Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Žmogaus genomo sekoskaitos tyrimams ir duomenų analizei reikalingos infrastruktūros sukūrimui

Aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugų plėtra LSMUL Kauno klinikose siekiant pagerinti infektologinės pagalbos kokybę ir infekcijų kontrolę

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kauno klinikose

Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose

Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose

Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)

Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams

Žmogaus biologinių išteklių centras

Onkologinių ligų antrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose 

Kartu padėti lengviau

Kartu prieš vėžį

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas psichikos, elgesio ar raidos sutrikimų turintiems bei rizikos grupių vaikams

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams užtikrinimas Kauno klinikose

LSMU rezidentūros bazių modernizavimas siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)

Tarptautinis projektas „Europos inovatyvi programa slaugytojų profesiniam švietimui“ „Transportavimas ir padėties keitimas“

Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti

Toksikologinių paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje

Projekto „Pacientų, kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose gydymo įstaigose“ įgyvendinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plėtros tarnybos veiklos skatinimas (LSMU-TECH-TRANS)

Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimas skubiosios medicinos pagalbos skyriuose

Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas

Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas ir specialistų mokymai

Vidurio ir Vakarų regiono atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centro infrastruktūros sukūrimas

Įgyvendinti projektai

Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas

Inovatyvių technologijų galvos navikų gydymui įdiegimas Kauno klinikose

Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumas Kauno klinikose

Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas Kauno klinikose

Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas

Sveikatos priežiūros specialistų prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologijos, psichikos) ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikose

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra

Telemedicinos taikymas Vakarų Lietuvos kardiologijai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas; MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra

Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje viešojoje įstaigoje Kauno klinikose

Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje viešojoje įstaigoje Kauno klinikose

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje viešojoje įstaigoje Kauno klinikose

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio korpuso ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas

Kauno vaiko raidos klinikos "Lopšelis" pagrindinio pastato energijos suvartojimo efektyvumo padidinimas

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Akušerijos-ginekologijos korpuso rekonstrukcija

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozinės ligoninės pastatų (1B2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5D1m, 37D4p) rekonstrukcija

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p), Neurochirurgijos (47D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų 1D6p, 2D1p, 3D1p, 4D1p korpusuose rekonstrukcija

Kauno medicinos universiteto Onkologijos ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą

Linijinių greitintuvų įsigijimas

Efektyvesnė vaikų su negalia ir jų šeimos narių abilitacija

Nauja gyvenimo perspektyva rizikos šeimų ankstyvojo amžiaus vaikams

Bendros pastangos vardan sutrikusios raidos vaikų

Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje

Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas Kauno klinikose

Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojami projektai

Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui

Informacinis lankstinukas
LSMUL Kauno klinikos (Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa)(Video)

Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje
Apie projektą
Aktualijos
Informacija paramos gavėjams
Video
Modernios medicinos įrangos pristatymas Lietuvos ligoninėms
Akušerijos ir neonatologijos diagnostikos ir gydymo metodinės rekomendacijos

 

Projektų koordinavimo tarnybos vadovė Daiva Tirvaitė
Tel. +37037327133
El. p. daiva.tirvaite@kaunoklinikos.lt
 

Projektų koordinatorė Rasa Poderytė
Tel. +37037787362
El. p. rasa.poderyte@kaunoklinikos.lt

Projektų koordinatorė Giedrė Pacevičiūtė
Tel. +37037787362
El. p. giedre.paceviciute@kaunoklinikos.lt

>71  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2025

gydytojų

2399

slaugos specialistas

3050

naujagimių per metus
X