Vykdomasis sekretoriatas

Darbo laikas: I-V 7:00–16:30 val. 

Teodora Izabelė Viskontė
Vadovė
Tel. +37037326360
El. p. teodora.viskonte@kaunoklinikos.lt 

Irma Marozienė 
Vyr. specialistė 
Tel. +37037327044
El. p. irma.maroziene@kaunoklinikos.lt

Jurgita Simanavičė
Vyr. specialistė
Tel. +37037326975
El. p. jurgita.simanavice@kaunoklinikos.lt  

Angelė Krukonienė
Specialistė
Tel. +37037326867
El. p. angele.krukoniene@kaunoklinikos.lt  

Gabrielė Labanauskienė (motinystės atostogose)
Vyr. specialistė
Tel. +37037326975
El. p. gabriele.majauskaite@kaunoklinikos.lt  

  • Rengia dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.
  • Atsakinėja į telefoninius skambučius, priima asmenis, besikreipiančius į Kauno klinikų direktorius ar jiems pavaldžius pagal pareigybę darbuotojus.
  • Derina direktorių darbotvarkes. 

Raštinės darbo laikas: I-V- 8:00- 16:30 val., pietų pertrauka 12:00-12:30 val.
(kasdien 1 raštvedys dirba iki 17:30 val. 1 arba 3 kab.)
Faksas:  +37037326427
El. p. rastine@kaunoklinikos.lt

Vyresnysis raštvedys Simona Švenčionienė
Tel. +37037326738
El. p. simona.svencioniene@kaunoklinikos.lt arba rastine@kaunoklinikos.lt

Raštvedys Lina Pavalkienė
Tel. +37037326768
El. p.  lina.pavalkiene@kaunoklinikos.lt

Ilona Garmuvienė
Tel. +37037703468
El.p. ilona.garmuviene@kaunoklinikos.lt 

Vita Antonienė
Tel. +37037326768
El. p. vita.antoniene@kaunoklinikos.lt 

Raštinė priima, registruoja, tvarko, koordinuoja Kauno klinikų raštus, rengia atsakymus ir pažymas apie gydymąsi (dabartiniu laikotarpiu) įstaigoms bei asmenims ir siunčia klinikų korespondenciją (dalinai aptarnauja ir filialus). Dokumentų valdymo modulio (DVM) priemonėmis apskaito klinikų gautus ir siunčiamus raštus bei klinikų veiklos vidaus dokumentus, priima interesantus, teikia informaciją savo kompetencijos ribose, pateikia reikiamų dokumentų kopijas.

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X