priežiūros įstaigos, švietimo ir mokslo institucijos, verslas bei valstybė. Aptarti ekosistemoje veikiančių institucijų tarpusavio sąveikos ir bendradarbiavimo principai, mokslo projektų finansavimas, intelektinės nuosavybės pasidalijimo klausimai, sukurtų sveikatos inovacijų ir skaitmeninių technologijų komercializavimo modeliai, tarptautinių partnerysčių plėtra. Aptartos ir aktualiausios ateities medicinos kryptys – regeneracinė medicina, genų terapija, retos ligos, metobolomika, dirbtinis intelektas, virtuali realybė. Tarp aktualiausių temų išlieka onkologija bei širdies ir kraujagyslių ligos.

Antrąją vizito dieną Kauno klinikų delegacija lankėsi Velse, kur dalyvavo sveikatos priežiūros technologijų konferencijoje „ATiC Symposium 2022“. Renginio metu buvo diskutuojama apie vystomas inovatyvias sveikatos priežiūros technologijas ir jų pritaikymą klinikinėje praktikoje. Individualių susitikimų metu aptarti mokslinių tyrimų skatinimo ir finansavimo modeliai, intelektinės nuosavybės pasidalijimo, skaitmenizacijos ir inovacijų diegimo klinikinėje praktikoje iššūkiai.

Paskutinę vizito dieną delegacija lankėsi Kardifo universitete (angl. Cardiff University) – tai trečiasis pagal senumą universitetas Velse. Susitikimo metu tęstos diskusijos apie gyvybės mokslų ekosistemą, tarptautinius ir nacionalinius mokslo projektus bei jų finansavimo modelius, klinikinius tyrimus, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, inovacijų diegimą į klinikinę praktiką. Aptartos bendradarbiavimo galimybės. Vizitas užbaigtas susitikimu su Velso Vyriausybe (angl. Welsh Government), jo metu pristatytas Velso gyvybės mokslų sektorius, aptarti valstybės institucijų paramos modeliai vystant sveikatos sektoriaus inovacijas, bendradarbiavimo su verslu svarba, inovacijų diegimo į klinikinę praktiką spartinimo mechanizmai, išskirtos prioritetinės sveikatos sektoriaus kryptys – sveikas senėjimas, skaitmenizacija, dirbtinis intelektas bei robotizacija, precizinė medicina, verte grįsta sveikatos priežiūra bei pažangieji vaistiniai preparatai.

Tikimasi, kad užmegzti ryšiai paskatins sėkmingą dvišalį bendradarbiavimą.

Kauno klinikų informacija

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X