Vykdomasis sekretoriatas

Vykdomasis sekretoriatas yra tiesiogiai pavaldus generaliniam direktoriui. Vykdomasis sekretoriatas vykdo generalinio direktoriaus ir sričių direktorių pavestas užduotis, dalyvauja rengiant Kauno klinikų vidaus ir išorės dokumentus ir jų korekcijas. Vykdo Kauno klinikų padaliniams ir darbuotojams pavestų užduočių kontrolę ir įgyvendinimą, kontroliuoja Kauno klinikų darbuotojų rengiamų vidaus ir išorės dokumentų atitikimą generalinio direktoriaus įsakymams. 

Padalinio vadovas dirba su generaliniu direktoriumi, specialistai ir vyr. specialistai - su sričių direktoriais ir koordinavimo tarnybų vadovais. Atlieka jų pavestas užduotis, derina darbotvarkes.

Teodora Izabelė Viskontė
Vadovė
Tel. +37037326360
El. p. teodora.viskonte@kaunoklinikos.lt 

Irma Marozienė 
Vyr. specialistė 
Tel. +37037327044
El. p. irma.maroziene@kaunoklinikos.lt

Jurgita Simanavičė
Vyr. specialistė
Tel. +37037326975
El. p. jurgita.simanavice@kaunoklinikos.lt  

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X