Kauno klinikų Darbuotojų profesinė sąjunga

Kas yra Kauno klinikų darbuotojų profesinė sąjunga?

Kauno klinikų darbuotojų profesinė sąjunga – viena seniausiai veikiančių Kauno klinikose, kuri vienija visų pareigų Kauno klinikų darbuotojus: gydytojus, slaugytojus, socialinius darbuotojus, medicinos pagalbinį personalą, ūkio darbuotojus, techninį inžinerinį personalą ir kitų specialybių darbuotojus.

Kuo naudingas buvimas profesinėje sąjungoje?

Pagal LR Konstituciją profesinė sąjunga gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus.

Taip pat mes pasirengę Jums padėti atsakyti į Jums rūpimus klausimus, suteikti nemokamą teisinę konsultaciją, esant poreikiui atstovauti Jūsų teises ir interesus darbe

Nariai turi visas profesinės sąjungos nariui teikiamas teises ir privilegijas.

Norinčius ir galinčius prisidėti savo aktyvumu, žiniomis ir patirtimi, kviečiame kartu:

  • ginti savo (ir mūsų visų) teises;
  • siekti darbo užmokesčio didinimo;
  • siekti darbo sąlygų, socialinių garantijų,darbo santykių gerėjimo;
  • vykdyti teisės aktų stebėseną ir įgyvendinimą;
  • būti aktyvios Kauno klinikų visuomenės dalimi;
  • siekti aktyvaus bendradarbiavimo su darbdaviu, kitomis Lietuvos, ir užsienio profesinėmis sąjungomis, kaupti jų veiklos gerąją patirtį ir ją adaptuoti Kauno klinikose;
  • tapti su Sveikatos apsaugos ministerija pasirašytos Kolektyvinės sutarties dalimi, vykdyti Kauno klinikų veiklos ir pertvarkos proceso stebėseną.

Norint tapti Kauno klinikų darbuotojų profesinės sąjungos nariu galima kreiptis į profesinės sąjungos komitetą telefonu  +37037326166 (nuo 11 iki 15 val.) arba el. paštu: profsajunga@kaunoklinikos.lt, kmukprofsajunga@gmail.com ir užpildyti stojimo prašymą, taip pat susipažinti su KK DPS įstatais bei kita informacija apie profesinės sąjungos veiklą.
 

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X