Energetikos ir inžinerinių tinklų tarnyba

Vytautas Viktoras Antanaitis
Tarnybos vadovas, Dujų skyriaus vedėjas
Tel. nr. +37037326242
El. p. vytautas.antanaitis@kaunoklinikos.lt  
 

Ramūnas Jasulevičius
Elektros ūkio skyriaus vedėjas
Tel. nr. +37037326302
El. p. ramunas.jasulevicius@kaunoklinikos.lt  

Laura Abromavičienė
Liftų skyriaus vedėja
Tel. nr. +37037326444
El. p. laura.abromaviciene@kaunoklinikos.lt  

Stanislovas Mažeikis
Šildymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo skyriaus vedėjas
Tel. nr. +37037326742
El. p. stanislovas.mazeikis@kaunoklinikos.lt  

Edvardas Urbonavičius
Vandentiekio-kanalizacijos skyriaus vedėjas
Tel. nr. +37037326998
El. p. edvardas.urbonavicius@kaunoklinikos.lt  

VIZIJA. Modernūs, patikimi, ekonomiški įrenginiai, sklandi jų veikla, skubus gedimų ir incidentų šalinimas. Efektyvi, darni, atsakingai dirbanti tarnyba.
MISIJA. Gerinti Kauno klinikų energetikos ir inžinerinių tinklų tarnybos struktūroje esančių struktūrinių padalinių vykdomą veiklą bei diegti inovacijas.
TIKSLAI. Užtikrinti Kauno klinikų pastatuose ir statiniuose (jų dalyse) sumontuotų energetikos ir inžinerinių tinklų, reikalingų įstaigos įstatuose numatytoms veikloms vykdyti, savybes, atitinkančias norminius srities reikalavimus. Tobulinti Kauno klinikų energetikos ir inžinerinių tinklų sistemą.

Tarnybai pavaldžių skyrių atliekamos funkcijos:

Bendrasis (administracinis) personalas

 • pramoninių ir buitinių įrenginių techninė priežiūra bei remontas;
 • įrenginių gedimų registravimas;
 • medžiagų sąnaudų kontrolė.


Elektros ūkio skyrius

 • nepertraukiamo elektros energijos tiekimo Kauno klinikų vartotojams organizavimas;
 • nemedicininės paskirties elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas;
 • pneumopašto sistemos techninė priežiūra ir remontas.


Liftų skyrius

 • kėlimo įrenginių (keleivinių, krovininių ir ligoninių liftų bei keltuvų) techninė priežiūra ir remontas;
 • kėlimo įrenginių atnaujinimas/modernizavimas.


Dujų skyrius

 • dujas deginančių įrenginių techninė priežiūra;
 • pagamintos šiluminės energijos tiekimas į tinklus;
 • Kauno klinikų padaliniams tiekiamų medicininių dujų – deguonies, angliarūgštės, azoto suboksido, suspausto oro ir vakuumo tiekimo užtikrinimas;
 • šių visų sistemų remontas ir techninė priežiūra.


Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo skyrius

 • šiluminės energijos tiekimo šildymo ir vėdinimo įrenginiams organizavimas;
 • nustatytų patalpų mikroklimato ir oro kokybės parametrų palaikymas;
 • šildymo ir vėdinimo įrenginių techninė priežiūra ir remontas.


Vandentiekio-kanalizacijos skyrius

 • šalto ir karšto buitinio vandens tiekimo Kauno klinikų vartotojams organizavimas;
 • lietaus ir fekalinės kanalizacijos nuotekų nuvedimas, šių sistemų techninė priežiūra ir remontas;
 • santechninių prietaisų remontas;
 • įvairių transportavimo priemonių (neįgaliųjų, krovininių vežimėlių, karučių ir pan.) remontas.

Vytautas Bendikas
Vyriausias mechanikas
Tel. nr. +37037326440

Petras Radzevičius
Vyresnysis specialistas
Tel. nr. +37037326144

Liftų skyriaus elektromonteris
Tel. nr. +37037326031

Elektros ūkio skyriaus technikas, budintis elektrikas
Tel. nr. +37037326208

Dujų skyriaus budintis deguonistas
Tel. nr. +37037326647

Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo skyriaus šildymo sistemų technikas
Tel. nr. +37037326632

Vandentiekio-kanalizacijos skyriaus technikas
Tel. nr. +37037326998

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X