Viešieji pirkimai

Data

Pirkimo būdas

Pirkimo pavadinimas

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

2019-06-07

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Medikamentas Methotrexatum

Medikamento pirkimas buvo vykdytas per CPO, bet negauta pasiūlymų.

2019-06-27

Atviras konkursas

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Medikamento Mepivacainum inj. pirkimas buvo vykdytas per CPO, bet negauta pasiūlymų.

2019-07-23

Atviras konkursas

Seno keleivinio lifto demontavimas ir naujo sumontavimas Onkologijos ligoninėje

Iš CPO katalogo neperkama, dėl racionalaus lėšų panaudojimo (CPO kataloge nurodyta kaina yra didesnė, nei rinkos tyrimu nustatyta kaina).

2019-10-08

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Medikamentas Clemastinum

Medikamento pirkimas buvo vykdytas per CPO ir 2019 m. liepos 30 d. sudaryta sutartis su UAB „Limedika“, tačiau tiekėjas vaisto netiekia.

UAB „Limedika“ informavus, kad vaistinio preparato tiekimas į Lietuvos Respubliką yra nutrauktas, sutartis dėl vaistinio preparato 2019 m. spalio 3 d. nutraukta.

Vaistas Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. yra CPO kataloge, tačiau šį vaistą siūlo tik vienas tiekėjas – UAB ,,Limedika“, kuris vaisto Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. tiekti negalėjo ir sutartis buvo nutraukta. 

2019-11-22

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Perkami vaistai Betamethasonum 0,1% -30g ung. ir Torasemidum inj. yra CPO kataloge, tačiau įvykdžius pirkimus per CPO.LT, šiems vaistams pasiūlymų negauta.

2019-12-16

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Medikamentas Clemastinum

Medikamento pirkimas buvo vykdytas per CPO ir 2019 m. liepos 30 d. sudaryta sutartis su UAB „Limedika“, tačiau tiekėjas vaisto netiekė. 
UAB „Limedika“ informavus, kad vaistinio preparato tiekimas į Lietuvos Respubliką yra nutrauktas, sutartis dėl vaistinio preparato 2019 m. spalio 3 d. nutraukta.
Vaistas Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. yra CPO kataloge, tačiau šį vaistą siūlo tik vienas tiekėjas – UAB ,,Limedika“, kuris vaisto Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. tiekti negalėjo ir sutartis buvo nutraukta.  
Nutraukus su UAB „Limedika“ sudarytą sutartį dėl medikamento pirkimo, Clemastinum 1 mg/ml - 2 ml inj. pirkti buvo vykdytas konkursas, tačiau gautų pasiūlymų kainos viršijo planuotą lėšų sumą.
Skelbiamas naujas konkursas.

2020-01-29

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Vaistai

Perkami vaistai: Betahistinum 8mg, Levothyroxinum 50mcg  ir Sulpiridum 200mg. Pažymima, kad šių vaistų pirkimas buvo vykdytas per CPO, tačiau negauta pasiūlymų. Taip pat pažymima, kad Betahistinum 8mg ir Sulpiridum 200mg CPO siūlo tik vienas tiekėjas, o Levothyroxinum 50mcg tab. CPO kataloge nebeliko.

2020-02-20

Atviras konkursas

Medikamentas Rituximabum (Mabthera)

Pirkimas vykdomas pagal VLK raštą Nr. 4K-8815, pacientų, sergančių reumatinėmis ligomis ir pradėtų gydyti vaistiniu preparatu Rituximabum (Mabthera), gydymo tęstinumui užtikrinti.
Pažymima, kad vaistas Rituximabas (įvairiais pavadinimais) yra CPO kataloge.  Vykdant pirkimą per CPO, gali būti pasiūlytas vaistas Rituximab ir kitokiu prekiniu pavadinimu, ir jei toko pasiūlymo kaina bus mažiausia, pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Todėl vykdant pirkimą per CPO, nėra garantijos, kad bus įsigytas vaistas  Rituximab (Mabthera), kurio įsigijimui VLK skyrė lėšas. 
 

2020-02-21

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Medikamentas Etoposidum

Medikamentas yra CPO kataloge. VVKT patvirtintame vaisto apraše 4.4. punkte "Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės" įrašyta: "Mažiems vaikams benzilo alkoholis siejamas su sunkaus šalutinio poveikio, įskaitant kvėpavimo sutrikimą (vadinamąjį žiopčiojimo sindromą), rizika. Negalima skirti naujagimiams (iki 4 savaičių). Negalima vartoti ilgiau kaip savaitę mažiems vaikams (jaunesniems kaip 3 metų)."
Įvykdžius pirkimą per CPO, sudaryta sutartis dėl vaisto Etoposide Accord pirkimo, į kurio sudėtį kaip pagalbinė medžiaga įeina Benzilo alkoholis (E1519). II vaikų ligų skyriuje gydomiems pacientams, sergantiems onkologinėmis ligomis, reikalingas Etoposidum be pagalbinės medžiagos Benzilo alkoholio. Vykdant pirkimą per CPO, nėra galimybės nurodyti, kad medikamento Etoposidum sudėtyje nebūtų Benzilo alkoholio (E1519).
 

2020-03-17

Atviras konkursas

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Sulfur hexafluoridum inj. Pažymima, kad vaisto Sulfur hexafluoridum inj. pirkimas du kartus buvo vykdomas per CPO, tačiau negauta pasiūlymų.

2020-04-07

Supaprastintas pirkimas neskelbiamų derybų būdu

Medikamentas Lopinavirum/Ritonavirum

Pažymima, kad vaistas yra CPO.LT kataloge, tačiau rinkoje šiuo metu yra didelis šio vaisto trūkumas. Iš apklaustų tiekėjų (UAB „Limedika“, UAB „Armila“, UAB „Medikona“, UAB „Tamro“, UAB „Lex ano“, UAB „Entafarma“), tik vienintelė UAB „Medikona“ turi reikiamą šio vaisto kiekį.

2020-06-19

Atviras konkursas

Vaistinių preparatų, sudarant preliminariąsias sutartis, pirkimas.

Dauguma planuojamų įsigyti vaistų (išskyrus Dakarbazinas, Eribulinas, Pembrolizumabas, Vinblastinas) yra CPO kataloge, tačiau CPO sutarties  sąlygos nėra tinkamos šiems vaistams įsigyti. Vykdant kompensuojamųjų  vaistinių preparatų pirkimą:

1. Tiekėjas turi įsipareigoti tiekti vaistinius preparatus tik  tokiais prekiniais pavadinimais, kokie vaistinių preparatų pristatymo metu yra įrašyti į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną. 

2. Pagrindinė sutartis netenka galios kai įsigalioja  Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimas.

2020-08-24

Atviras konkursas

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Acetaminophenum 500 mg supp. Pažymima, kad vaisto Acetaminophenum 500 mg supp. pirkimas  buvo vykdomas per CPO, tačiau pirkimas neįvyko.

2020-10-09

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Triušių imunoglobulinas prieš žmogaus T limfocitus 

Medikamento pirkimas du kartus buvo vykdytas per CPO tačiau neįvyko.

2020-10-14

Atviras konkursas

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Pipecuronium bromidum. Medikamento Pipecuronium bromidum pirkimas du kartus buvo vykdytas per CPO, tačiau pirkimas neįvyko.

2021-03-04

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Vaistai

Perkami vaistai, kurių CPO.LT kataloge nėra, išskyrus Diazepamo susp. Diazepamo susp. pirkimas du kartus vuvo vykdytas per CPO, račiau pirkimai neįvyko. 

2021-03-15

Atviras konkursas

Adatos ir švirkštai

Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) kataloge adatų dydžiai nėra aiškūs  ir negalima įvertinti ar priemonės atitinka Perkančiosios organizacijos poreikį.

2021-03-24

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Vaistai

Perkami vaistai, kurių CPO kataloge nėra, išskyrus Immunoglobulinum (rabbit) anti-human T-lymphocyte. Šio medikamento  vykdytas pirkimas per CPO už nurodytą kainą (350,00 Eur be PVM/flak) neįvyko. 

2021-06-01

Atviras konkursas

Medicinos pagalbos priemonės

Perkami akiniai apsauginiai, kuriems skelbtas pirkimas CPO 166338 neįvyko. 

2021-06-02

Atviras konkursas

Projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūra

Per CPO katalogą neperkama dėl šių priežasčių: projektuojamas pastatas ypatingas analogų neturintis Lietuvoje, kurio patalpoms keliami specialūs reikalavimai kaip - radiacinė sauga, gerosios gamybos praktika (GGP), speciali šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema, leidžianti užtikrinti patalpų sterilumą, oro slėgio ir drėgmės palaikymą. Pastatas projektuojamas pagal jau nupirktą įrangą, todėl yra svarbus įrangos gamintojo ir projektuotojo bendradarbiavimas, kuris turi būti aptartas sutarties sąlygose bei techninėje specifikacijoje, standartinėje CPO sutartyje tokių galimybių padaryti nėra.

2021-07-05

Atviras konkursas

Sultys

CPO kataloge pateiktoje produkto techninėje specifikacijoje nėra nurodytas vienas iš pagrindinio perkančiajai organizacijai produkto reikalavimo techninėje specifikacijoje - „ Be pridėtinio cukraus“.

2021-07-07

Atviras konkursas

Pieno produktai

Varškė per CPO katalogą neperkama, kadangi CPO kataloge pateikta produkto techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, t.y. šviežiai pagaminta varškė turi būti pakuojama į barjerinę plėvelę arba pakuojama naudojant dujas, kas prailgina produkto galiojimo terminus, CPO kataloge produkto techninėje specifikacijoje nėra nurodytas nei vienas iš pagrindinių reikalavimų.

2021-07-07

Atviras konkursas

Vištienos kumpeliai be odos ir broilerių skerdiena

Broilerių skerdiena per CPO kataloga neperkama, kadangi CPO kataloge pateikta produkto techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, t.y broilerių skerdiena turi būti tiekiama šviežia, CPO kataloge broilerių skerdienos techninėje specifikacijoje nurodyta, kad broilerių skerdiena bus tiekiama greitai užšaldyta

2021-09-15 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medikamentas Vandetanibum Medikamentas Vandetanibum 300 mg yra CPO.LT kataloge, tačiau vykdytas pirkimas per CPO už pirkimui numatytą kainą neįvyko.
2021-09-24 Atviras konkursas Medicinos pagalbos priemonės Protezai stapedoplastikai yra Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) kataloge, tačiau priemonė netinkama, kadangi siūloma protezo stūmoklinė dalis stačiakampės formos. Kampai mažina plotą, kuris yra svarbus procedūros atlikimo metu, todėl gali būti sukeltas klausos rezultatų suprastėjimas dėl randų ir nepakankamo ploto.
2021-10-12 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medicinos pagalbos priemonės Buvo priimtas sprendimas švirkštus 10ml Luer Lock ar lygiaverte jungtimi pirkti per CPO, tačiau paaiškėjo, kad reikiamų švirkštų (be adatos) per CPO nupirkti nėra galimybės.
2021-12-01 Atviras konkursas Sterilios pirštinės

 Sterilios pirštinės siūlomos Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) kataloge nėra tinkamos, nes siūlomose specifikacijose pirštinių ilgio atskaitinė riba yra per maža. Pirštinių ilgis turi būti  ne mažiau 28 cm, nepriklausomai nuo pirštinės dydžio, nes kuo pirštinės ilgesnės, tuo mažesnė rizika pažeisti sterilumą dėl pirštinės nusmukimo nuo riešo. Kitas svarbus parametras - AQL. Siūlomose techninėse specifikacijose siūlomų pirštinių AQL per didelis. AQL turi būti ne didesnis nei 0,65, nes  kuo didesnis šis parametras, tuo didesnė rizika, kad pirštinė bus pažeista (su mikro perforacijomis, kurios išryškės operacijos metu).

2021-11-25 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Krovininis automobilis CPO kataloge pateikta prekės techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, t.y. nėra galimybės pasirinkti krovininio automobilio aukščio, galimybės pasirinkti, kad krovininis automobilis turėtų krovinių skyriaus pertvarą bei krovinių liftą automobilio gale.

Galimybių studijos, analizės, tyrimai

2016 metai

  1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų valymo procesų peržiūros ir optimizavimo galimybių įvertinimas.

2015 metai

  1. Ekspertinė studija dėl galimybės statyti gamybos ir pramonės paskirties pastatą – gamtinėmis dujomis kūrenamą katilinę LSMUL Kauno klinikų filiale onkologijos ligoninėje.
  2. Mokslinių tyrimų centro sukūrimo investicinio projekto parengimo paslauga.

2014 metai

  1. Kauno klinikų miestelio šilumos teikimo sistemos plėtros galimybių studijų parengimas.
  2. Transporto, ryšių, statybos ir pastatų eksploatacijos sferose vykdomų veiklos procesų priežiūros ir pasiūlymo veiksmų planui šių veiklų procesų optimizavimo atlikimas.

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X