Apsaugos tarnyba

Darius Banėnas
Tarnybos vadovas
Tel. +37037326460
El. p. darius.banenas@kaunoklinikos.lt

Postas +37037326204

Vilmutis Stankevičius
Vyriausiasis apsaugos darbuotojas 
Tel. +37037326182
El. p. vilmutis.stankevičius@kaunoklinikos.lt

VIZIJA. Būti Tarnyba, teikiančia kokybiškas, savalaikes, modernias asmens ir turto saugos paslaugas Kauno klinikose. 
MISIJA. Kauno klinikose užtikrinti asmens bei turto saugumą nuolat tobulinamomis moderniomis priemonėmis. 
TIKSLAS. Užtikrinti asmens ir turto saugumą Kauno klinikose.

Tarnybos atliekamos funkcijos:

  • viešosios tvarkos Kauno klinikų teritorijoje užtikrinimas;
  • medikų, pacientų ir lankytojų saugojimas nuo nusikalstamo kėsinimosi;
  • Kauno klinikų turto fizinės saugos vykdymas;
  • specialių krovinių palydos Kauno klinikų teritorijoje vykdymas;
  • transporto priemonių įvažiavimo į Kauno klinikų teritoriją leidimų kontrolė;
  • transporto ir krovinių kontrolė;
  • fizinės saugos sistemų priežiūra ir kontrolė;
  • reagavimas į priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos suveikimus.

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X