Projektinė veikla

Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams užtikrinimas Kauno klinikose

Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti

Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas psichikos, elgesio ar raidos sutrikimų turintiems bei rizikos grupių vaikams

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose

Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)

Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas ir specialistų mokymai

Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose

Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje viešojoje įstaigoje Kauno klinikose

Efektyvesnė vaikų su negalia ir jų šeimos narių abilitacija

Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui

Europos inovatyvi programa slaugytojų profesiniam švietimui

ES lėšomis finansuojamas projektas „Kartu padėti lengviau“

ES lėšomis finansuojamas projektas „Kartu prieš vėžį“

Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose

Inovatyvių technologijų galvos navikų gydymui įdiegimas Kauno klinikose

Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas ir specialistų mokymai

Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas

Kauno medicinos universiteto Onkologijos ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą

Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose

Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje viešojoje įstaigoje Kauno klinikose

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėsKaunoklinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumų ir skubios pagalbos centro plėtra

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plėtros tarnybos veiklos skatinimas (LSMU-TECH-TRANS)

Linijinių greitintuvų įsigijimas

LSMU rezidentūros bazių modernizavimas, siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)

Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas; MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas

Nauja gyvenimo perspektyva rizikos šeimų ankstyvojo amžiaus vaikams

Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijųschemos “Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioniniolygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas” paprojektis “Bendros pastangos vardan sutrikusios raidos vaikų”

Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje

Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas Kauno klinikose

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kauno klinikose

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje viešojoje įstaigoje Kauno klinikose

Sveikatos priežiūros specialistų prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologijos, psichikos) ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikose

Telemedicinos taikymas Vakarų Lietuvos kardiologijai

Toksikologinių paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje

Vaikų reabilitacijos ligoninės "Lopšelis” pagrindinio pastato energijos suvartojimo efektyvumo padidinimas

Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose

Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Akušerijos – ginekologijos korpuso rekonstrukcija

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozinės ligoninės pastatų (1B2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5D1m, 37D4p) rekonstrukcija

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p), Neurochirurgijos (47D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų 1D6p, 2D1p, 3D1p, 4D1p korpusuose rekonstrukcija

Projekto „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas Kauno klinikose“​ metodinės rekomendacijos

Vaikų intersticinių plaučių ligų diagnostikos ir gydymo rekomendacijos gydytojams;

Vaikų lėtinis kvėpavimo nepakankamumas: diagnostika ir pagalbos principai ligoninėje ir namuose (rekomendacijos gydytojams ir slaugos personalui) (antro lygio fizinis rodiklis);

Tipinio ir atipinio hemolizinio-ureminio sindromo diagnostikos ir gydymo rekomendacijos;

Įskilo stuburo diagnostika, gydymas, komplikacijų prevencija (antro lygio fizinis rodiklis);

Ankstyvosios radioterapijos ir chemoterapijos komplikacijos vaikų amžiuje: diagnostikos ir gydymo rekomendacijos (antro lygio fizinis rodiklis);

Stebėjimas po kompleksinio vaikų navikų gydymo: metodinės rekomendacijos;

Vaikų dilatacinės kardiomiopatijos diagnostika ir gydymas;

Vaikų sisteminės raudonosios vilkligės diagnostika, gydymas ir stebėsena;

Tulžies latakų atrezijos diagnostika ir gydymas;

Vaikų eozinofilinio ezofagito diagnostikos ir gydymo rekomendacijos;

Vaikų tuberozinė sklerozė: diagnostika, gydymas, ilgalaikė stebėsena;

Vaikų, sergančių progresuojančiomis raumenų distrofijomis, ilgalaikė daugiadalykė stebėsena.

Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose

Projekto „Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas“ metodinės rekomendacijos

Vaikų alergijos maistui diagnostikos, gydymo bei profilaktikos metodinės rekomendacijos

Vaikų alergijos vaistams diagnostikos, gydymo bei profilaktikos metodinės rekomendacijos

Vaikų alerginio kontaktinio dermatito diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodinės rekomendacijos

Vaikų alerginės ligos pirminės grandies gydytojo praktikoje

Vaikų anafilaksijos diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodinės rekomendacijos šeimos ir vaikų gydytojams

Kūdikių ir vaikų maisto alergija (metodinės rekomendacijos visuomenės sveikatos specialistams ir ugdymo įstaigose dirbantiems sveikatos specialistams)

Kūdikių ir vaikų maisto alergija (metodinės rekomendacijos ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, maitinimo specialistams, tėvams)

Vaikų anafilaksijos priežastys ir skubi pagalba (metodinės rekomendacijos tėvams, pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams)

Projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas psichikos, elgesio ar raidos sutrikimų turintiems bei rizikos grupių vaikams“ metodinės rekomendacijos

1.1. Metodikų, skirtų specialistams, dirbantiems su psichikos, elgesio ar raidos sutrikimų turinčiais bei rizikos grupių vaikais, parengimas ir įdiegimas į praktiką:

Metodika specialistams, dirbantiems su vaikais piknaudžiaujančiais alkoholiu

Ankstyvoji autizmo diagnostika, stebėjimas ir terapijos principai

Metodika specialistams, dirbantiems su save žalojančiais vaikais ir paaugliais

Metodika specialistams, dirbantiems su autizmo diagnozę turinčiais vaikais

Metodika specialistams, dirbantiems su pirmąjį psichozės epizodą patyrusiais vaikais

Metodika specialistams, dirbantiems su vaikais patyrusiais sunkias ir ilgalaikes psichologines traumas

Metodikos, skirtos specialistams dirbantiems su vaikais ir paaugliais turinčiais sunkių ir užsitęsusių psichikos ir elgesio sutrikimų

Vaikų maitinimo sutrikimai – diagnostika ir gydymo metodai

Vaikų spastiškumo ir distonijos valdymas

Vaisiaus alkoholinių pažeidimų spektro sutrikimų diagnostika

Veiksniai, turintys įtakos ankstyvajai vaiko raidai

Žievinio regos sutrikimo diagnostika, stebėjimas ir abilitacija

0-3 m. vaikų savarankiškumo raidos sutrikimų išaiškinimas, terapijos principai ir stebėjimas

0-3 m. vaikų judesių raidos sutrikimų išaiškinimas, terapijos principai ir stebėjimas

0-3 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų išaiškinimas, terapijos principai ir stebėjimas

Cerebrinio paralyžiaus diagnostika, stebėjimas ir abilitacija vaikystėje

Dauno sindromo diagnostika, stebėjimas ir abilitacija

Idiopatinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų diagnostika, gydymas ir stebėjimas

Vaikų nervų-raumenų ligų diagnostikos principai, funkcinės būklės vertinimas, stebėjimas ir abilitacija

0-3 m. vaikų kognityvinės raidos sutrikimų išaiškinimas, terapijos principai ir stebėjimas

0-3 m. vaikų elgesio raidos sutrikimų išaiškinimas, terapijos principai ir stebėjimas

0-5 m. vaikų raidos sutrikimų priežastys ir jų išaiškinimo algoritmai

Ankstyvoji raidos sutrikimų diagnostika. Identifikavimo is stebėjimo algoritmas

Fizinio smurto prieš vaikus ir nepriežiūros atpažinimas

Riziką raidos sutrikimams turinčių naujagimių raidos stebėsenos nuo 0 iki 4 m kokybės kriterijai

Riziką raidos sutrikimams turinčių naujagimių stebėsena nuo 0 iki 4 m

Socialinės rizikos grupei priskiriamų vaikų raidos stebėsena

Projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas psichikos, elgesio ar raidos sutrikimų turintiems bei rizikos grupių vaikams“ metodinės rekomendacijos

2.1.  Metodikų, psichikos sveikatos priežiūroje dirbantiems specialistams parengimas ir įdiegimas į praktiką

Vaikų ir paauglių valgymo sutrikimų prevencijos, diagnostikos ir gydymo algoritmas

Vaikų ir paauglių adaptacijos ir potrauminio streso sutrikimo prevencijos, diagnostikos ir gydymo algoritmas

Kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos

Pogimdyvinės depresijos prevencijos atpažinimo, diagnostikos ir gydymo algoritmas

Vaikų ir paauglių agresyvaus elgesio diagnostikos ir gydymo algoritmas

Vaikų ir paauglių depresijos ir bipolinio afektinio sutrikimo prevencijos

Vaikų ir paauglių elgesio sutrikimų prevencijos, diagnostikos ir gydymo algoritmas

Vaikų ir paauglių neorganinės eneurezės ir neorganinės eukoprezės

Vaikų ir paauglių adaptacijos ir potrauminio streso sutrikimo prevencijos, diagnostikos ir gydymo algoritmas

Vaikų ir paauglių nerimo sutrikimų prevencijos, diagnostikos ir gydymo algoritmas

Projekto „Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas ir specialistų mokymai“ metodinės rekomendacijos ir analizės

 1. Sergančio vaiko integruotos asmens sveikatos priežiūros principai.
 2. Kosintis vaikas: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 3. Dūstantis vaikas: diagnostikos, skubios pagalbos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 4. Astma sergančio vaiko diagnostikos, skubios pagalbos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 5. Vaikų plaučių susirgimai  (pneumonija / komplikuota pneumonija, pleuritas): diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 6. Vaikų tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 7. Anafilaksija vaikų amžiuje: diagnostikos, skubios pagalbos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 8. Odos alerginiai pažeidimai (išbertas vaikas): diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 9. Vaikų bėriminės infekcijos - odos bėrimų diferencinė diagnostika ir gydymas, pacientų logistika.
 10. Hematurija vaikų amžiuje: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 11. Proteinurija vaikų amžiuje: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 12. Patinimai (edemos) vaikams: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 13. Vaikų šlapimo pokyčiai: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 14. Vaikų trauma: skubios pagalbos algoritmai ir transportavimas.
 15. Vaikų šokas: diagnostikos ir skubios pagalbos algoritmai ir transportavimas.
 16. Universalus vaiko būklės vertinimas ir pagalbos skubumo kategorijos nustatymas Skubiosios pagalbos skyriuje.
 17. Karščiuojantis vaikas ir nepatikslinta bakterinė infekcija: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 18. Vaikų pilvo skausmai: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 19. Vaikų vėmimas: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 20. Vaikų vidurių pokyčiai. Viduriavimas. Tuštinimasis su krauju. Diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 21. Gelta vaikų amžiuje: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 22. Naujagimių gelta: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 23. Naujagimių infekcijos: diagnostikos, skubios pagalbos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 24. Naujagimių maitinimo sutrikimai: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 25. Vaikų krūtinės skausmai: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 26. Vaikų alpimai (syncope): diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 27. Vaikų arterinė hipertenzija: diagnostikos, skubios pagalbos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 28. Vaikų širdies ritmo sutrikimai: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 29. Vaikų anemijos: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 30. Krešėjimo sutrikimai vaikams: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 31. Trombocitų patologija vaikams: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 32. Leukocitų patologija vaikams: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 33. Vaikų limfadenopatija: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 34. Vaikų amžiaus traukuliai: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 35. Vaikų galvos skausmai: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 36. Vaikų neuroinfekcijos: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 37. Vaikų antinksčių nepakankamumo diagnostikos ir gydymo algoritmai bei pacientų logistika.
 38. Vaikų hipoglikemijos diagnostika, gydymas, pacientų logistika.
 39. Diabetinė ketoacidozė vaikams: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika.
 40. Vaikų raidos sutrikimai: ankstyvos diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika. 
 41. Vaikų reabilitacinio gydymo poreikio vertinimas, gydymo algoritmai ir pacientų logistika.
 42. Ūmios vaikų ir paauglių psichiatrinės būklės: diagnostikos ir gydymo algoritmai, pacientų logistika. 

Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų struktūros ir jos kitimo per paskutinius 5 metus analizė

Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų struktūros ir jos kitimo per paskutinius 5 metus analizės priedai

Integruotas pirminio, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams modelis

Integruotas pirminio, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams modelio priedai

Pilotinės studijos ir galutinė projekto ataskaita

Projektų koordinavimo tarnybos vadovė
Daiva Tirvaitė

Tel. +37037327133
El. p. daiva.tirvaite@kaunoklinikos.lt
 

Projektų koordinatorė Giedrė Pacevičiūtė
Tel. +37037787362
El. p. giedre.paceviciute@kaunoklinikos.lt

Projektų koordinatorė Rasa Poderytė
Tel. +37037787362
El. p. rasa.poderyte@kaunoklinikos.lt

Projektų koordinatorė Irma Marozienė
Tel. +37037327044
El. p. irma.maroziene@kaunoklinikos.lt

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X