Imunologijos ir alergologijos klinika

Klinikos vadovė prof. Brigita Šitkauskienė
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
El. paštas: imunologijos.alergologijos.klinika@kaunoklinikos.lt  
Išankstinė pacientų registracija
Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.

Tel. +37037703370
https://ipr.esveikata.lt
Registracijai būtinas galiojantis elektroninis siuntimas. 
Imunologijos ir alergologijos klinikos gydytojai pacientus konsultuoja Ambulatoriniame diagnostikos centre.

Imunologijos ir alergologijos klinika vienija specialistus dirbančius tiek klinikinės, tiek ir laboratorinės imunologijos bei alergologijos srityse. Jos pagrindinis tikslas – teikti aukščiausio lygio imunologijos ir alergologijos paslaugas, vykdyti visų pakopų studijas ir mokslinius tyrimus.
Imunologija ir alergologija yra glaudžiai susijusios sritys, šiandien vienos sparčiausiai besivystančių medicinos mokslo sričių pasaulyje. Padaugėjus žinių apie imunologiją, pasikeitė ir praktinės alergologijos sritis. Ligų, kurias diagnozuoja ir gydo alergologai ir klinikiniai imunologai, spektras išsiplėtė nuo alerginių iki imuninio atsako nepakankamumo bei autoimuninių būklių. Itin sparčiai vystantis transplantologijos sričiai, augant transplantacijų skaičiui, šios kompetencijos specialistų indėlis sprendžiant adekvataus imunologinio ištyrimo ir imunosupresijos klausimus tampa vis aktualesnis. Gilėjanti imuninių audinių pažeidimo mechanizmų samprata, naujausių imunologinių tyrimo metodų taikymas ne tik mokslinių tyrimų srityje, bet ir vis spartesnis jų įdiegimas kasdienėje gydytojo praktikoje, leidžia ženkliai pagerinti daugelio ligų diagnostiką, sudaromos prielaidos šiuolaikinės alergenų specifinės imunoterapijos, navikų imunoterapijos ir kitų susirgimų imunokorekcijos būdų tobulinimui bei platesniam pritaikomumui.

Išankstinė pacientų registracija
Tel. +37037703370

IMUNOLOGIJOS IR ALERGOLOGIJOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037326941
El. p. imunologijos.alergologijos.klinika@kaunoklinikos.lt 

Klinikos administratorė Jurgita Narbutienė
Tel. +37037326941
El. p. jurgita.narbutiene@kaunoklinikos.lt

Administratorė klinikinei veiklai dr. Ieva Bajoriūnienė
Tel. +37037326252, +37037703428
El. p. ieva.bajoriuniene@kaunoklinikos.lt

Studijų administratorė Dalia Pročkienė
Tel. +37037703453
El. p. dalia.prockiene@lsmu.lt 

Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionaras
Tel. +37037703428

Imunologijos laboratorija
Tel. +37037703474, +37037704183


 

Imunologijos ir alergologijos kliniką sudaro Klinikinės imunologijos ir alergologijos ambulatorinis padalinys, Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionaras ir Imunologijos laboratorija. Klinikos specialistai konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

Klinikinės imunologijos ir alergologijos ambulatorinis padalinys

Poliklinikoje veikia 3 gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo kabinetai, procedūrinis kabinetas.
Ambulatoriniame diagnostikos centre konsultuoja gydytojai alergologai ir klinikiniai imunologai:

prof. dr. Brigita Šitkauskienė
doc. dr. Jūratė Staikūnienė-Kozonis
dr. Ieva Bajoriūnienė
dr. Algirda Krisiukėnienė
dr. Edita Gasiūnienė
dr. Laura Tamašauskienė (laikinai nedirba)​
Simona Kašinskaitė (laikinai nedirba)​
Margarita Paulauskienė
Marija Garbenienė
Justina Šematonytė
Tel.: +37037326252, +37037326063, +37037703281

Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionaras

Teikiamos planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių metu atliekamos išplėstinės alergijos diagnostinės procedūros, provokaciniai ir kt. diagnostiniai mėginiai, stebima dėl alerginių ir kitų sutrikusio imuninių atsako reakcijų, taikomas imuninį atsaką koreguojantis gydymas. Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare yra 4 lovos.
Dienos stacionare konsultuoja gydytojai alergologai ir klinikiniai imunologai:

dr. Ieva Bajoriūnienė
dr. Edita Gasiūnienė
Simona Kašinskaitė (laikinai nedirbai)
Margarita Paulauskienė
Justina Šematonytė
Tel. +37037703428

Imunologijos laboratorija

Laboratorijoje atliekami autoantikūnų, alergijos diagnostiniai tyrimai in vitro, imuninių ląstelių fenotipavimas ir kiti imunologiniai tyrimai.
Imunologijos laboratorijoje imunologinių laboratorinių tyrimų klausimais konsultuoja laboratorinės medicinos gydytojai:

dr. Viltė Marija Gintauskienė
Dovydas Bagdonas

Medicinos biologai: 

Daina Bastytė
Jurgita Narbutienė
Tel. +37037703474, +37037704183

Kauno klinikose dirbantys alergologai ir klinikiniai imunologai kartu su kitų sričių specialistais per paskutinius 15 metų parengė ir Lietuvoje bei užsienyje paskelbė daugiau kaip 116 publikacijų. Per pastaruosius 5 metus parengti septyni vadovėliai, parengta ir įdiegta penkios įrodymais pagrįstos metodikos, susijusios su imunodeficito ir dilgėlinės diagnostika ir gydymu, atliekami 4 klinikiniai tyrimai.

Imunologijos ir alergologijos klinikoje šiuo metu vykdomi klinikiniai tyrimai:

  1. „Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, daugiacentris, įvairių dozių tyrimas daugkartinių geriamojo ZPL389 dozių saugumui ir veiksmingumui įvertinti, skiriant sergantiesiems vidutinio sunkumo ar sunkiu atopiniu dermatitu (tyrimas ZEST)“. Tyrimo vadovė prof. B. Šitkauskienė; tyrėjai: I. Bajoriūnienė, S. Kašinskaitė.
  2. „Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti lebrikizumabo veiksmingumą ir saugumą pacientams su vidutinio sunkumo ir sunkiu atopiniu dermatitu“. Tyrimo vadovė prof. B. Šitkauskienė; tyrėjai: L. Tamašauskienė, E. Gasiūnienė.
  3. „Atsitiktinės atrankos, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti nemolizumabo (CD14152) veiksmingumą ir saugumą vidutinio sunkumo ir sunkiu atopiniu dermatitu sergantiems tiriamiesiems“. Tyrimo vadovė prof. B. Šitkauskienė; tyrėjai: E. Gasiūnienė, L. Tamašauskienė.
  4. Klinikinis tyrimas “Pacientų, sergančių pirminiu imunodeficitu ir gydomų LSMUL KK Pirminio imunodeficito centre, įtraukimas į Europos imunodeficitų draugijos (ESID) registrą”. Pagrindinis tyrėjas: prof. B.Šitkauskienė.

Imunologijos ir alergologijos klinikoje vykdomos visų pakopų alergologijos ir klinikinės imunologijos studijos. Alergologijos ir klinikinės imunologijos kursas medicinos fakulteto IV kurso medicinos studentams dėstomas nuo 1999 m. Nuo 2010 m. įdiegus probleminio mokymosi programas, alergologija ir klinikinė imunologija įtraukta į modulį „Krūtinės ligos, alergologija ir klinikinė imunologija bei hematologija ir onkologija“, dėstoma kurso „Įgimti ir įgyti imuninio atsako sutrikimai“ studijų metu (lietuvių ir anglų kalbomis). Doktorantai, sudarydami individualius studijų planus, gali pasirinkti disciplinas „Alergologija“ ir/ar „Klinikinė imunologija“.

Nuo 2012m. Klinikinės imunologijos pagrindai dėstomi ir Medicinos fakulteto medicininės ir veterinarinės genetikos II kurso bei medicininės ir veterinarinės biochemijos III kurso studentams.

Nuo 2019 m. dėstomas naujas dalykas: jungtinė studijų programa su Kauno technologijos universitetu, antrosios pakopos studijos, pasirenkamasis dalykas „Molekulinė imunologija“ studijų programai Medicininė chemija, 2020 m. sulaukė dvigubai daugiau studentų, nei 2019 m.

Patvirtinta tarptautinė kvalifikacijos tobulinimo (angl. Fellowship) programa „Alergologija ir klinikinė imunologija“, skirta baigusiems medicinos bakalauro ar medicinos magistro studijas.

Pedagoginis klinikos personalas:

prof. dr. Brigita Šitkauskienė, profesorė
doc. dr. Jūratė Staikūnienė-Kozonis, docentė
doc. Vincas Urbonas, docentas
dr. Ieva Bajoriūnienė, lektorė
dr. Viltė Marija Gintauskienė, lektorė
dr. Edita Gasiūnienė, lektorė
dr. Laura Tamašauskienė (laikinai nedirba), lektorė​
Simona Kašinskaitė, asistentė (laikinai nedirba)
dr. Algirda Krisiukėnienė, lektorė
Margarita Paulauskienė, asistentė
Justina Šematonytė, asistentė

Rezidentai:

Brigita Šemeklienė, vyresnioji gydytoja rezidentė
Ligita Pilkytė, jaunesnioji gydytoja rezidentė
Rūta Dimgailaitė, jaunesnioji gydytoja rezidentė
Ugnė Valančiūtė, jaunesnioji gydytoja rezidentė
Studijų administratorė Dalia Pročkienė
Tel. +37037703453
El. p. dalia.prockiene@lsmu.lt 

 

Klinikos vadovas

prof. dr. Brigita Šitkauskienė
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė,
Tel. +37037703414, +37037326063
El. p. brigita.sitkauskiene@kaunoklinikos.lt
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

Gydytojai:

dr. Ieva Bajoriūnienė
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė, klinikos administratorė (klinikinei veiklai)
Tel. +37037326252, +37037703428
El. p. ieva.bajoriuniene@kaunoklinikos.lt
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

dr. Edita Gasiūnienė
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė. Pirminio imunodeficito centro vadovė
Tel. +37037326063
El. p. edita.gasiuniene@kaunoklinikos.lt
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

dr. Viltė Marija Gintauskienė
Laboratorinės medicinos gydytoja
Tel. +37037703474
El. p. vilte.gintauskiene@kaunoklinikos.lt
Gydytoja konsultuoja imunologinių laboratorinių tyrimų klausimais.

dr. Laura Tamašauskienė (laikinai nedirba)
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė
Tel. +37037326063
El. p. laura.tamasauskienė@kaunoklinikos.lt
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

dr. Algirda Krisiukėnienė
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė
Tel. +37037703281
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

Simona Kašinskaitė (laikinai nedirba)
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė
Tel. +37037326063
El. p. simona.kasinskaite@kaunoklinikos.lt
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

Margarita Paulauskienė
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė
Tel. +37037326063
El. p. margarita.paulauskiene@kaunoklinikos.lt
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

doc. dr. Jūratė Staikūnienė-Kozonis
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė
Tel. +37037326063
El. p. imunologijos.alergologijos.klinika@kaunoklinikos.lt
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

Marija Garbenienė
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė
Tel. +37037703281
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

Justina Šematonytė
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė
Tel. +37037326252
Gydytoja konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

Kita:

Jurgita Narbutienė
Klinikos administratorė
Tel. +37037326941
El. p. jurgita.narbutiene@kaunoklinikos.lt

dr. Inga Pečiulienė
Kokybės vadybininkė
Tel. +37037704183
El. p. inga.peciuliene@kaunoklinikos.lt

Imunologijos ir alergologijos klinika
Registratūros tel. +370 37 703370
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologėMedicinos daktarė, profesorė Brigita Šitkauskienė330 kab.8-12 (6, 13, 20 d.)
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologėMedicinos daktarė, docentė Jūratė Staikūnienė330 kab.8-12
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologėMedicinos daktarė Ieva Bajoriūnienė331 kab.12-178-1313-178-17, nedirbs 8d.8-13, nedirbs 9d.
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologėMargarita Paulauskienė330 kab.12-1712-16
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologėMedicinos daktarė Edita Gasiūnienė330 kab.8-15, nedirbs 26d.12-16, nedirbs 20 ir 27 d.8-12, nedirbs 7 ir 28 d.12-16 ( tik 8 d.)
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologėJustina Šematonytė332 kab.8-17, nedirbs 26 d.13-17, nedirbs 27 d.8-16.30, nedirbs 28 d.
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologėMarija Garbenienė330 kab.8-13
Gydytoja alergologė ir klinikinė imunologėMedicinos daktarė Algirda Krisiukėnienė332 kab.8-13, nedirbs 6d.8-13

>71  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2025

gydytojų

2399

slaugos specialistas

3050

naujagimių per metus
X