Kvalifikacijos kėlimas

Pagrindinis Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo tikslas – finansiškai paremti Kauno klinikų gydytojus specialistus, vykstančius į kvalifikacijos kėlimo renginius (mokslines konferencijas, stažuotes, kursus, seminarus, mokymus ir pan.). Fonde vieno gydytojo kvalifikacijos kėlimui yra skiriama 1 000 (vieno tūkstančio) EUR suma, kurią visą arba dalimis gydytojas gali išnaudoti per 5 metų laikotarpį. Teikti paraiškas finansinei paramai gauti gali bet kuris Kauno klinikų gydytojas specialistas ar gydytojas odontologas, Kauno klinikose dirbantis ne mažesniu nei 0,25 etatiniu darbo krūviu.

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondą valdo Valdyba, kuri posėdžius rengia ir sprendimus priima vieną kartą per mėnesį.

Kauno klinikų gydytojas, norintis gauti paramą, Valdybai turi pateikti:
1.    Paraišką dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijos kėlimui (paraiškos forma patvirtinta Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-181).
2.    Kvalifikacijos kėlimo renginio programą (stažuotės, kursų ar praktinių mokymų atveju – organizatoriaus patvirtinimą).

Užpildyta ir pasirašyta paraiška ir kiti dokumentai teikiami per Kauno klinikų Duomenų valdymo modulį (DVM).

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo nuostatai
Paraiškos dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijai kelti forma

Kontaktai:

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo Valdybos pirmininkas
Doc. dr. Tomas Lapinskas

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo Valdybos posėdžių sekretorė
Teodora Izabelė Viskontė
Tel. +37037326360
El. paštas teodora.viskonte@kaunoklinikos.lt

Gydytojų kėlimo fondo valdybos nariai:
Doc. dr. Evaldas Padervinskis, Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas,
Živilė Ražanskienė, Žmogiškųjų išteklių tarnybos vadovė,
Aušra Žemaitaitienė, Apskaitos ir biudžeto tarnybos vyresnioji buhalterė,
Tadas Urbonas, Gastroenterologijos klinikos gydytojas gastroenterologas,
Dr. Aušra Lukošiūtė-Urbonienė, Vaikų chirurgijos klinikos gydytoja vaikų chirurgė.

2023-02-02

13:00

2023-03-02

13:00

2023-04-06

13:00

2023-05-04

13:00

2023-06-01

13:00

2023-07-13

13:00

2023-08-03

13:00

2023-09-07

13:00

2023-10-05

13:00

2023-11-09

13:00

2023-12-07

13:00

Pagrindinis Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo tikslas – finansiškai paremti Kauno klinikų slaugos specialistus, vykstančius į kvalifikacijos kėlimo renginius (mokslines konferencijas, stažuotes, kursus, seminarus, mokymus ir pan.) užsienyje.

Slaugos specialistai – visų specialybių slaugytojai, akušeriai, diagnostikos specialistai, radiologijos technologai, odontologo padėjėjai, burnos higienistai ir kiti.

Slaugytojų kvalifikacijos kėlimo fondo  Komisijai teikti paraiškas finansinei paramai gauti gali bet kuris Kauno klinikų Slaugos specialistas, Kauno klinikose dirbantis ne mažesniu nei 0,25 etatiniu darbo krūviu.

Slaugytojų kvalifikacijos kėlimo fondą valdo Komisija.

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo lėšas skiria konkursinė komisija. Slaugos specialistas, norintis gauti paramą, Komisijai turi pateikti:
1.    Prašymą dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijos kėlimui (prašymo forma patvirtinta Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-434).
2.    Kvalifikacijos kėlimo renginio programą (stažuotės, kursų ar praktinių mokymų atveju – organizatoriaus patvirtinimą).

Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir kiti dokumentai teikiami per Kauno klinikų Duomenų valdymo modulį (DVM).

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo nuostatai
Prašymas ir pagrindimas dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijai kelti forma

Kontaktai:

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo Komisijos pirmininkė
dr. Daiva Zagurskienė

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo Komisijos posėdžių sekretorė
dr. Aurika Vanckavičienė
Tel. +37037326543
El. paštas aurika.vanckaviciene@kaunoklinikos.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Podiplominių studijų centras bendradarbiaujant su Kauno klinikomis bei universiteto padaliniais organizuoja sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo veiklas. Kiekvienais metais LSMU padalinių organizuojamose konferencijose išduodama daugiau kaip 30000 kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų, o organizuojamuose tobulinimosi kursuose kasmet dalyvauja per 2000 asmenų. 

Visą informaciją apie LSMU Podiplominių studijų centro organizuojamus profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius rasite internetinėje svetinėje: www.medas.lt

Iškilus klausimams dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų, konferencijų, seminarų ar stažuočių maloniai prašome kreiptis:

Indrė Čapkauskienė
Tel. +37037326092
El. p. indre.capkauskiene@lsmuni.lt
Stažuotės visų specialybių sveikatos priežiūros specialistams

Eglė Čiupkevičienė
Tel. +37037326168
El. p. egle.ciupkeviciene@lsmuni.lt
Kursai gydytojams, konferencijos

Inga Sribikienė
Tel. +37037326092
El. p. inga.sribikiene@lsmuni.lt
Kursai slaugytojams, odontologams bei kitų specialybių sveikatos priežiūros specialistams (išskyrus gydytojams)

Snieguolė Kaselienė
Tel. +37037327343
El. p. snieguole.kaseliene@lsmuni.lt
Kursai asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, medicinos auditoriams, sveikatos vadybininkams

Egidija Šerpenskienė
Tel. +370373278303
E. paštas egidija.serpenskiene@lsmuni.lt
Kursai farmacijos specialistams

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai, stažuotės ir konferencijos yra skirtos pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius. Kiekvienais metais LSMU vykdo daugiau kaip 100 profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų ir organizuoja daugiau kaip 300 konferencijų, skirtų įvairių specialybių sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistams. Kauno klinikose ir kituose universiteto padaliniuose vykstančių kursų metu specialistai turi galimybę susipažinti su naujausiomis medicinos technologijomis ir pažangiomis diagnostikos ir gydymo metodikomis. Esant poreikiui yra organizuojami išvažiuojamieji tobulinimo renginiai į kitas gydymo įstaigas. 

LSMU Podiplominių studijų centras organizuoja įvadinių kursų programas, skirtas įgyti teisę verstis siaura medicinos praktika ar specializuota slaugos praktika. LSMU organizuoja echoskopijos, homeopatijos, krūtų onkochirurgijos, koloproktologijos, endoskopijos, transfuziologijos, echokardiografijos, psichoterapijos, socialinės pediatrijos specialistų mokymus. Galimybę verstis specialia slaugos praktika taip pat gali įgyti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojos, sergančiųjų širdies nepakankamumu slaugytojos – konsultantės, dirbančios komandoje su gydytoju kardiologu. Specialūs kursai yra organizuojami norintiems įgyti galimybę verstis logoterapeuto praktika.

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X