Svarbūs dokumentai

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio pagrindu, siekdamas suderinti viešuosius ir privačius interesus valstybinėje tarnyboje ir išvengti grėsmės interesų konflikto (ar jo regimybės) kilimui, Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius yra nusišalinęs nuo:

I. Visų sprendimų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą (ar jo regimybę), rengimo, svarstymo, priėmimo procedūrų ar kitų tarnybinių pareigų atlikimo šių žemiau nurodytų asmenų atžvilgiu:

  • žmonos prof. dr. Giedrės Jurkevičienės, Kauno klinikų Neurologijos profilinės klinikos gydytojos neurologės (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364), dukros Gretos Jurkevičiūtės-Kučinskienės, Kauno klinikų Radiologijos profilinės klinikos gydytojos rezidentės (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2019 m. spalio 15 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1166), žento Lauryno Kučinsko, Kauno klinikų Radiologijos profilinės klinikos gydytojo rezidento (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2019 m. spalio 15 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1166);  
  • Kauno klinikų Kardiologijos klinikos profilinės klinikos vadovo prof. habil. dr. Remigijaus Žaliūno (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364), Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos profilinės klinikos vadovo prof. habil. dr. Rimanto Benečio (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2020 m. lapkričio 10 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-987), Teisės tarnybos vadovės Aušrinės Amšiejūtės (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2019 m. sausio 22 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-39).

II. Visų sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo procedūrų ar kitų tarnybinių pareigų atlikimo žemiau nurodytose srityse:

  • Kauno klinikų darbo apmokėjimo tvarkos rengimo, svarstymo, tvirtinimo ar kitų sprendimų priėmimo (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364);
  • skatinimo ar kitų išmokų dydžio nustatymo, tvirtinimo, skyrimo ar kitų sprendimų priėmimo Kauno klinikų medicininiam personalui (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364);
  • vidaus tvarkų ir kitų organizacinių dokumentų, reglamentuojančių Kardiologijos klinikos profilinės klinikos (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364), Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos profilinės klinikos (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2020 m. lapkričio 10 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-987), Neurologijos profilinės klinikos (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364), Radiologijos profilinės klinikos (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas  Nr. V-1364) veiklą;
  • bendradarbiavimo, studijų proceso vykdymo ar kitų tarnybinių pareigų atlikimo, susijusių su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364).

III. Visų sprendimų, susijusių su projekto „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ įgyvendinimu (įskaitant, bet neapsiribojant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-01-0004 „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ sutarties pasirašymu, kitų projekto vykdytojo teisių ir pareigų įgyvendinimu), rengimo, svarstymo, priėmimo, poveikio ar bandymo juos paveikti arba kitų tarnybinių pareigų (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2020 m. kovo 16 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-414).

IV. Visų sprendimų, susijusių su Kauno klinikų Kardiologijos klinikoje įgyvendinamu projektu (bendradarbiaujant su programinės įrangos startuoliu UAB „Ligence“), kurio tikslas – įvertinti ir patobulinti inovatyvios medicinos įrangos, paremtos dirbtinių neuroninių tinklų algoritmais tikslumą, atliekant automatinį širdies struktūrų ir parametrų vertinimą dvimatės echokardiografijos per krūtinės ląstą tyrimo metu rengimo, svarstymo, priėmimo, poveikio ar bandymo juos paveikti arba kitų tarnybinių pareigų atlikimo (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2021 m. kovo 4 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-117, prieiga internete: https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/).

Generalinio direktoriaus nusišalinimas nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų arba kitų tarnybinių pareigų atlikimo

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X