Reabilitacijos klinika

Klinikos vadovas prof. Raimondas Kubilius
Eivenių g. 2
Kaunas, LT-50161
Tel. +37037326395
El. paštas reabilitacijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Pacientų registracija Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai (Konsultacinėje poliklinikoje) tel. +37037326256+37037326068

Dėl Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugų kreiptis tel. +37037327094. Darbo dienomis nuo 8 iki 14 val. 
 Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.
https://ipr.esveikata.lt

Sporto kabineto, aprūpinto sudėtingų technologijų įranga ir įsteigimas ne tik leido atlikti tyrimus vertinant čiurnos pažeidimų reabilitacijos efektyvumą, bet ir sudarė sąlygas sukurti tarpdisciplininį bendravimą su ortopedais–traumatologais, kardiologais, neurologais ir kitų specialybių gydytojais, sprendžiant aukšto meistriškumo sportininkų sveikatos problemas.
Reabilitacijos klinikoje dirbantys specialistai turi galimybę kaupti patirtį teikiant reabilitacijos paslaugas visais reabilitacijos etapais, įsisavinti naujas pažangias technologijas bei dirbti su aparatais, kurių veikimas grįstas šiais principais.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje diegiant į praktiką pažangias technologijas atliekami moksliniai darbai leidžiantys sukurti naujas gydymo metodikas, kaip didelės galios lazerio terapijos taikymas gydant pėdos jungiamojo audinio ligas, efektyviausių reabilitacijos priemonių paieška esant šlapimo nelaikymo problemai, kinezio teipavimo reikšmė sergančiųjų kelio sąnario artroze reabilitacijos procese.

Naujos žinios ir sukaupta patirtis taikoma ne tik gydant pacientus, bet perduodama ruošiant Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus – rezidentus ir šalies fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams podiplominių studijų metu. Reabilitacijos klinikoje yra stacionarines III lygio paslaugas teikiantis Neuroreabilitacijos skyrius, Fizinės medicinos ir reabilitacijos bei Kineziterapijos skyriai, Ambulatorinės reabilitacijos padalinys, kuriuose dirba per 110 įvairių specialistų.

REABILITACIJOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Kaunas, LT-50161
Tel. +37037326395
El. p. reabilitacijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Klinikos vadovas prof. Raimondas Kubilius
Tel. +37037326495
El. p. raimondas.kubilius@kaunoklinikos.lt

Administratorė Jūratė Žeglienė
Studijų administratorė Inga Falentinienė

Tel. +37037326395
El. p. reabilitacijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Pacientų registracija Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai (Konsultacinėje poliklinikoje) tel. +37037326256+37037326068

Dėl Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugų kreiptis tel. +37037327094. Darbo dienomis nuo 8 iki 14 val. Centrinis Kauno klinikų korpusas, cokolinis aukštas.

Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.
https://ipr.esveikata.lt

Klinikoje veikia Neuroreabilitacijos skyrius, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Ambuatorinės reabilitacijos poskyris, Kineziterapijos skyrius, Logoterapijos kabinetas.
Neuroreabilitacijos skyrius
Taikoma ankstyva stacionarinė suaugusiųjų reabilitacija („reabilitacija III“) neurologinio, judamojo-atramos aparato profilio ligoniams, kuriems pirmojo reabilitacijos etapo paslaugos buvo suteiktos Kauno klinikose. Neuroreabilitacijos skyriuje gydomi ligoniai su žymiais biosocialinių funkcijų sutrikimais po galvos ir nugaros smegenų traumų ar operacijų, galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų, degeneracinių nervų sistemos ligų, daugybinių kaulų lūžimų, dubens ir kojų kaulų lūžimų. Darbas su ligoniais skyriuje vyksta reabilitacijos specialistų komandos principu, taikant individualizuotą kompleksinę reabilitaciją: gydymą vaistais, kineziterapiją, ergoterapiją, logoterapiją, naudojant virtualią realybę, fizioterapiją. Konsultuoja psichologas, socialinis darbuotojas, Slaugos fakulteto magistrantūros studentai taiko dailės terapiją. Kiekvieną savaitę skyriuje reabilituojamus ligonius vizituoja Reabilitacijos klinikos vadovas; vyksta reabilitacijos specialistų komandos susirinkimai ligonių funkcinės būklės pokyčių aptarimui, taikomų reabilitacijos priemonių efektyvumo įvertinimui. Neuroreabilitacijos skyriuje yra 20 lovų.
Neuroreabilitacijos skyriaus vadovas prof. Raimondas Savickas
Tel. +37037327011
El. p. raimondas.savickas@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja tel. +37037327091

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje teikiamos reabilitacijos paslaugos ambulatoriniams ir stacionaro pacientams. Pacientams nukreiptiems ambulatorinėms paslaugoms teikiamos II arba III lygio Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijos ir atitinkamos paslaugos, teikiamos III-iojo medicininės reabilitacijos etapo paslaugos. Kauno klinikų stacionare gydomiems pacientams teikiamos I-ojo medicininės reabilitacijos etapo paslaugos bei konsultuojami dėl tolesnės reabilitacijos indikacijų. Kasmet skyriuje atliekama per 150 000 reabilitacijos paslaugų.
Šalia įprastų fizinių veiksnių: elektrostimuliacija, mikrobangos, magneto terapija, trumposios bangos, protarpinė kompresija, pastaraisiais metais įdiegti pažangūs, mokslu pagrįsti fizikiniai veiksniai: radialinė smūginė banga ir didelės galios lazeris. Patyrę masažuotojai atlieka gydomąjį, pagal poreikį sportinį ar profilaktinį masažus. Skyriuje galime ir taikome hidroterapijos procedūras: individualios mankštos vandenyje (vandens take, vertikalioje vonioje), povandeninis masažas, perlinės ir angliarūgštės vonios, keturkamerinės vonelės, dušai (Šarko, cirkuliarus bei kylantis), sudoterapija.
Skyriaus ambulatorinės reabilitacijos padalinyje teikiama III etapo ambulatorinės reabilitacijos paslaugos sergant nervų, kraujotakos ir kvėpavimo sistemų ligomis suaugusiems ir esant judamojo – atramos aparato pažeidimams suaugusiems ir vaikams.
Pacientų registracija ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms telefonu: +37037327094 (d.d. 8.00- 14.00 val.), poskyrį rasite Kardiologijos korpuso I aukšte.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vadovas Alvidas Keizeris
Tel. +37037326406
El. p. alvidas.keizeris@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja tel. +37037326079

Kineziterapijos skyrius
Kineziterapijos skyriaus kineziterapeutai dirba 28 – iose Kauno klinikų profilinėse klinikose.
Kineziterapija - gydymas, turintis apibrėžtą teorinį ir praktinį pagrindą bei platų klinikinį pritaikymą, ligų ir traumų prevencija, sveikos gyvensenos skatinimas ir mokymas, siekiant vystyti, palaikyti ir (ar) atkurti optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes, kai judėjimas ar kitos funkcijos yra pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių.
Kineziterapeutas:
Ištiria ir įvertina įvairaus amžiaus klientų/pacientų funkcinę, fizinę būkles ir poreikius.
Formuluoja kineziterapinę diagnozę, prognozę ir sudaro kineziterapijos planą.
Vykdo kineziterapijos programą, parenka ir taiko kineziterapijos metodus ir priemones.
Vertina kineziterapijos efektyvumą.
Teikia rekomendacijas pacientui ir jo šeimos nariams. Kasmet kineziterapija taikoma 20 proc. Kauno klinikų stacionariniuose skyriuose gydytų ligonių skaičiaus.
Kineziterapijos skyriaus vadovė doc. dr. kineziterapeutė Inesa Rimdeikienė
Tel. +37037326939
El. p. inesa.rimdeikiene@kaunoklinikos.lt

Logoterapijos kabinetas
Logoterapijos kabinete logoterapija taikoma 14 profilinių klinikų. Logoterapeutas įvertina bei specialiomis priemonėmis šalina ar švelnina vaikų bei suaugusiųjų kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimus.
Logoterapijos kabineto vadovė logoterapeutė Aušra Kliknienė
Tel. +37037327073
 

Reabilitacijos klinikos mokslininkų vykdomas mokslinis darbas „Ligonių biopsichosocialinių sutrikimų vertinimas ir jų korekcija reabilitacijoje“.
Reabilitacijos klinika kartu su Kulautuvos reabilitacijos ligonine, LSMU MA Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos laboratorija, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika, vykdo mokslinį tyrimą „Pacientų, po aortos vožtuvo operacijos, ilgalaikio fizinio treniravimo poveikis širdies ir kvėpavimo funkcijai, kairiojo skilvelio (KS) remodeliavimuisi, fizinio krūvio tolerancijos kitimui bei gyvenimo kokybei“. Vykdomi mokslo tiriamieji darbai aktyviai bendradarbiaujant su KTU mokslo tiriamaisiais centrais.

Vykdomi projektai

 • 2021 01 04 – 2023 01 11 bendradarbiaujama projekte „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001;
 • 2020 08 01 – 2024 04 08 bendradarbiaujama projekte „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001/Nr. 2020-PRO-50;
 • 2020.07.08 – 2022.07.27 bendradarbiaujama projekte "Inovatyvaus maisto papildo, skirto vyresniems žmonėms, siekiant išvengti senatvinio silpnumo sindromo ir nepakankamos mitybos būklės, sukūrimas"  Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0037;
 • 2020 03 01 – 2022 04 30 bendradarbiaujama LMT finansuojamame KTU-LSMU-LSMUL Kauno klinikų projekte „Kasdienės veiklos nevaržančios autonominės nervų sistemos funkcijos stebėsenos technologijos senatvinį silpnumo sindromą turintiems pacientams“ Nr. P-MIP-20-95;
 • 2019 04 01 – 2021 08 31 bendradarbiaujama projekte „Multimodalinė sistema personalizuotai poinsultinei reabilitacijai“.  Nr. S-J05-LVPA-K-04-0025/BN18-202.

Kasmet fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentūrą baigia 8-9 jaunieji gydytojai.
Klinikos darbuotojai dėsto gydytojų bei slaugytojų tobulinimosi kursų klausytojams, LSMU MA Medicinos, Odontologijos, Slaugos ir Visuomenės sveikatos fakultetų studentams, LSMU VA Gyvulininkystės technologijos fakulteto studentams, Vilniaus dailės akademijos (VDA) studentams.

Reabilitacijos klinika kuruoja šias podiplominių studijų programas: 

 • Bendri reabilitacijos klausimai;
 • Tikslinis reabilitacijos metodų taikymas;
 • Mokslu pagrįstas fizikinių veiksnių taikymas reabilitacijoje;
 • Aktualūs šiuolaikinės ergoterapijos klausimai;
 • Pagyvenusių žmonių ergoterapija;
 • Inovatyvūs metodai ergoterapijoje;
 • Aktualūs kineziterapijos klausimai; 
 • Naujos kineziterapijos priemonės;
 • Pagyvenusių žmonių kineziterapija;
 • Masažo pagrindai;
 • Šiuolaikinė neuroreabilitacija;
 • Šiuolaikinė insulto reabilitacija;
 • Šiuolaikinė neurologinių ligonių reabilitacija;
 • Aktualūs refleksoterapijos klausimai;
 • Kalbos korekcijos pagrindai;

Studijų administratorė Inga Falentinienė
Administratorė Jūratė Žeglienė

Tel. +37037326395
El. p. reabilitacijos.klinika@kaunoklinikos.lt 

Pedagoginis klinikos personalas:

 • prof. Raimondas Kubilius
 • prof. Eglė Lendraitienė
 • prof. Daiva Petruševičienė
 • prof. Raimondas Savickas
 • doc. Gražina Krutulytė
 • doc. Eglė Milinavičienė
 • doc. Sigitas Mingaila
 • doc. Inesa Rimdeikienė
 • doc. Jūratė Samėnienė
 • doc. Lina Varžaitytė
 • lekt. Daiva Baltaduonienė
 • lekt. Audronė Brazauskaitė
 • lekt. Lina Bykovienė
 • lekt. Venta Donec
 • lekt. Edita Jazepčikienė
 • lekt. Lina Leimonienė
 • lekt. Dovilė Naruševičiūtė
 • lekt. Jolita Rapolienė
 • lekt. Rasa Šakalienė
 • lekt. Gediminas Tankevičius
 • asist. Tomas Čiupkevičius
 • asist. Erika Endzelytė
 • asist. Rosita Gudėnaitė
 • asist. Alvidas Keizeris
 • asist. Evelina Lamsodienė
 • asist. Tomas Morkevičius
 • asist. Laura Rutkauskienė
 • asist. Brigita Siparytė-Sinkevičienė
 • asist. Toma Steponkienė
 • asist. Gabrielė Subačė
 • asist. Vilija Žebrauskaitė

Klinikos vadovas 
prof. Raimondas Kubilius

Reabilitacijos klinikos vadovas, gydytojas kardiologas
Tel. +37037326495
El. p. raimondas.kubilius@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritis: pacientų, sergančių širdies ir kraujagysių ligomis reabilitacijos ypatumai, ilgalaikio fizinio treniravimo poveikis kardiovaskulinei sistemai.

Skyrių vadovai:
prof. dr. Raimondas Savickas

Neuroreabilitacijos skyriaus vadovas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Tel. +37037327011
El. p. raimondas.savickas@kaunoklinikos.lt
Neuroreabilitacijos skyriaus vadovas kuruoja reabilituojamus ligonius su žymiais biosocialinių funkcijų sutrikimais po galvos ir nugaros smegenų traumų ar operacijų, galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų ar onkologinių ligų, degeneracinių nervų sistemos ligų, daugybinių kaulų lūžimų, dubens ir kojų kaulų lūžimų. Koordinuoja reabilitacijos specialistų komandos darbą. Mokslinė kryptis – veiksnių, įtakojančių ankstyvos stacionarinės neuroreabilitacijos efektyvumą, paieška.

Alvidas Keizeris
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vadovas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Tel. +37037326406
El. p. alvidas.keizeris@kaunoklinikos.lt
Domėjimosi sritis: fizikinių veiksnių taikymo galimybės įvairiais reabilitacijos etapais, pacientų sergančių judamojo - atramos aparato ir nervų sistemos ligomis reabilitacija.

doc. Inesa Rimdeikienė
Kineziterapijos skyriaus vadovė, kineziterapeutė
Tel. +37037326939
El. p. inesa.rimdeikiene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja naujagimius ir kūdikius Neonatologijos klinikoje, vaikus Konsultacinėje poliklinikoje. Taip pat konsultuoja pacientus ambulatorinės reabilitacijos poskyryje trečiuoju reabilitacijos etapu.
Domėjimosi sritis: labai mažo gimimo svorio naujagimių raida.

Aušra Kliknienė (laikinai nedirba)
Logoterapijos kabineto vadovė Logoterapeutė
Tel. +37037327073
Įvertina kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei taiko jų korekciją Neurologijos, Kardiologijos, Intensyviosios terapijos, Chirurgijos, Onkologijos ir hematologijos klinikų, Galvos smegenų traumų skyriaus pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu bei Ambulatorinėje reabilitacijoje trečiuoju reabilitacijos etapu

Gydytojai: 

dr. Lina Bykovienė (laikinai nedirba)
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Tel.: +37037326540, +37037327172
Domėjimosi sritis: vaikų ir suaugusiųjų šlapinimosi sutrikimų reabilitacija.

dr. Venta Donec
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Tel.: +37037326540, +37037327172
Domėjimosi sritis: suaugusių pacientų sergančių judamojo atramos aparato, nervų sistemos ligomis reabilitacija, kinesio taping metodo taikymas.

Greta Galasevičienė (laikinai nedirba)
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Tel. +37037327094
Domėjimosi sritis: pacientų sergančių nervų sistemos ir judamojo - atramos aparato ligomis ambulatorinė reabilitacija.
Tel. +37037326794
Domėjimosi sritis: suaugusiųjų ir vaikų sergančių akių ligomis reabilitacija.

Kristina Krevnevičiūtė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Tel. +37037327094
Domėjimosi sritis: pacientų sergančių onkologinėmis, kraujotakos sistemos ligomis reabilitacija, pacientų sergančių nervų sistemos ir judamojo atramos aparato ligomis ambulatorinė reabilitacija.

Tomas Morkevičius
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Tel. +37037327172
Domėjimosi sritis: pacientų sergančių nervų sistemos ir judamojo atramos aparato ligomis reabilitacija

dr. Dovilė Naruševičiūtė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Tel. +37037326540
Domėjimosi sritis: pacientų sergančių judamojo-atramos aparato bei periferinių nervų ligomis reabilitacija.

doc. Jūratė Samėnienė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Tel. +37037326066
Domėjimosi sritis: sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis reabilitacijos klausimai. Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligomis sergančius pacientus po širdies ir plaučių operacijų pirmuoju reabilitacijos etapu.

Rokas Šemeškevičius
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Tel. +37037327182
Koordinuoja reabilitacijos specialistų komandos darbą Neuroreabilitacijos skyriuje, konsultuoja neurologinius pacientus pirmuoju reabilitacijos etapu.

Alma Violeta Šidlauskienė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Tel. +37037326726
Domėjimosi sritis: suaugusių pacientų sergančių nervų sistemos ligomis reabilitacija.

Birutė Vabalaitė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Tel. +37037327182
Neuroreabilitacijos skyriuje konsultuoja neurologinius pacientus pirmuoju reabilitacijos etapu.

Dovilė Važgėlienė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Tel.: +37037326540
Domėjimosi sritis: suaugusių pacientų sergančių judamojo atramos aparato, nervų sistemos ligomis reabilitacija, kinesio taping metodo taikymas.

Kineziterapeutai:

Daiva Bučienė
Kineziterapeutė
Tel. +37037326505
Atlieka kineziterapiją Centrinės reanimacijos pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje taiko kineziterapiją vandenyje.

Tomas Čiupkevičius
Kineziterapeutas
Tel. +37037326064
Atlieka kineziterapiją Neurologijos, Neurochirurgijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Jurgita Daubarienė
Kineziterapeutė
Tel. +37037326064
Atlieka kineziterapiją Neurologijos klinikos pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Vilija Drulytė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Ortopedijos ir traumatologijos, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Jolita Gužauskienė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Vaikų ligų klinikos pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Laura Jankovskaja
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams antruoju reabilitacijos etapu

dr. Edita Jazepčikienė
Kineziterapeutė
Tel. +37037326362
El. p. edita.jazepcikiene@kaunoklinikos.lt
Atlieka kineziterapiją Vaikų ligų, Vaikų chirurgijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Simona Kačkauskaitė
Kineziterapeutė
Tel. +37037326064
Atlieka kineziterapiją Neurologijos, Neurochirurgijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Regina Kavoliūnienė
Kineziterapeutė
Tel. +37037326064
Atlieka kineziterapiją Neurochirurgijos, Ortopedijos ir traumatologijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Dovilė Kešiauskaitė
Kineziterapeutė
Tel. +37037326064
Atlieka kineziterapiją Neurologijos, Neurochirurgijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Simona Krasuckienė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams antruoju reabilitacijos etapu.

Edita Kriščiūnienė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams antruoju reabilitacijos etapu.

dr. Lina Leimonienė
Kineziterapeutė
Tel. +37037326939
Atlieka kineziterapiją Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

prof. Eglė Lendraitienė
Kineziterapeutė
Tel. +37037326064
Atlieka kineziterapiją Neurochirurgijos klinikos pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Vaida Margevičiūtė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Vaikų ligų klinikos pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Marijus Navickas
Kineziterapeutas
Atlieka kineziterapiją Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams antruoju reabilitacijos etapu.

Lina Norkienė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Akušerijos ir ginekologijos klinikos pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu, kineziterapiją vandenyje ambulatorinės reabilitacijos pacientams.

Jūratė Paškevičienė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Konsultacinėje poliklinikoje trečiuoju reabilitacijos etapu.

Zita Paulauskienė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Endokrinologijos klinikos pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Ilona Rimkienė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Deividas Rutkauskas
Kineziterapeutas
Atlieka kineziterapiją Ortopedijos ir traumatologijos, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Brigita Siparytė-Sinkevičienė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, Pulmonologijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Toma Steponkienė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Konsultacinėje poliklinikoje trečiuoju reabilitacijos etapu.

Goda Strautnikaitė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Konsultacinėje poliklinikoje trečiuoju reabilitacijos etapu.

Judita Šikarskaitė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Neurologijos, Psichiatrijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Gintarė Ušeckienė
Kineziterapeutė 
Atlieka kineziterapiją Reumatologijos, Onkologijos ir hematologijos klinikų pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Vilija Žebrauskaitė
Kineziterapeutė
Atlieka kineziterapiją Kardiologijos klinikos pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu bei Ambulatorinėje reabilitacijoje trečiuoju reabilitacijos etapu.

Ergoterapeutai:

Rūta Bučinskaitė
Ergoterapeutė
Tel. +37037327051
Atlieka ergoterapiją Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams antruoju reabilitacijos etapu.

Erika Endzelytė
Ergoterapeutė
Tel. +37037327051
Atlieka ergoterapiją Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams antruoju reabilitacijos etapu.

Giedrė Jankauskaitė
Ergoterapeutė 
Tel. +37037327051
Atlieka ergoterapiją Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams antruoju reabilitacijos etapu

Indrė Jasevičienė
Ergoterapeutė 
Tel. +37037327051
Atlieka ergoterapiją Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams antruoju reabilitacijos etapu.

dr. Jolita Rapolienė
Ergoterapeutė
Tel. +37037327051
Atlieka ergoterapiją Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams antruoju reabilitacijos etapu.

Logoterapeutai:

Sonata Lažauninkienė
Logoterapeutė
Įvertina kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei taiko jų korekciją Vaikų neurochirurgijos, Vaikų neurologijos, I ir II vaikų ligų skyrių pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Jolanta-Dalia Šitovienė
Logoterapeutė
Įvertina kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei taiko jų korekciją Neurologijos klinikos, Vaikų neurochirurgijos, Galvos smegenų chirurgijos, Vaikų neurologijos, I ir II vaikų ligų skyrių pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Anna Trokš
Logoterapeutė
Įvertina kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei taiko jų korekciją Neurologijos klinikos, Vaikų neurochirurgijos, Galvos smegenų chirurgijos, Vaikų neurologijos, I ir II vaikų ligų skyrių pacientams pirmuoju reabilitacijos etapu.

Kiti:
Rosita Gudėnaitė
Socialinė darbuotoja
Tel. +37037327073
Konsultuoja Neuroreabilitacijos skyriaus pacientus ir jų artimuosius socialiniais klausimais antruoju reabilitacijos etapu.

Reabilitacijos klinika
Registratūros tel. +37037326256, +37037326068
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojasDr. Gyd. Venta Donec 3 (Kardiologijos korpuse, I a., FMR skyrius) kab.8-12.3014-18 (išskyrus 12.07 ir 12.14)8-12:3008-12.30
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojasGyd. Tomas Morkevičius3 (Kardiologijos korpuse, I a., FMR skyrius) kab.8-12.308-12.30
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojasGyd. Birutė Vabalaitė3 (Kardiologijos korpuse, I a., FMR skyrius) kab.14-1814-18
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojasGyd. Aistė Gabrielė Klinkevičė4 (Kardiologijos korpuse, I a., FMR skyrius) kab.8-1013-16.408-1013-16.408-10 (12.10 ir 31 d.) 13-16.40 (12.03 ir 17d.)
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojasGyd. Lina Čepliauskienė4 (Kardiologijos korpuse, I a., FMR skyrius) kab.13-17.308-10.2013-17.308-10.208-10 (12.03 ir 17d.) 13-16.30 (12.10 ir 31d.)

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X