Infekcijų kontrolės tarnyba

Dr. Asta Dambrauskienė 
Vadovė
Tel. nr. +37037326772
El. p.: asta.dambrauskiene@kaunoklinikos.lt 

 

Infekcijų kontrolės specialistė Regina Cenenkienė
Tel. nr. +37037326453
El. p.: regina.cenenkiene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės specialistė Vitalija Švelnienė
Tel. nr. +37037787335
El. p. vitalija.svelniene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės specialistė Laima Imbrasienė
Tel. nr. +37037326453
El. p. laima.imbrasiene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės specialistė Aušra Stelionienė
Tel. nr. +37037326453
El. p. ausra.stelioniene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės specialisto padėjėja Aurelija Macijauskienė
Tel. nr. +37037326453
El. p. aurelija.macijauskiene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės specialisto padėjėja Jadvyga Skučienė
Tel. nr. +37037326453
El. p. jadvyga.skuciene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės tarnyba koordinuoja hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo tvarką, užtikrina higieninių reikalavimų laikymosi kontrolę, analizuoja sergamumą hospitalinėmis infekcijomis, tiria hospitalinių infekcijų protrūkius, rengia infekcijų valdymo procedūras, vykdo darbuotojų higieninių įgūdžių kontrolę, organizuoja darbuotojų mokymą ir konsultuoja visais infekcijų valdymo klausimais. 

Infekcijų kontrolės tarnybos poskyriai:

  • Infekcijų kontrolės poskyris
  • Instrumentų plovyklos poskyris
  • Centralizuotos sterilizacinės poskyris
  • Deratizacijos, dezinsekcijos poskyris
  • Dezinfekcijos kameros poskyris

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X