Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnyba

Ingrida Kėvalienė
Tarnybos vadovė
Tel. nr. +37037327023 
El. p. ingrida.kevaliene@kaunoklinikos.lt 

Elena Gudauskaitė
Aprūpinimo sandėlių skyriaus vedėja
Tel. nr. +37037326945 
El. p. elena.gudauskaite@kaunoklinikos.lt
 

Andrejus Iljušečkinas
Patalpų valymo ir priežiūros skyriaus vedėjas
Tel. nr.: +37064627005+37037326293
El. p. andrejus.Iljušečkinas@kaunoklinikos.lt   

Silvija Judzinskienė
Rūbinių ir korpusų priežiūros skyriaus vedėja
Tel. nr. +37037326172 
El. p. silvija.judzinskiene@kaunoklinikos.lt

Danutė Andriukevičiūtė
Siuvyklos meistrė
Tel. nr. +37037326067 
El. p.  danute.andriukeviciute@kaunoklinikos.lt

Dr. Gediminas Mikulėnas
Skalbyklos vadovas
Tel. nr. +37037326399
El. p. gediminas.mikulenas@kaunoklinikos.lt

Vaida Kolesnikovienė
Atliekų valdymo ir kontrolės skyriaus vadovė
Tel. nr. +37037703405 
El. p. vaida.kolesnikoviene@kaunoklinikos.lt

VIZIJA. Moderni ir socialiai atsakinga tarnyba, savo veikloje įgalinanti naujausias žinias ir geriausią patirtį. Motyvuojančios darbo ir socialinės sąlygos. 
MISIJA. Efektyviai planuoti, organizuoti ir kokybiškai vykdyti ūkinę veiklą bei užtikrinti medicininių ir nemedicininių padalinių aprūpinimą jų veiklai būtinomis prekėmis bei paslaugomis Kauno klinikose.
TIKSLAI. Organizuoti ir vykdyti Kauno klinikų ūkinę veiklą. Užtikrinti visų Kauno klinikų padalinių sklandų aprūpinimo procesą jų darbui būtinomis prekėmis ir paslaugomis.

Tarnybai pavaldžių skyrių atliekamos funkcijos:

Bendrasis (administracinis) personalas

 • prekių ir paslaugų pirkimo organizavimas ir vykdymas;
 • Kauno Klinikų medicininių ir nemedicininių padalinių aprūpinimas ūkinėmis, kanceliarinėmis priemonėmis, medžiagomis, buitiniais prietaisais, baldais ir pan.;
 • pacientų ir lankytojų transporto priemonių mokamų aikštelių priežiūra.


Aprūpinimo sandėlių skyrius

 • prekių sandėliavimas ir jų išdavimas: 

– Statybinių medžiagų ir baldų sandėlis Nr. 6 (IT technika, stambiagabaritė buitinė technika, statybinės medžiagos);
– Minkšto ir mažaverčio inventoriaus sandėlis Nr. 7 (apranga medicinos personalui ir pacientams, patalynė, indai, smulki buitinė technika);
– Ūkio medžiagų sandėlis Nr. 8 (raštinės prekės, švaros prekės);

 • pirminis prekių dokumentų apdorojimas sandėliuose.


Patalpų valymo ir priežiūros skyrius

 • bendrų ir nemedicininių padalinių patalpų valymas ir priežiūra.


Rūbinių ir korpusų priežiūros skyrius

 • pacientų, darbuotojų rūbų priėmimas ir atidavimas;
 • Kauno Klinikų pacientų ir lankytojų aptarnavimas Lankytojų ir pacientų rūbinėse bei Pacientų rūbų sandėliuose.


Siuvykla

 • minkšto inventoriaus, aprangos medicininiam personalui, ligonių aprangos siuvimas ir taisymas;
 • individualių gaminių siuvimas pagal tarnybinius prašymus;
 • nestandartinės medicininės aprangos darbuotojams modeliavimas ir siuvimas;
 • slaugos priemonių inventoriaus atnaujinimas ir gamyba.


Skalbykla

 • Kauno klinikų skyrių, filialų skalbinių skalbimas ir lyginimas.


Atliekų valdymo ir kontrolės skyrius

 • visų Kauno klinikose susidarančių atliekų tvarkymo procesų valdymas ir kontrolė;
 • infekuotų medicininių atliekų surinkimas ir nukenksminimas;
 • atliekų apskaitos vykdymas ir deklaravimas GPAIS sistemoje. 


Poilsio namai „Medikas“

 • yra skirti darbuotojų poilsiui, darbuotojų bei socialinių partnerių edukacijai, kvalifikacijos kėlimui;
 • jei yra neužimtų kambarių, tuomet kambariai yra išnuomojami poilsiui ne Kauno klinikų darbuotojams. 

Alina Adomaitienė
Pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037326238
El. p. alina.adomaitiene@kaunoklinikos.lt 

Indrė Baltaragė
Pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037326725 
El. p. indre.baltarage@kaunoklinikos.lt

Rūta Česonė
Pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037326733 
El. p. ruta.cesone@kaunoklinikos.lt

Andrejus Iljušečkinas 
Pirkimų vadybininkas
Tel. nr.: +37037326293+37064627005
El. p. andrejus.Iljušečkinas@kaunoklinikos.lt   

Dovilė Kazakauskienė
Pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037326893
El. p. dovile.kazakauskiene@kaunoklinikos.lt  

Jurgita Saulėnė
Atliekų valdymo ir kontrolės skyriaus projektų vadybininkė
Tel. nr. +37037703405 
El. p. jurgita.saulene@kaunoklinikos.lt

dr. Gediminas Mikulėnas
Skalbyklos technologas
Tel. nr. +37037326399
El. p. gediminas.mikulenas@kaunoklinikos.lt

Sandra Špokauskienė
Skalbyklos pamainos meistrė
Tel. nr. +37037326399 
El. p. sandra.spokauskiene@kaunoklinikos.lt

Eligija Buividienė
Statybinių medžiagų ir baldų sandėlio (Nr. 6) sandėlininkė
Tel. nr. +37037326480
El. p. eligija.buividiene@kaunoklinikos.lt

Janina Savickienė
Minkšto ir menkaverčio inventoriaus sandėlio (Nr. 7) sandėlininkė
Tel. nr. +37037327141
El. p. janina.savickienė@kaunoklinikos.lt 

Elena Gudauskaitė
Ūkio medžiagų sandėlio (Nr. 8) vedėja
Tel. nr. +37037326945 
El. p. elena.gudauskaite@kaunoklinikos.lt

Jurgita Klevisnkienė
Patalpų valymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. nr. +37037326293
El. p. jurgita.klevinskiene@kaunoklinikos.lt

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X