Pacientų taryba

Pacientų taryba

Kauno klinikose pradėjo veikti pirmoji Pacientų taryba, į kurią viešosios atrankos būdu išrinkti pacientai ir pacientų visuomeninių organizacijų atstovai. Pacientų taryba išrinkta 3 metų kadencijai. 

Pacientų taryba Kauno klinikų administracijai išsakys savo pastebėjimus ir patirtis bei teiks rekomendacinio pobūdžio siūlymus, kaip gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pacientų tarybos nariai:

Kristina Antanavičienė
Inga Budrienė
Jūratė Budrienė       
Rūta Dvylytė 
Lolita Salienė 
Vaida Urbaitytė

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X