Viešieji pirkimai

Data

Pirkimo būdas

Pirkimo pavadinimas

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

2019-06-07

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Medikamentas Methotrexatum

Medikamento pirkimas buvo vykdytas per CPO, bet negauta pasiūlymų.

2019-06-27

Atviras konkursas

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Medikamento Mepivacainum inj. pirkimas buvo vykdytas per CPO, bet negauta pasiūlymų.

2019-07-23

Atviras konkursas

Seno keleivinio lifto demontavimas ir naujo sumontavimas Onkologijos ligoninėje

Iš CPO katalogo neperkama, dėl racionalaus lėšų panaudojimo (CPO kataloge nurodyta kaina yra didesnė, nei rinkos tyrimu nustatyta kaina).

2019-10-08

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Medikamentas Clemastinum

Medikamento pirkimas buvo vykdytas per CPO ir 2019 m. liepos 30 d. sudaryta sutartis su UAB „Limedika“, tačiau tiekėjas vaisto netiekia.

UAB „Limedika“ informavus, kad vaistinio preparato tiekimas į Lietuvos Respubliką yra nutrauktas, sutartis dėl vaistinio preparato 2019 m. spalio 3 d. nutraukta.

Vaistas Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. yra CPO kataloge, tačiau šį vaistą siūlo tik vienas tiekėjas – UAB ,,Limedika“, kuris vaisto Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. tiekti negalėjo ir sutartis buvo nutraukta. 

2019-11-22

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Perkami vaistai Betamethasonum 0,1% -30g ung. ir Torasemidum inj. yra CPO kataloge, tačiau įvykdžius pirkimus per CPO.LT, šiems vaistams pasiūlymų negauta.

2019-12-16

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Medikamentas Clemastinum

Medikamento pirkimas buvo vykdytas per CPO ir 2019 m. liepos 30 d. sudaryta sutartis su UAB „Limedika“, tačiau tiekėjas vaisto netiekė. 
UAB „Limedika“ informavus, kad vaistinio preparato tiekimas į Lietuvos Respubliką yra nutrauktas, sutartis dėl vaistinio preparato 2019 m. spalio 3 d. nutraukta.
Vaistas Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. yra CPO kataloge, tačiau šį vaistą siūlo tik vienas tiekėjas – UAB ,,Limedika“, kuris vaisto Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. tiekti negalėjo ir sutartis buvo nutraukta.  
Nutraukus su UAB „Limedika“ sudarytą sutartį dėl medikamento pirkimo, Clemastinum 1 mg/ml - 2 ml inj. pirkti buvo vykdytas konkursas, tačiau gautų pasiūlymų kainos viršijo planuotą lėšų sumą.
Skelbiamas naujas konkursas.

2020-01-29

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Vaistai

Perkami vaistai: Betahistinum 8mg, Levothyroxinum 50mcg  ir Sulpiridum 200mg. Pažymima, kad šių vaistų pirkimas buvo vykdytas per CPO, tačiau negauta pasiūlymų. Taip pat pažymima, kad Betahistinum 8mg ir Sulpiridum 200mg CPO siūlo tik vienas tiekėjas, o Levothyroxinum 50mcg tab. CPO kataloge nebeliko.

2020-02-20

Atviras konkursas

Medikamentas Rituximabum (Mabthera)

Pirkimas vykdomas pagal VLK raštą Nr. 4K-8815, pacientų, sergančių reumatinėmis ligomis ir pradėtų gydyti vaistiniu preparatu Rituximabum (Mabthera), gydymo tęstinumui užtikrinti.
Pažymima, kad vaistas Rituximabas (įvairiais pavadinimais) yra CPO kataloge.  Vykdant pirkimą per CPO, gali būti pasiūlytas vaistas Rituximab ir kitokiu prekiniu pavadinimu, ir jei toko pasiūlymo kaina bus mažiausia, pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Todėl vykdant pirkimą per CPO, nėra garantijos, kad bus įsigytas vaistas  Rituximab (Mabthera), kurio įsigijimui VLK skyrė lėšas. 
 

2020-02-21

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Medikamentas Etoposidum

Medikamentas yra CPO kataloge. VVKT patvirtintame vaisto apraše 4.4. punkte "Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės" įrašyta: "Mažiems vaikams benzilo alkoholis siejamas su sunkaus šalutinio poveikio, įskaitant kvėpavimo sutrikimą (vadinamąjį žiopčiojimo sindromą), rizika. Negalima skirti naujagimiams (iki 4 savaičių). Negalima vartoti ilgiau kaip savaitę mažiems vaikams (jaunesniems kaip 3 metų)."
Įvykdžius pirkimą per CPO, sudaryta sutartis dėl vaisto Etoposide Accord pirkimo, į kurio sudėtį kaip pagalbinė medžiaga įeina Benzilo alkoholis (E1519). II vaikų ligų skyriuje gydomiems pacientams, sergantiems onkologinėmis ligomis, reikalingas Etoposidum be pagalbinės medžiagos Benzilo alkoholio. Vykdant pirkimą per CPO, nėra galimybės nurodyti, kad medikamento Etoposidum sudėtyje nebūtų Benzilo alkoholio (E1519).
 

2020-03-17

Atviras konkursas

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Sulfur hexafluoridum inj. Pažymima, kad vaisto Sulfur hexafluoridum inj. pirkimas du kartus buvo vykdomas per CPO, tačiau negauta pasiūlymų.

2020-04-07

Supaprastintas pirkimas neskelbiamų derybų būdu

Medikamentas Lopinavirum/Ritonavirum

Pažymima, kad vaistas yra CPO.LT kataloge, tačiau rinkoje šiuo metu yra didelis šio vaisto trūkumas. Iš apklaustų tiekėjų (UAB „Limedika“, UAB „Armila“, UAB „Medikona“, UAB „Tamro“, UAB „Lex ano“, UAB „Entafarma“), tik vienintelė UAB „Medikona“ turi reikiamą šio vaisto kiekį.

2020-06-19

Atviras konkursas

Vaistinių preparatų, sudarant preliminariąsias sutartis, pirkimas.

Dauguma planuojamų įsigyti vaistų (išskyrus Dakarbazinas, Eribulinas, Pembrolizumabas, Vinblastinas) yra CPO kataloge, tačiau CPO sutarties  sąlygos nėra tinkamos šiems vaistams įsigyti. Vykdant kompensuojamųjų  vaistinių preparatų pirkimą:

1. Tiekėjas turi įsipareigoti tiekti vaistinius preparatus tik  tokiais prekiniais pavadinimais, kokie vaistinių preparatų pristatymo metu yra įrašyti į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną. 

2. Pagrindinė sutartis netenka galios kai įsigalioja  Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimas.

2020-08-24

Atviras konkursas

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Acetaminophenum 500 mg supp. Pažymima, kad vaisto Acetaminophenum 500 mg supp. pirkimas  buvo vykdomas per CPO, tačiau pirkimas neįvyko.

2020-10-09

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Triušių imunoglobulinas prieš žmogaus T limfocitus 

Medikamento pirkimas du kartus buvo vykdytas per CPO tačiau neįvyko.

2020-10-14

Atviras konkursas

Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Pipecuronium bromidum. Medikamento Pipecuronium bromidum pirkimas du kartus buvo vykdytas per CPO, tačiau pirkimas neįvyko.

2021-01-25 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medikamentas Rituximabum (Mabthera) Pirkimas vykdomas pagal VLK raštą Nr. 4K-8360, pacientų, sergančių reumatinėmis ligomis ir pradėtų gydyti vaistiniu preparatu Rituximabum (Mabthera), gydymo tęstinumui užtikrinti.
Pažymima, kad vaistas Rituximabas (įvairiais pavadinimais) yra CPO kataloge.  Vykdant pirkimą per CPO, gali būti pasiūlytas vaistas Rituximab ir kitokiu prekiniu pavadinimu, ir jei toko pasiūlymo kaina bus mažiausia, pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Todėl vykdant pirkimą per CPO, nėra garantijos, kad bus įsigytas vaistas  Rituximab (Mabthera), kurio įsigijimui VLK skyrė lėšas. 

2021-03-04

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Vaistai

Perkami vaistai, kurių CPO.LT kataloge nėra, išskyrus Diazepamo susp. Diazepamo susp. pirkimas du kartus buvo vykdytas per CPO, račiau pirkimai neįvyko. 

2021-03-15

Atviras konkursas

Adatos ir švirkštai

Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) kataloge adatų dydžiai nėra aiškūs  ir negalima įvertinti ar priemonės atitinka Perkančiosios organizacijos poreikį.

2021-03-24

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Vaistai

Perkami vaistai, kurių CPO kataloge nėra, išskyrus Immunoglobulinum (rabbit) anti-human T-lymphocyte. Šio medikamento  vykdytas pirkimas per CPO už nurodytą kainą (350,00 Eur be PVM/flak) neįvyko. 

2021-05-20 Neskelbiamos derybos (supaprastintas pirkimas) Immunoglobulinum humanum normale 100 mg/ml 100 ml inj.  Dėl medikamento pirkimo sudaryta sutartis, tačiau tiekėjas vaisto netiekia. Per CPO vykdomos vaisto pirkimo procedūros, tačiau nėra garantijų, kad pirkimas įvyks, nes turima informacijos apie vaisto trūkumą rinkoje (paskelbta VVKT tinklalapyje). Medikamentas labai skubiai reikalingas konkrečiam pacientui, todėl būtina pirkimą atlikti skubiai.

2021-06-01

Atviras konkursas

Medicinos pagalbos priemonės

Perkami akiniai apsauginiai, kuriems skelbtas pirkimas CPO 166338 neįvyko. 

2021-06-02

Atviras konkursas

Projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūra

Per CPO katalogą neperkama dėl šių priežasčių: projektuojamas pastatas ypatingas analogų neturintis Lietuvoje, kurio patalpoms keliami specialūs reikalavimai kaip - radiacinė sauga, gerosios gamybos praktika (GGP), speciali šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema, leidžianti užtikrinti patalpų sterilumą, oro slėgio ir drėgmės palaikymą. Pastatas projektuojamas pagal jau nupirktą įrangą, todėl yra svarbus įrangos gamintojo ir projektuotojo bendradarbiavimas, kuris turi būti aptartas sutarties sąlygose bei techninėje specifikacijoje, standartinėje CPO sutartyje tokių galimybių padaryti nėra.

  2021-06-02 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Vaistai ir kiti farmacijos produktai

Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Bisacodylum 10 mg supp. ir Diazepamum susp..Šių medikamentų pirkimas  buvo vykdytas per CPO, tačiau pirkimas neįvyko.

2021-07-05

Atviras konkursas

Sultys

CPO kataloge pateiktoje produkto techninėje specifikacijoje nėra nurodytas vienas iš pagrindinio perkančiajai organizacijai produkto reikalavimo techninėje specifikacijoje - „ Be pridėtinio cukraus“.

2021-07-07

Atviras konkursas

Pieno produktai

Varškė per CPO katalogą neperkama, kadangi CPO kataloge pateikta produkto techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, t.y. šviežiai pagaminta varškė turi būti pakuojama į barjerinę plėvelę arba pakuojama naudojant dujas, kas prailgina produkto galiojimo terminus, CPO kataloge produkto techninėje specifikacijoje nėra nurodytas nei vienas iš pagrindinių reikalavimų.

2021-07-07

Atviras konkursas

Vištienos kumpeliai be odos ir broilerių skerdiena

Broilerių skerdiena per CPO kataloga neperkama, kadangi CPO kataloge pateikta produkto techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, t.y broilerių skerdiena turi būti tiekiama šviežia, CPO kataloge broilerių skerdienos techninėje specifikacijoje nurodyta, kad broilerių skerdiena bus tiekiama greitai užšaldyta

2021-09-15 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medikamentas Vandetanibum Medikamentas Vandetanibum 300 mg yra CPO.LT kataloge, tačiau vykdytas pirkimas per CPO už pirkimui numatytą kainą neįvyko.
2021-09-24 Atviras konkursas Medicinos pagalbos priemonės Protezai stapedoplastikai yra Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) kataloge, tačiau priemonė netinkama, kadangi siūloma protezo stūmoklinė dalis stačiakampės formos. Kampai mažina plotą, kuris yra svarbus procedūros atlikimo metu, todėl gali būti sukeltas klausos rezultatų suprastėjimas dėl randų ir nepakankamo ploto.
2021-10-12 Atviras konkursas  Medicinos pagalbos priemonės

Buvo priimtas sprendimas švirkštus 10ml Luer Lock ar lygiaverte jungtimi pirkti per CPO, tačiau paaiškėjo, kad reikiamų švirkštų (be adatos) per CPO nupirkti nėra galimybės.

2021-10-15 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Valytos bulvės

Valytas bulves pirkti ne per CPO katalogą, kadangi CPO kataloge pateiktoje produkto techninėje specifikacijoje nėra nurodyti pagrindiniai perkančiajai organizacijai reikalingi produkto techniniai reikalavimai, užsakomas kiekis, išfasavimo informacija, produkto dydis, produkto apdorojimas, produkto vaakuminė pakuotė.

2021-11-11 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medikamentas Vandetanibum Medikamentas Vandetanibum 300 mg yra CPO.LT kataloge, tačiau vykdytas pirkimas per CPO už pirkimui numatytą kainą neįvyko.
2021-12-01 Atviras konkursas Sterilios pirštinės

 Sterilios pirštinės siūlomos Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) kataloge nėra tinkamos, nes siūlomose specifikacijose pirštinių ilgio atskaitinė riba yra per maža. Pirštinių ilgis turi būti  ne mažiau 28 cm, nepriklausomai nuo pirštinės dydžio, nes kuo pirštinės ilgesnės, tuo mažesnė rizika pažeisti sterilumą dėl pirštinės nusmukimo nuo riešo. Kitas svarbus parametras - AQL. Siūlomose techninėse specifikacijose siūlomų pirštinių AQL per didelis. AQL turi būti ne didesnis nei 0,65, nes  kuo didesnis šis parametras, tuo didesnė rizika, kad pirštinė bus pažeista (su mikro perforacijomis, kurios išryškės operacijos metu).

2021-11-25 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Krovininis automobilis CPO kataloge pateikta prekės techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, t.y. nėra galimybės pasirinkti krovininio automobilio aukščio, galimybės pasirinkti, kad krovininis automobilis turėtų krovinių skyriaus pertvarą bei krovinių liftą automobilio gale.
 2021-12-13 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Vaistai ir vakcinos Perkami vaistai ir vakcinos, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Nifedipinum 20 mg (prailginto atpalaidavimo) tab. Šio medikamento pirkimas  du kartus buvo vykdytas per CPO, tačiau pirkimai neįvyko.
 2021-12-22 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medikamentas Eptifibatidum Medikamentas Eptibibatidum 0,75 mg/ml-100 ml inj. yra CPO.LT kataloge, tačiau du kartus vykdytas šio medikamento pirkimas per CPO neįvyko.
2022-01-06 Neskelbiamos derybos Medikamentas Nusinersenas Medikamento Nusinersenas pirkimai buvo vykdyti per CPO, tačiau negauta nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų. 
2022-01-10 Neskelbiamos derybos Medikamentas Nusinersenas Medikamento Nusinersenas pirkimai buvo vykdyti per CPO, tačiau negauta nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų. 
2022-02-15 Neskelbiamos derybos Medikamentas Nusinersenas Medikamento Nusinersenas pirkimai buvo vykdyti per CPO, tačiau negauta nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų. 
2022-02-17 Atviras konkursas Rankų dezinfekcijos priemonė CPO (Centrinės perkančiosios organizacijos) kataloge esančios priemonės rankų antiseptikai neatitinka LSMUL Kauno klinikų poreikių. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir priemonių pasirinkimą, LSMUL Kauno klinikos siekia įsigyti skirtingų alkoholių sudėčių (etanolio ir propanolių pagrindu) rankų antiseptiką. CPO kataloge esančiuose pasiūlymuose nėra nurodyta kokiu pagrindu rankų antiseptikos priemonė, kokių kenksmingų medžiagų negali būti rankų antiseptiko sudėtyje. 
Kadangi LSMUL Kauno klinikos yra daigiaprofilinė ligoninė, naudojamas antiseptikas turi būti tinkamas tiek higieninei (EN 1500), tiek chirurginei  (EN 12791) rankų antiseptikai, CPO kataloge siūlomos antiseptikos priemonės yra skirtos arba higieninei, arba chirurginei rankų antiseptikai, bet ne abiems kartu.
2022-03-04 Atviras konkursas Arbata Arbatos per CPO katalogą nepirkti, kadangi CPO kataloge pateikta produkto techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, t.y arbata turi turėti tiek pirminę (vienkartiniai, švarūs, sausi, sandarūs maišeliai su virvele) tiek antrinę pakuotę (vienkartiniai maišeliai su virvele papildomai supakuoti į atskirus uždarus vokelius su arbatos pavadinimu), CPO kataloge arbatos techninėje specifikacijoje nurodyta tik pirminė pakuotė (arbata fasuota vokeliuose, su siūlu).
2022-03-25 Ribotas konkursas (konkretus pirkimas, sukuros DPS pagrindu) Vaistiniai preparatai 

Perkami vaistiniai preparatai: Eptifibatidum 0,75 mg/ml – 100 ml inj., Fibrinogenum humanum/ Thrombinum humanum 50-90 mg/ 500 - 1200 TV/ml tirpalas audinių klijams 2ml (1ml+1ml) švirkštų laikiklyje, Immunoglobulinum humanum normale 5g inj. ir Vigabatrinum 500 mg tab.  yra CPO.LT kataloge. Šių vaistinių preparatų pirkimai buvo vykdyti per CPO, tačiau neįvyko.

2022-04-22

Atviras konkursas

Šaldyta tilapijos ir lašišos filė Šaldyta lašišos filė be odos per CPO kataloga nepirkti, kadangi CPO kataloge pateiktoje produkto techninėje specifikacijoje nėra nurodyti pagrindiniai perkančiajai organizacijai reikalingi produkto techniniai reikalavimai, t.y nenurodyta kad išpjaustymas bus C-TRIM (tai filė be papilvės, be galvos dalies), kas sudarytų atsimetimą.

2022-05-02

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Sviestas Sviesto CPO katalogą nepirkti, kadangi CPO kataloge pateikta produkto techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, t.y sviestas turi būti tiekiama išfasuotas po 5-10 kg. pakuotėse, CPO kataloge produkto techninėje specifikacijoje nurodyta, kad produkto išfasavimas ne daugiau kaip 0.2 kg 

2022-05-03

Atviras konkursas  Gūdėta varškė Grūdėtos varškės per CPO katalogą nepirkti, kadangi CPO kataloge pateikta produkto techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, t.y grūdėta varškė turi būti tiekiama išfasuota ne daugiau kaip 5 kg. pakuotėse, CPO kataloge produkto techninėje specifikacijoje nurodyta, kad produkto išfasavimas ne daugiau kaip 0.2 kg 
2022-05-04 Atviras konkursas Dezinfekcijos priemonė greitai paviršių dezinfekcijai alkoholio pagrindu (purškiama)

Dezinfekcijos priemonės greitai paviršių dezinfekcijai alkoholio pagrindu (purškiamai) vykdytas pirkimas  per Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogą neįvyko.

2022-05-04 Atviras konkursas Korpusiniai baldai

Numatomų įsigyti prekių pagal reikalaujamus techninius parametrus CPO kataloge nėra, t.y. neatitnka išoriniai matmenys, ar spintelių stalčių vienetai.

2022-05-04 Atviras konkursas Metaliniai baldai Numatomų įsigyti prekių pagal reikalaujamus techninius parametrus CPO kataloge nėra, t.y. neatitnka išoriniai matmenys.
2022-05-20 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Tvarsliava Planuojami įsigyti marliniai nesterilūs keturkampiai tvarsčiai 10±0,5x20±0,5 cm, ne < 8 sluoksnių yra CPO kataloge, tačiau pirkimas CPO210294 neįvyko.
2022-05-20 Atviras konkursas  Sultys Sultis pirkti ne per CPO katalogą, kadangi CPO kataloge pateiktoje produkto techninėje specifikacijoje nėra nurodytas vienas iš pagrindinio perkančiajai organizacijai produkto reikalavimo techninėje specifikacijoje - „ Be pridėtinio cukraus“. 
2022-06-15 Mažos vertės pirkimas Automobilių privalomasis civilinis ir KASKO draudimas

Numatomų įsigyti paslaugų pagal reikalaujamus techninius parametrus CPO kataloge nėra, ty. neatitinka mūsų reikalavimų. Mes reikalaujame: 1."Vagystės rizikai taikoma 5 % nuostolio sumos franšizė (išskaita).

2. Kitiems įvykiams taikoma 0 (nulis) Eur besąlyginė franšizė (išskaita).

3.Tokia papildoma įranga, kuri buvo įrengta naujoje transporto priemonėje dar prieš įsigyjant ją ir jos vertė buvo įtraukta į pirkimo – pardavimo sutartį taip pat draudžiama kaip dalis transporto priemonės.

Pas jus draudžiamos gretosios pagalbos automobiliai su papildoma įranga, kurios vertė yra didesnė nei 1000 Eur.

CPO sąlygos:

1. Išskaita vagystės ir plėšimo atvejais – 10%;

2.kitais draudžiamųjų įvykių atvejais lengviesiems automobiliams ir krovininiams iki 3,5 t - 100,00 eurų.

3. Kartu su transporto priemone yra apdraudžiama visa neserijiniu būdu stacionariai įrengta papildoma įranga. Jos vertė įskaičiuojama į transporto priemonės draudimo sumą. Išmokos limitas: 1.000 Eur kiekvienam draudžiamajam įvykiui ir 5.000 Eur iš viso pagal draudimo sutartį.

 

2022-08-09 Mažos vertės pirkimas Nepavojingų medicininių atliekų išvežimo, tvarkymo ir šalinimo paslaugos (18 01 04) Nepavojingų medicininių atliekų tvarkymo paslaugos užsakymas per CPO LT elektroninį katalogą negalimas, kadangi paslaugų techninėje  specifikacijoje nėra numatyta, kad paslaugos teikėjas suteiks preskonteinerį su išvertimo mechanizmu.

 

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X