Kokybės vadybos ir valdymo tarnyba

 Diana Jančaitienė
 Vadovė
 El. p. diana.jancaitiene@kaunoklinikos.lt
 Tel. nr. +37037787438
 

Vyresnioji specialistė Vita Kalvaitytė 
El. p. vita.kalvaityte@kaunoklinikos.lt, tel. +37037787438

Vyresnioji specialistė Ieva Kemežienė
El.p. ieva.kemeziene@kaunoklinikos.lt, tel. +37037326338

Vyresnioji specialistė Urtė Juralevičiūtė
El.p. urte.juraleviciute@kaunoklinikos.lt, tel. +37037326562

1. Kokybės vadybos ir valdymo srityje:
1.1. dalyvauti atnaujinant ir tobulinant įstaigos tvarką, reglamentuojančią įstaigos veiklos ir kokybės rodiklių siektinų reikšmių nustatymą, uždavinių padaliniams formavimą ir periodinį jų vertinimą;
1.2. vykdyti nuolatinę įstaigos kokybės rodiklių stebėseną;
1.3. dalyvauti perkeliant statistines apskaitos formas į elektroninę erdvę;
1.4. pagal kompetenciją rengti kokybės dokumentus.
 

2. Pacientų saugos srityje:
2.1. atlikti nuolatinę nepageidaujamų įvykių, neatitikčių ir incidentų stebėseną ir teikti pasiūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo;
2.2. vykdyti nepageidaujamų įvykių nagrinėjimo komisijų teiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
2.3. dalyvauti sudarant ir įgyvendinant veiklos planus pacientų saugos gerinimui;
2.4. dalyvauti vertinant pacientų pasitenkinimą teiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis ir teikti siūlymus dėl jų gerinimo.
 

3. Kita veikla:
3.1. organizuoti naujų veiklų ir paslaugų licencijavimą;
3.2. rengti bei administruoti licencijuojamų pareigybių aprašymus.

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X