Mokslo ir studijų koordinavimo tarnyba

 Prof. Žemyna Milašauskienė 
 Vadovė
 Tel. nr. +37037326411
 El. p. zemyna.milasauskiene@kaunoklinikos.lt 

Vyresn. specialistė Vaida Čekanavičienė
Tel. +37037326467
El. p. vaida.cekanaviciene@kaunoklinikos.lt

Projektų koordinatorė Gailė Venclovienė
Tel. +37037326467
El. p. gaile.vencloviene@kaunoklinikos.lt

Vyresn. specialistė Eglė Karinauskė
Tel. +37037326467
El. p. egle.karinauske@kaunoklinikos.lt

Mokslo ir studijų koordinavimo tarnybos tikslas – užtikrinti patikimą ir kokybišką klinikinių vaistinių preparatų ir kitų mokslinių tyrimų bei studijų koordinavimą.
Svarbiausi tarnybos uždaviniai:

 • Koordinuoti su klinikiniais vaistinių preparatų ir kitais moksliniais tyrimais susijusią veiklą ir dalyvauti formuojant skaidrų klinikinių vaistinių tyrimų planavimą, vykdymą, administravimą
 • Bendradarbiauti su klinikinių vaistinių preparatų bei kitų mokslinių tyrimų užsakovais, norinčiais vykdyti mokslinius projektus kartu su Kauno klinikomis
 • Inicijuoti mokslinius tyrimus turinčius praktinę vertę Kauno klinikų veiklos tobulinimui ir darbuotojų motyvacijos didinimui 

Mokslo ir studijų koordinavimo tarnybos funkcijos:

 • Koordinuoja klinikiniams vaistinių preparatų bei kitiems biomedicininiams tyrimams gautų paraiškų ir atitinkamos dokumentacijos priėmimą, registraciją, priimtų paraiškų ir atitinkamos dokumentacijos perdavimą tyrėjams
 • Koordinuoja Kauno klinikose vykdomų medicinos ir ne medicinos personalo apklausų prašymų priėmimą, registraciją, sutarčių sudarymą bei pasirašymą ir perdavimą užsakovams
 • Atstovauja Kauno klinikas klausimais, susijusiais su vykdomų klinikinių vaistinių preparatų bei kitų biomedicininių tyrimų ir studijų koordinavimu ir organizavimu
 • Organizuoja Kauno klinikų profilinių klinikų vadovų pasitarimus, siekiant juos supažindinti su naujais teisės aktais, susijusiais su klinikinių vaistinių preparatų bei kitais biomedicininiais tyrimais tam, kad būtų užtikrintas tinkamas ir vienodas jų taikymas, išspręstos iškilusios problemos, pasidalinta praktine darbo patirtimi
 • Pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus pagal Kauno klinikų generalinio direktoriaus ar srities direktorių tarnybinius pavedimus ar rezoliucijas, standartines klinikinių vaistinių preparatų tyrimų procedūras, klinikinių vaistinių preparatų tyrimų dokumentų priėmimo bei sutarčių pasirašymo reglamentą
 • Atstovauja Tarnybą su vykdoma veikla susijusiais klausimais šalies ir užsienio institucijose ir organizacijose
 • Konsultuoja Kauno klinikų padalinių darbuotojus klinikinių vaistinių preparatų bei kitų biomedicininių tyrimų dokumentų rengimo ir procedūrų vykdymo klausimais
 • Konsultuoja Kauno klinikų padalinių darbuotojus, studentus, doktorantus medicinos ir ne medicinos personalo apklausų bei savanoriškos praktikos organizavimo klausimais
 • Vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus valdymui ir plėtrai pavedimus

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X