Informacinių technologijų tarnyba

Giedrius Leimonas
Tarnybos vadovas
Tel. +370 37 70 3330
El. p. giedrius.leimonas@kaunoklinikos.lt

 

Kauno klinikų darbuotojai gedimus ir užduotis IT tarnybai gali registruoti per savitarnos sistemą (prisijungti prie savitarnos sistemos ir registruoti gedimus galima tik iš kompiuterių, kurie yra prijungti prie Kauno klinikų tinklo).

Negalint užregistruoti gedimo ar užduoties per savitarnos sistemą - rašykite laišką adresu itpagalba@kaunoklinikos.lt.

Esant skubiems atvejams skambinti bendruoju IT pagalbos numeriu +370 37 70 3333 (iš vietinio telefono - 3333).

 

 

 

Informacinių technologijų (IT) tarnyba prižiūri Kauno klinikose veikiančias informacines sistemas, kompiuterizuotas darbo vietas bei ryšio įrangą. IT tarnyba konsultuoja visus dirbančius su e. technologijomis, dalyvauja diegiant technologines naujoves ir naujas informacines sistemas. Tarnyboje dirba 44 specialistai. IT tarnybą sudaro trys skyriai:

Programinio aprūpinimo skyrius
Programinio aprūpinimo skyriaus specialistai atlieka Kauno klinikų informacinių sistemų nuolatinę priežiūrą ir vystymą, šalina sistemų sutrikimus, konsultuoja klinikų gydytojus ir kitus specialistus visais informacinių sistemų naudojimo klausimais. Vykdo programavimo darbus specifinėse, tik Kauno klinikoms pritaikytose sistemose.

Skyriaus vedėjas Nerijus Lukoševičius
Tel. +370 37 70 3331
El. p. nerijus.lukosevicius@kaunoklinikos.lt

Infrastruktūros skyrius
Infrastruktūros skyriaus specialistai atsakingi už duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais, tarnybinių stočių (serverių), reikalingų informacinėms sistemoms, priežiūrą. Infrastruktūros skyriaus specialistai nuolat tobulina turimą infrastruktūrą. Planuoja kasmetinę plėtrą. Informacijos srautai nuolat auga, todėl ši sritis vystosi labai sparčiai. Kauno klinikos neatsilieka nuo IT plėtros tendencijų ir infrastruktūros plėtrai skiria deramą dėmesį.

Skyriaus vedėjas Aivaras Simanavičius
Tel. nr. +370 37 70 3332
El. p. aivaras.simanavicius@kaunoklinikos.lt

Kompiuterinių darbo vietų skyrius
Skyrius užtikrina klinikų padaliniuose esančios kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatavimą, aptarnavimą ir remontą. Taip pat veikia centralizuota pagalba teikianti konsultacijas visais su IT susijusiais klausimais. Skyrių sudaro trys grupės, kurios apima pagalbos - skambučių centro, kompiuterių priežiūros, telekomunikacijos-ryšių veiklas. IT pagalbos grupė priima skambučius, registruoja gedimus ir užsakymus, taip pat atsakinga už sklandų darbų paskirstymą ir gedimų šalinimą. Kompiuterių priežiūros grupės specialistai prižiūri ir remontuoja kompiuterinę bei spausdinimo įrangą darbo vietose, įrenginėja naujas kompiuterines darbo vietas. Telekomunikacijų grupė prižiūri vidinę Kauno klinikų telefonų stotį, komutuoja padaliniuose esančias ryšio linijas ir užtikrina vietinių bei mobiliųjų telefonų sklandų veikimą. Bendrai kompiuterinių darbo vietų skyrius taip pat užtikrina IT, telekomunikacijųū įrangos, eksploatacinių medžiagų tiekimą Kauno klinikų padaliniams.

Skyriaus vedėjas Žydrūnas Gasiūnas
Tel. nr. +370 37 70 3334
El. p. zydrunas.gasiunas@kaunoklinikos.lt

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X