Pacientų taryba

Pacientų taryba

Kauno klinikose pradėjo veikti pirmoji Pacientų taryba, į kurią viešosios atrankos būdu išrinkti pacientai ir pacientų visuomeninių organizacijų atstovai. Pacientų taryba išrinkta 3 metų kadencijai. 

Pacientų taryba Kauno klinikų administracijai išsakys savo pastebėjimus ir patirtis bei teiks rekomendacinio pobūdžio siūlymus, kaip gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pirmininkė Inga Laukytė-Budrienė
El. p. 
inga@padeduaugti.lt

Pacientų tarybos nariai:

Kristina Antanavičienė
Inga Laukytė-Budrienė
Jūratė Budrienė       
Rūta Dvylytė 
Lolita Salienė 
Vaida Urbaitytė

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X