Vidaus audito tarnyba

Vidaus audito tarnybos l. e. vadovo p. Reda Ambrazevičienė
Tel. +37037326160
El. p. reda.ambrazeviciene@kaunoklinikos.lt    

Vyresnioji vidaus auditorė Lina Lipnevičienė 
Tel. +37037326655
El. p. lina.lipneviciene@kaunoklinikos.lt    

Vidaus auditorius Egidijus Žiūrys
Tel. +37037326655
El. p. egidijus.ziurys@kaunoklinikos.lt    

Vidaus medicininio audito skyrius

Vidaus medicininio audito skyriaus vadovė Reda Ambrazevičienė
Tel. +37037326160
El. p. reda.ambrazeviciene@kaunoklinikos.lt    

Vyresnioji medicinos auditorė Laima Šoliūnienė
Tel. +37037327000
El. p. laima.soliuniene@kaunoklinikos.lt    

Vidaus audito tarnyba vykdo vidaus audito ir vidaus medicininio audito funkcijas.
Vidaus audito tarnybos tikslai:

  • Sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, padėti įgyvendinti Kauno klinikų veiklos tikslus
  • Padėti gerinti Kauno klinikų veiklą ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

Vidaus audito tarnybos uždaviniai

Vidaus audito:

  • Tikrinti ir vertinti, ar Kauno klinikose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar Kauno klinikų veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai
  • Teikti Kauno klinikų generaliniam direktoriui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl Kauno klinikų vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Kauno klinikų padaliniuose

Vidaus medicininio audito:

  • Tikrinti ir vertinti Kauno klinikų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams, Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymams ir kitiems Kauno klinikų vidaus dokumentams
  • Teikti Kauno klinikų generaliniam direktoriui objektyvią informaciją, išvadas ir rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X