Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika

Klinikos vadovas doc. dr. Dainius Razukevičius
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037327177
El. paštas veido.zandikauliu.chirurgijos.klinika@kaunoklinikos.lt
Registratūros tel. +37037326469
Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.
https://ipr.esveikata.lt

Veido ir žandikaulių chirurgijos stacionaras – tai viena Respublikoje esančių dviejų savarankiškų gydymo įstaigų, kur teikiama specializuota stacionarinė pagalba ligoniams, sergantiems veido ir žandikaulių srities ligomis. Čia gydomos veido ir žandikaulių traumos, uždegimai, navikai, neurostomatologinės ligos, įgimti ir įgyti defektai ir deformacijos, seilių liaukų ligos ir kt. Kai kurios operacijos, kaip neurostomatologinių ligų ir smilkininio apatinio žandikaulio sąnario chirurginis gydymas, atliekamos tik šioje mūsų šalies gydymo įstaigoje.

Kliniką sudaro šie struktūriniai padaliniai: 

•    Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika: stacionaras ir operacinė. 
•    Ambulatorinis skyrius

Pirmoji – pedagoginė-mokslinė šaka plėtojosi Kauno medicinos instituto (KMI), vėliau - Kauno medicinos akademijos (KMA), Kauno medicinos universiteto (KMU), o nuo 2010 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) bazėje. Jos pirmtakai šie: 1951-1958 metai – Stomatologijos katedra (vedėjas prof. S. Čepulis); 1958-1991 metai – Chirurginės stomatologijos katedra (vedėjas prof. S. Čepulis, 1958-1984; prof. G. Sabalys, 1984-1991). 1991 metais, vykdant Kauno medicinos universiteto reformą, sujungus Chirurginės stomatologijos katedrą, KMUK Veido ir žandikaulių chirurgijos skyrių ir Konsultacinės stomatologijos poliklinikos chirurginės stomatologijos poskyrį, buvo įkurta Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika (vadovai – prof. G. Sabalys 1991-1996; prof. R. Kubilius nuo 1996 m.).
Antroji – gydomojo darbo šaka plėtojosi Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK) bazėje. Jos ištakos: poliklinikos stomatologijos skyrius (vedėjai – T. Kazlauskienė (1948-1960); J. Valentienė (1960-1974); R. Striukaitienė (nuo 1974-1991)) ir Stomatologijos stacionaras, kuris 1985 m. reorganizuotas į Veido ir žandikaulių chirurgijos skyrių (vedėjai – O. Elzbergienė ( 1951-1974); J. Valentienė (1974-1992)).
Kiekvienais metais Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriaus stacionare gydoma apie 3000 ligonių, jiems atliekama apie 1 900 operacijų. Be to, gydytojai, budėdami stacionare ir namuose, teikia neatidėliotiną pagalbą Kauno klinikų Traumų ir skubios pagalbos centre ir kituose stacionaro skyriuose, o esant reikalui, vyksta į kitas Kauno miesto bei apskrities ligonines. Tokią pagalbą kiekvienais metais gauna apie 4000 ligonių.

VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037327177
El. p. veido.zandikauliu.chirurgijos.klinika@kaunoklinikos.lt
Registratūros tel. +37037326469 
Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.
https://ipr.esveikata.lt 

Burnos chirurgijos ambulatorinis kabinetas tel. +37037326997

Klinikos administratorius doc. Dalius Sakavičius
Tel. +37037326060
El. p. dalius.sakavicius@kaunoklinikos.lt

Ambulatorinio skyriaus administratorius Jan Pavel Rokicki
Tel. +37037326997
El. p. jan.rokicki@kaunoklinikos.lt

Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Jurgita Valatkienė
Tel. +37037326080
El. p. jurgita.valatkiene@kaunoklinikos.lt


 

Veido ir žandikaulių chirurgijos kliniką sudaro Veido ir žandikaulių chirurgijos skyrius ir  Ambulatorinis skyrius.

Veido ir žandikaulių chirurgijos skyrius
Skyriaus vadovas prof. habil. dr. Ričardas Kubilius

Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037326969
El. p. ricardas.kubilius@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė:
Tel. +37037326080
El. p. jurgita.valatkiene@kaunoklinikos.lt

Ambulatorinio skyriaus administratorius Jan Pavel Rokicki
Tel. +37037326997
El. p. jan.rokicki@kaunoklinikos.lt

Ambulatorinis skyrius
Registratūros tel. +37037326469
Burnos chirurgijos ambulatorinis kabinetas (nr. 157) tel. +37037326997

 

Klinikoje vykdomi šie moksliniai projektai: 
•    Alveolinės ataugos ir skruostinės sienelės rezorbcijos vertinimas priklausomai nuo alveolės užpildymo ksenogeniniu, alogeniniu kaulo pakaitalu ir PRGF.
•    Audinių inžinerijos panaudojimo perspektyva kaulinio audinio regeneracijoje.
•    Naujas progresuojančio peri-implantinių audinių uždegimo kompleksinio patogenezinio gydymo metodas.
•    Vienmomentė implantacija po dantų pašalinimo estetinėje zonoje: alveolės morfologija pagrįsti gydymo metodai ir estetinis įvertinimas.
•    Instrumentas, skirtas alveolės skruostinės sienelės pločiui nustatyti.
•    Kokybinis žandikaulių kaulinės struktūros vertinimas bei žandikaulių kaulinių defektų regeneracija bioinžineriniais metodais. 
•    Viršutinio žandikaulio ančio ir aplinkinių audinių anatomijos tyrimai, praradus vieną ar daugiau dantų.
•    Pre-analgezijos poveikis skirtingų psichoemocinių grupių pacientams trečiųjų krūminių dantų šalinimo procedūrose.
•    Su bisfosfonatų vartojimu susijusi žandikaulių osteonekrozė. Gydymo taktikos ir profilaktikos priemonių plano optimizavimas.
•    Veido srityje skausmų diagnostika ir diferenciacija.
•    Pacientų su miofascijiniu sindromu veido srityje gydymas PRGF.
•    Imuninis atsakas į skirtingos rūšies kaulo transplantatus.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų ir  UAB Baltic Orthoservice projektas. Vykdymo terminai 2017-05-31 - 2019-04-30. Vykdytojai: prof. habil. dr. Ričardas Kubilius, gyd. veido ir žandikaulių chirurgas dr. S. Bojarskas. Tikslas: mokslinis tyrimas, skirtas personalizuotų žandikaulių implantų projektavimo ir gamybos technologijų tobulinimui ir pagalbinių instrumentų, kurie būtų neatskiriami technologijų dalimi, kūrimui.  

Klinikoje vykdomos dvi rezidentūros programos – Burnos chirurgijos bei Veido ir žandikaulių chirurgijos.
Vienas iš pagrindinių klinikos tikslų - suteikti studentams burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos teorinių žinių ir praktinių įgūdžių. Klinikoje vykdomos dvi studijų programos – Odontologijos ir Burnos higienos. Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija dėstoma Odontologijos fakulteto III, IV ir V kursų bei Medicinos fakulteto VI kurso studentams. Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje nuolat vyksta gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų tobulinimosi kursai bei stažuotės. 

Pedagoginis klinikos personalas:
prof. habil. dr. Ričardas Kubilius
prof. dr. Gintaras Juodžbalys
lekt. dr. Stasys Bojarskas
doc. dr. Albinas Gervickas
doc. dr. Dalius Sakavičius
lekt. dr. Vesta Guzevičienė
prof. dr. Gintaras Janužis
doc. dr. Algirdas Lukošiūnas
doc. dr. Marijus Leketas
asist. Jan Pavel Rokicki;
asist. Justina Stučinskaitė-Maračinskienė;
asist. Vaidas Grimuta;
asist. Laurynas Banys;
asist. Mindaugas Pranskūnas
asist. Regimantas Simuntis;
asist. Povilas Daugėla;
asist. Lukas Poškevičius;
asist. Lior Nachmaney;
asist. Artūras Stumbras;
asist. David Kasradzė; 
asist. Raimundas Golubevas;
asist. Tadas Keizeris;

Klinikinių praktinių darbų metu Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos ambulatorijoje ar stacionare studentai patys, prižiūrint dėstytojui, atlieka chirurginius veiksmus, tobulina chirurginius manualinius įgūdžius.
Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos stacionare studentai tiria ligonius, stebi ir asistuoja įvairioms veido ir žandikaulių srityje atliekamoms operacijoms. Šių studijų metu studentai atlieka mokslinius darbus, formuojami mokslinio darbo pagrindai.

Studijų administratorė Violeta Kapočaitė
Tel. +37037327041
El. p. violeta.kapocaite@lsmuni.lt  

Klinikos vadovas
doc. dr. Dainius Razukevičius
Gydytojas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037327177
El. p. dainius.razukevicius@kaunoklinikos.lt

Gydytojai:

prof. habil. dr. Ričardas Kubilius
Gydytojas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037326969
El. p. ricardas.kubilius@kaunoklinikos.lt
Veido ir žandikaulių srities onkologijos, neurostomatologijos, veido ir žandikaulių srities uždegimų bei traumų ir kt. klausimais

dr. Stasys Bojarskas
Gydytojas, veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037327131
Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario ligos

doc. dr. Albinas Gervickas
Gydytojas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037326060
Konsultuoja onkologijos, veido ir žandikaulių srities uždegimų klausimais

dr. Vesta Guzevičienė
Gydytojas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037326078
Konsultuoja seilių liaukų patologijos klausimais

prof. dr. Gintaras Janužis
Gydytojas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037326571
Konsultuoja veidinio nervo patologijos (veido paralyžius), burnos paruošimo protezavimui, atkuriamosios chirurgijos klausimais

Tadas Keizeris
Gydytojas, veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037327131
Veido ir žandikaulių srities onkologija

Dovilė Kučiauskienė
Gydytojas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgė
Tel. +37037326078
Veido ir žandikaulių srities onkologija

doc. dr. Marijus Leketas
Gydytojas, burnos chirurgas
Tel. +37037326078
Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario ligos

doc. Algirdas Lukošiūnas
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037326571

doc. Dalius Sakavičius
Gydytojas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Tel. +37037326060
El. p. dalius.sakavicius@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja veido ir žandikaulių traumatologijos klausimais

Jan Pavel Rokicki
Gydytojas burnos chirurgas
Tel. +37037326997
El. p. jan.rokicki@kaunoklinikos.lt 

Justina Stučinskaitė-Maračinskienė
Gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė
Tel. +37037326997

Donata Volochovič
Gydytoja burnos chirurgė
Tel. +37037326997

Gustas Doviltis
Gydytojas burnos chirurgas
Tel. +37037326997

Su savimi operacijos dieną turėkite:

  • tyrimų, kuriuos reikėjo atlikti pagal gydytojo nurodymą, atsakymus
  • jei vaikas serga lėtine ar reta liga, turėkite informaciją apie tai iš šeimos gydytojo ar kitos gydymo/tyrimo įstaigos
  • jei vaikas nuolatos vartoja vaistus dėl kitų ligų, tęskite vaistų vartojimą įprastai (išskyrus atvejus, kai gydytojas nurodo kitaip)
  • jei po anksčiau buvusios vaiko operacijos buvo įteikta Anestezijos kortelė, nepamirškite jos pasiimti – tai padės pasiruošti galimiems sunkumams
  • pagalvokite, ar vaikas nėra kam nors alergiškas – tai bus svarbu paminėti prieš operaciją. Jei turite medicininius dokumentus, susijusius su alergija, pasiimkite juos
  • asmens higienos reikmenis ir drabužius persirengimui skyriuje
  • asmens tapatybės dokumentus

Kaip pasiruošti operacijai ir kas yra anestezija? 

Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika
Registratūros tel. +370 37 32 64 69
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgasdaktaras Stasys Bojarskas155 kab.9-11
Gydytojas burnos chirurgasGustas Doviltis157 kab.8-18
Gydytojas, burnos veido ir žandikaulių chirurgasdocentas Albinas Gervickas155 kab.9-11
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgasRaimundas Golubevas155 kab.10:30-12:30
Gydytoja burnos, veido ir žandikaulių chirurgėdaktarė Vesta Guzevičienė155 kab.12-14
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgasVaidas Grimuta155 kab.11-13
Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgasprofesorius Gintaras Janužis155 kab.9-11
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgasTadas Keizeris155 kab.9-11
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgasDovilė Kučiauskienė155 kab.9-11
Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgasprofesorius Ričardas Kubilius155 kab.9-11
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgasdocentas Marijus Leketas 155 kab.13-15
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgasdocentas Algirdas Lukošiūnas155 kab.9-11
Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgasdocentas Dalius Sakavičius155 kab.9-11
Gydytoja veido ir žandikaulių chirurgėJustina Stučinskaitė-Maračinskienė157 kab.8-188-188-18
Gydytojas burnos chirurgasdaktaras Jan Pavel Rokicki157 kab.8-108-108-188-108-10

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X