Apskaitos ir biudžeto tarnyba

 Vyriausias finansininkas Ilona Nikitinienė
 Tel. nr. +37037326974
 El. p. ilona.nikitiniene@kaunoklinikos.lt   

Rita Brazinskė
Vyr. finansininko pavaduotoja
El. p. rita.brazinske@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326091

Agnė Gudėnė
Vyr. finansininko padėjėja
El. p. agne.gudene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037327072

Darbo užmokesčio ir apskaitos grupės vadovas Artūras Pocius
El. p. arturas.pocius@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326669

Vyresnioji buhalterė Irma Dūdienė
El. p. irma.dudiene@kaunoklinikos.lt  
Tel.  +37037326669

Buhalterė Jolanta Bartušienė
El. p. jolanta.bartusiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326669

Buhalteris Vytautas Jonaitis
El. p. vytautas.jonaitis@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326690

Buhalterė Laimutė Bozienė
El. p. laimute.boziene@kaunoklinikos.lt    
Tel. + 37037326690

Buhalterė Asta Laučienė
El. p. asta.lauciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037376690

Buhalterė Marytė Rančienė
El. p. maryte.ranciene@kaunoklinikos.lt  
Tel.  +37037787310

Buhalterė Dalė Pučinskienė
El. p. dale.pucinskiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037327310

Buhalterė Gintarė Čeponytė 
El.  p. gintare.ceponyte@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037787310

Buhalterė Irina Stungienė
El. p. irina.stungiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037787310

Vyresnioji buhalterė Regina Kavaliauskienė
El. p. regina.kavaliauskiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037787313

Turto apskaitos grupė
Vyresnioji buhalterė Audronė Veronika Masaitienė

El. p. audrone.masaitiene@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326285

Vyresnioji buhalterė Rūta Vančiugovienė
El. p. ruta,vanciugoviene@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326285

Buhalterė Tatjana Lisovskaja
El. p. tatjana.lisovskaja@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326616

Vyresnioji buhalterė Birutė Korsakovienė
El. p. birute.korsakoviene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326616

Buhalterė Greta Račkauskienė
El. p. greta.rackauskiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326007

Vyresnioji buhalterė Asta Šeduikienė
El. p. asta.seduikiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326007

Mokamų paslaugų apskaitos grupė (spec. lėšos + paslaugų tarnyba)
Vyresnioji buhalterė Jurgita Žilionienė

El. p. jurgita.zilioniene@kaunoklinikos.lt 
Tel. +37037326858

Vyresnioji buhalterė Donata Vasiliauskienė
El. p. donata.vasiliauskiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326858

Buhalterė Virginija Maumevičienė
El. p. virginija.maumeviciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326858

Finansinės apskaitos grupė
Grupės vadovė Ligita Rudokienė

El. p. ligita.rudokiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326977

Vyresnioji buhalterė Liuda Narutavičienė
El. p. liuda.narutaviciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326977

Centrinė kasa
Buhalterė-kasininkė Diana Mieldažytė

El. p. diana.mieldazyte@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037327188

 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, pervedimas darbuotojams
 • Pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį pagal darbuotojų prašymus rengimas
 • Atsiskaitymų su įstaigos tiekėjais apskaita ir kontrolė
 • Atsiskaitymų su įstaigos pirkėjais apskaita ir kontrolė
 • Darbuotojų komandiruočių apskaita
 • Atsiskaitytinių asmenų apskaita
 • Įstaigos turto apskaita pagal įsigijimo šaltinius, eksploatavimo vietas, materialiai atsakingus asmenis
 • Įstaigos įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaita pagal įsigijimo šaltinius
 • Programų vykdymo pagal patvirtintas sąmatas kontrolė
 • Vykdomų projektų apskaita
 • Mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir pervedimas
 • Kasos darbo organizavimas
 • Finansinių ataskaitų (ketvirčio ir metinių) sudarymas, savalaikis pateikimas atitinkamoms institucijoms
 • Duomenų teikimas išorės auditui, Valstybės kontrolei, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms kontroliuojančioms organizacijoms
 • Mėnesio, ketvirčio bei metų duomenų suvedimas į viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinė sistemą (VSAKIS)
 • Pasiūlymų, ataskaitų teikimas įstaigos vadovybei, pagal kompetenciją

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X