Raštinė

Raštinė

Kauno klinikų Vykdomojo sekretoriato Raštinė yra pavaldi Vykdomajam sekretoriatui ir sekretoriato vadovui. 

Priima, registruoja, tvarko, koordinuoja Kauno klinikų gaunamus ir siunčiamus dokumentus, rengia atsakymus ir pažymas apie asmenų gydymąsi (dabartiniu laikotarpiu) fiziniams ir juridiniams asmenims.

Registruoja Kauno klinikų vidaus teisės dokumentus ir dalinasi jais su padaliniais. 

Raštinės darbuotojai teikia informaciją savo kompetencijos ribose, atsakinėdami į skambučius, raštiškas interesantų užklausas, priimdami interesantus. 

Raštinės darbo laikas: 
Nuo pirmadienio ir penktadienio 8:00- 16:30 val., (pietų pertrauka 12:00-12:30 val.)
 
Raštinės kontaktai:
Eivenių g. 2, Kaunas
Tel. nr. +37037326768
El. p. rastine@kaunoklinikos.lt

Simona Švenčionienė
Vyresnioji raštvedė
Kuruoja raštvedžių darbą, gaunamus skundus, gaunamus raštus iš Valstybinės ligonių kasos, Valstybinės darbo inspekcijos, savivaldybių, raštus iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Justė Daukšaitė
Kauno klinikų tarnybinių prašymu registravimas, pacientų gydymo pažymų rengimas.
Kuruoja, advokatų, antstolių, kitų juridinių asmenų raštus.

 

Vaida Verkytė                                  
Kuruoja gaunamus raštus iš Lietuvos policijos padalinių, rengia atsakymus į juos, taip pat gaunamus  vaiko teisių apsaugos, teismų raštus, pakenkimo sveikatai pažymas.

Ieva Matulaitienė
Kauno klinikų siunčiami dokumentai, kuruoja Centrinės projektų tarnybos, Europos socialinio fondo agentūros, Viešųjų pirkimų tarnybos raštus.

Diana Grigaravičienė
Kuruoja asmenų prašymus, Pacientų portalą, gaunamus įmonių raštu. 
 

Kauno klinikoms prašymai gali būti teikiami tiesiogiai atvykus arba elektroninėmis priemonėmis

Norėdami pateikti prašymą Kauno klinikoms prašome jį teikti naudojantis Kauno klinikų pacientų portalu. (Nuoroda: https://portalas.kaunoklinikos.lt/)

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X