Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnyba

 Nerijus Beiga
 Tarnybos vadovas
 Tel. nr. +37037326805
 El. p. nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

Tomas Dirsė
Projektavimo grupės vadovas
Tel. +37037327033 
El. p. tomas.dirse@kaunoklinikos.lt
 

Kęstutis Lašinskas
Statybos, remonto ir inžinerinių tinklų sektoriaus vedėjas
Tel. +37037326486 
El. p. kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt
 

Aurimas Jonaitis
Eksploatacijos sektoriaus meistras
Tel. +37037326086 
El. p. aurimas.jonaitis@kaunoklinikos.lt
 

VIZIJA. Efektyviai dirbanti tarnyba, prižiūrinti Kauno klinikų pastatus, juos racionaliai eksploatuojanti, remontuojanti ir pritaikanti moderniausios įrangos, technologijų poreikiams. Besidominti įvairiomis naujovėmis ir siekianti jas realizuoti, prisidedant prie bendros Kauno klinikų strategijos įgyvendinimo.
MISIJA. Užtikrinti kokybišką, efektyvią Kauno klinikų valdomų ir naudojamų pastatų priežiūrą, statybą ir remontą, tokiu būdu prisidedant prie pacientams teikiamų paslaugų ir aplinkos gerinimo bei modernizavimo.
TIKSLAI. Užtikrinti Kauno klinikų valdomų ir naudojamų pastatų, statinių (jų dalių), reikalingų įstaigos įstatuose numatytoms veikloms vykdyti, savybes, atitinkančias Statybos įstatyme nustatytus esminius statinių reikalavimus. Atlikti kokybiškus, racionalius ir ekonomiškai naudingus Kauno klinikų pastatų statybos – remonto darbus.

Tarnybai pavaldžių sektorių atliekamos funkcijos:

Statybos ir remonto sektorius

  • statybos ir remonto darbų atlikimas.


Eksploatacijos sektorius

  • nuolatinė statinių priežiūra (eksploatacija): Kauno klinikų valdomų ir naudojamų pastatų ir kitų statinių bei jų dalių, jų ir aplinkos būklės stebėjimas, vertinimas ir priežiūra;
  • baldų smulkus remontas ir kiti eksploatacijos darbai.


Projektavimo grupė

  • statinių ar jų dalių projektų rengimas bei statinių projektų vykdymo priežiūra;
  • statybinių sąmatų skaičiavimas.

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X