Savanorystė

Jei norite padėti kitiems, esate rūpestingas ir užjaučiantis, galite skirti savanoriškai veiklai 4-6 valandas per savaitę mažiausiai 2 mėnesius, kviečiame tapti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų savanoriu.
Savanoriška veikla Kauno klinikose vykdoma vadovaujantis šiais principais:

  • Naudos Kauno klinikoms ir savanoriui
  • Naudos visuomenei ir savanoriui
  • Naudos pacientui ir/ar jo artimiesiems ir savanoriui
  • Bendradarbiavimo tarp darbuotojų ir savanorių
  • Veiklos įvairovės ir lankstumo 

 

Savanoriškos veiklos koordinatorius:
Tel. +37037327074
El.p. savanoriai@kaunoklinikos.lt

Užpildyti pretendento paraišką:
•    Pretendento vykdyti ilgalaikę ar trumpalaikę savanorišką veiklą paraiška
•    Pretendento vykdyti vienkartinę savanorišką veiklą paraiška 
•    Bendra paraiška 
Pateikti šiuos dokumentus:
•    Užpildytą nepilnamečio pretendento tėvų/globėjų sutikimą savanoriškai veiklai vykdyti
•    Pateikti rekomendaciją pretendentui (moksleiviui, studentui) savanoriškai veiklai vykdyti
•    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
•    Sveikatos patikrinimo pažymą (asmenims iki 18 metų - vaiko sveikatos patikrinimo pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), kuriame būtų žyma dėl privalomų skiepų, ir jis būtų išduotas ne anksčiau kaip prieš metus, suaugusiems - privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047a).

Dokumentus pristatyti į Kauno klinikų Slaugos koordinavimo tarnybą (Centrinio korpuso 3 aukštas, Eivenių g. 2, Kaunas). 

•    Laukti kvietimo į pokalbį-atranką
•  Atrinkti pretendentai kviečiami į savanorių mokymus, o prieš pradedant savanoriauti – pasirašoma savanoriškos veiklos sutartis ir pasižadėjimas saugoti konfidencialią informaciją.

•    Ilgalaikę savanorišką veiklą – kai savanoriška veikla vykdoma mažiausiai 6 mėnesius, mažiausiai po 4 val. per savaitę. Gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų;
•    Trumpalaikę savanorišką veiklą – kai savanoriška veikla vykdoma tik vasaros metu, mažiausiai po 6 val. per savaitę. Gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų;
•    Vienkartinę savanorišką veiklą – kai savanoriška veikla vykdoma epizodiškai, dalyvaujant įvairiuose akcijose ir renginiuose. Gali dalyvauti asmenys nuo 14 metų;
 

Šiuo metu iškomi savanoriai, galintys atlikti šias veiklas: 

  • Pagalba pacientams ir jų artimiesiems teikiant informaciją Kauno klinikų informacijos poste (Centriniame korpuse)
  • Bendradarbiavimas su kitomis savanoriškomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis
  • Lydinčio asmens funkcija (pacientų palydėjimas iki autobusų stotelės, padėjimas susiorientuoti ligoninės tuneliuose ir t.t.)
  • Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, akcijose ir projektuose


 

Norint gauti pažymą, turite pateikti prašymą vienu iš šių būdų:

1. parašyti prašymą raštinėje (Centrinio korpuso I aukšto, 3 kab.)
2. prašymą atsiųsti el. paštu rastine@kaunoklinikos.lt
3. užpildyti prašymo formą per portalą (jungiantis per el. valdžios vartus): https://portalas.kaunoklinikos.lt/User/LogOn?ReturnUrl=%2F.

SVARBU: pažyma išduodama tik pasibaigus savanorystės sutarčiai.

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X