Ekonomikos ir planavimo tarnyba

L. e. p. Virginija Daiva Ruginienė
Vadovo pavaduotoja
Tel. nr. +37037327099
El. p. virginija.ruginiene@kauno.klinikos.lt    


 

Dalia Kaminskienė
Vyresnioji ekonomistė
Tel. nr. +37037326331
El. p. dalia.kaminskiene@kaunoklinikos.lt    

Virginija Majauskienė
Vyresnioji ekonomistė
Tel. nr. +37037326367
El. p. virginija.majauskiene@kaunoklinikos.lt    

Ema Nareckienė
Vyresnioji ekonomistė
Tel. nr. +37037326678
El. p. ema.nareckiene@kaunoklinikos.lt  

Asta Simonaitienė
Vyresnioji ekonomistė
Tel. nr. +37037326331
El. p. asta.simonaitiene@kaunoklinikos.lt    

Virginija Kerienė
Vyresnioji ekonomistė
Tel. nr. +37037326300
El. p. virginija.keriene@kaunoklinikos.lt  

VIZIJA. Pakankami resursai visiems įstaigos poreikiams patenkinti.
MISIJA. Subalansuoti ribotus resursus su augančiais poreikiais, kartu su įstaigos administracija siekti įgyvendinti Kauno klinikų tikslus, panaudojant finansinius mechanizmus.
TIKSLAI. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Kauno klinikų ekonomikos politiką, siekti administracijos nustatytų ir patvirtintų strategijos planų įgyvendinimo. Dalyvauti bendrosios finansų ir darbo užmokesčio politikos formavime.

Tarnybos atliekamos funkcijos:

  • medicininių ir nemedicininių paslaugų įkainių skaičiavimas;
  • darbo krūvių bei atskirų Kauno klinikų skyrių ir padalinių etatinių struktūrų skaičiavimas;
  • įvairių pasiūlymų, investicinių projektų ekonominio efektyvumo ir rizikos įvertinimas;
  • lėšų paskirstymo pagal išlaidų grupes rengimas į atskirus klinikų (padalinių) subbiudžetus;
  • lėšų panaudojimo pagal atskirus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius kontrolė ir analizė;
  • dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant Kauno klinikų ekonomikos politiką;
  • dalyvavimas Kauno klinikų bendrosios finansų ir darbo užmokesčio politikos formavime.

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X