Psichiatrijos klinika

Klinikos vadovė prof. dr. Virginija Adomaitienė
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037326870
El. paštas: psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Psichiatrijos ir vaikų bei paauglių psichiatrijos ambulatorinės paslaugos teikiamos Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje. 
Registratūros tel.
 +37037326984, +37037326783.
Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.
https://ipr.esveikata.lt

Psichiatrijos klinikoje, integruojant universitete sukauptą šiuolaikinį mokslo, studijų ir klinikinės praktikos potencialą, vykdoma integrali klinikinė praktika, glaudžiai susijusi su studijomis, sveikatos priežiūros specialistų rengimu ir tobulinimu, moksline veikla.

Psichikos sveikata – natūrali žmogaus asmenybės būsena, kuri turi būti saugoma arba grąžinama sutrikimų bei ligų atvejais. Pagal PSO apibrėžimą, psichikos sveikata yra emocinis ir dvasinis atsparumas, leidžiantis patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį, tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte.

Psichikos sveikatos priežiūra – specializuota sveikatos priežiūra, kurios tikslas – teikti psichiatrinę pagalbą (diagnozuoti, gydyti sutrikusias žmogaus psichikos funkcijas, laiku perspėti psichikos ligų paūmėjimus), padėti žmogui prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo ir į jį grįžti.

Misija – gerinti Lietuvos gyventojų psichikos sveikatą ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, ugdyti ambicingus ir nuolat tobulėjančius psichikos sveikatos priežiūros specialistus, kurti bei diegti moksliniais tyrimais pagrįstas inovacijas.

Vizija – socialiai atsakinga moderni medicininė ir slaugos pagalba diagnostiškai sudėtingiausiems pacientams, sergantiems psichikos ir elgesio sutrikimais. Naujos žinios ir geriausia patirtis studentams ir sveikatos bei psichikos sveikatos priežiūros specialistams. Pasaulinės reikšmės moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Motyvuojančio darbui ir karjeros siekimui mikroklimato kūrimas klinikos viduje.

Pagrindinės psichiatrijos klinikos veiklos kryptys ir teikiamos paslaugos:
Stacionarinės II ir III lygio psichiatrijos (suaugusiųjų) paslaugos teikiamos Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos specializuotuose (suaugusiųjų psichiatrijos) sektoriuose: Ūmios psichiatrijos bei Ribinių būsenų sektoriuose.
Stacionarinės II lygio vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugos teikiamos Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje.
Gydytojo psichiatro (išorinės) konsultacijos Kauno klinikų somatinio ir chirurginio profilio klinikose, Onkologinėje ligoninėje ir kituose Kauno klinikų filialuose.
Ambulatorinės II ir III lygio psichiatrijos (suaugusiųjų) paslaugos teikiamos Kauno klinikų Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje, taip pat Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje.
Ambulatorinės psichoterapijos paslaugos.
Ambulatorinės II ir III lygio vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugos teikiamos Kauno klinikų Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje.
Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos teikiamos Psichiatrijos klinikos Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare.

Medicinos psichologų klinikinės veiklos kryptys ir paslaugos:

 • Pagrindinė veikla – klinikinė psichologinė psichodiagnostika (stacionare bei ambulatorinėje grandyje).
 • Psichoterapinės grupės (stacionare bei Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare.
 • Psichologinis konsultavimas (Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje bei dienos stacionare).
 • Konsultuoja kituose Kauno klinikų padaliniuose po gydytojo psichiatro konsultacijos.

Socialinio darbuotojo paslaugos:

 • Teikia bendrąsias socialines ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, padėdamas asmeniui (šeimai) spręsti socialines problemas.
 • Įvertina paciento socialinę situaciją: surenka ir kaupia informaciją apie paciento aplinką ir socialines problemas, apie būtinybę asmeniui ar šeimai gauti pagalbą bei inicijuoti jos teikimą; sudaro individualų socialinės pagalbos planą.
 • Bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, taikydamas šeimos konsultavimo metodus, analizuoja ir numato galimus problemos sprendimo būdus.
 • Teikia informaciją ir konsultuoja pacientą: apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų; apie paciento teises ir galimybes konkrečiu atveju; apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jas pasirinkti.
 • Padeda tvarkyti globos, rūpybos, paslaugų namuose, pensijų gavimo dokumentus; informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones.

Užimtumo ir meno terapijos paslaugos:
Pacientams taikomą medikamentinį gydymą papildo įvairiomis užimtumo ir meno terapijos veiklomis (meno terapija, muzikos terapija, pokalbių ir diskusijų terapija, žaidimų ir dramos terapija, filmų terapija, biblioterapija). Paslaugos teikiamos kaip grupinė veikla, esant poreikiui, dirbama individualiai. Pacientai dalyvauja 6-15 užsiėmimų cikle, dalyvių grupės sudaromas pagal nustatytas psichikos sutrikimų diagnozes, užsiėmimų trukmė nuo 1 iki 1,5 val. kiekvieną darbo dieną, nustatytu laiku.

Ergoterapeuto veiklos kryptys irs paslaugos:
Ergoterapeutai padeda rasti sprendimo būdus iškilusiems sunkumams bei įvairiems sutrikimams spręsti. Padeda įgyti socialinius ar darbinius įgūdžius, reikalingus mokykloje, darbe ar bendruomenėje. Ergoterapeutai dirba ne tik su pacientais, tačiau ir su šeimos nariais, padėdami identifikuoti stipriąsias puses, būtinas pilnaverčiam gyvenimui.

Psichiatrijos klinika 
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037326870
El. paštas psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt       

Psichiatrijos klinikos sekretoriatas
Sekretorės Eglė Žvikienė ir Kristina Sankauskaitė
Tel. +37037326870
El. p. psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Psichiatrijos klinikos administratorė
Greta Murauskienė
El. p. greta.murauskiene@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326229​

Psichiatrijos klinikos administratorius
Eimantas Zauka
El. p. eimantas.zauka@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326229​

Nervų sistemos ligų ambulatorinis skyrius (ambulatorinės paslaugos)
Registratūros tel. +37037326984, +37037326783
gyd. psichiatro tel. +37037326363, +37037326792
gyd. vaikų ir paauglių psichiatro kab. tel. +37037327178 

Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.
https://ipr.esveikata.lt

Psichiatrijos skyrius
Skyriaus vadovas doc. dr. Algirdas Jaras

Tel. +37037326042
El. p. algirdas.jaras@kaunoklinikos.lt

Ūmios psichiatrijos sektorius
Ūmios psichiatrijos sektoriaus klinikinės veiklos kryptys:

 • Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai (manijos, depresijos, bipoliniai ir kiti afektiniai sutrikimai; šizoafektiniai sutrikimai; organiniai nuotaikos (afektiniai) sutrikimai; pošizofreninė depresija), esant diagnostikos ir gydymo sunkumams, kai taikytas ambulatorinis ar stacionarinis gydymas nebuvo pakankamai efektyvus; psichikos sutrikimų bei somatinių ligų komorbidiškumas, kai dėl psichinės būsenos pacientas negali būti gydomas kito profilio stacionare;
 • Diagnostiškai sudėtingi ir rezistentiškumo gydymui atvejai, kai reikalingi detalūs diagnostikos ir tyrimo metodai. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai; nuotaikos (afektiniai) sutrikimai;
 • Nustatyta somatinė patologija, reikalaujanti intensyvios pagalbos, tačiau dėl paciento psichikos būklės jos neįmanoma suteikti kito profilio (ne psichiatrinio) padaliniuose. Organiniai bei simptominiai psichikos sutrikimai; psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyvias medžiagas; valgymo sutrikimai; pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai; protinis atsilikimas; suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai.

Ūmios psichiatrijos sektoriaus vadovas doc. dr. Algirdas Jaras
Tel. +37037326042
El. p. algirdas.jaras@kaunoklinikos.lt
Budinti slaugytoja „A“ sektoriuje
Tel. +37037326428
Budinti slaugytoja „B“ sektoriuje
Tel. +37037326967

Ribinių būsenų sektorius
Ribinių būsenų sektoriaus klinikinės veiklos kryptys:

 • Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai;
 • Valgymo sutrikimai;
 • Neorganiniai miego sutrikimai
 • Lytinės disfunkcijos ir parafilijos;
 • Piktnaudžiavimas pripratimo nesukeliančiomis medžiagomis;
 • Organiniai nerimo, disociaciniai (konversiniai) sutrikimai, lengvi pažinimo sutrikimai;
 • Psichikos ir elgesio sutrikimai, naudojant psichoaktyvias medžiagas;
 • Kita ir nepatikslinta šizofrenija;
 • Indukuotas kliedesinis sutrikimas;
 • Ciklotimija, distimija;
 • Psichologiniai ir elgesio faktoriai, susiję su sutrikimais ar ligomis, klasifikuojamais kitur;
 • Psichogeninė fiziologinė disfunkcija;
 • Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai

Sektoriaus vadovė prof. Virginija Adomaitienė
Tel. +37037327385
El. p. virginija.adomaitiene@kaunoklinikos.lt
Budinti slaugytoja
Tel. +37037326971

Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektorius
Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus klinikinės veiklos kryptys:

 • Gydomi 6-18 metų amžiaus vaikai ir paaugliai. Šizofrenija ir kiti psichotiniai sutrikimai; elgesio, emocijų, bendravimo, psichologinės raidos bei kiti psichikos sutrikimai.
 • Komandoje dirba: gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, gydytojas psichoterapeutas, psichologas, užimtumo terapeutas, auklėtoja, psichikos sveikatos slaugytoja, socialinis darbuotojas, ergoterapeutas; diferencinės diagnostikos tikslais gali būti kviečiami ir kiti vaikų ligų specialistai, logopedas.

Sektoriaus vadovas prof. Darius Leskauskas
Tel. +37037327030
El. p. darius.leskauskas@kaunoklinikos.lt
Budinti slaugytoja
Tel. +37037327030

Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaras
Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro klinikinės veiklos kryptys:

 • Ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros ir sveikatinimo specialistų komandos paslaugos vaikams bei jų šeimoms.
 • Komandoje dirba: gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, gydytojas psichoterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, užimtumo terapeutas, auklėtoja, psichikos sveikatos slaugytoja, socialinis darbuotojas; diferencinės diagnostikos tikslais gali būti kviečiami ir kiti vaikų ligų specialistai, logopedas.

Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus veiklą koordinuoja Dalia Vėlavičienė
Tel. +37037326891
El. p. dalia.velaviciene@kaunoklinikos.lt
Budinti slaugytoja
Tel.: +37037326835, +37037327030

Psichiatrijos bei vaikų ir paauglių psichiatrijos ambulatorinės paslaugos teikiamos Kauno klinikų Nervų sistemos ambulatoriniame skyriuje
Registratūros tel. +37037326984, +37037326783
Gyd. psichiatro tel. +37037326363, +37037326792
Gyd. vaikų ir paauglių psichiatro kab. tel. +37037327178

Psichiatrijos ambulatorinės grandies veiklą koordinuoja Edgaras Diržius
Tel. +37037326363, +37037326792
El. p. edgaras.dirzius@kaunoklinikos.lt

2019 m. pradėti vykdyti du Europos struktūrinių fondų ir Lietuvos verslo paramos agentūros finansuojami projektai.
2019 m. organizuotos 8 respublikinės mokslinės konferencijos Lietuvoje, iš kurių 5 – tarptautinės.
 

Įsteigtas ambulatorinis „Gydymui atsparių nuotaikos (afektinių) sutrikimų centras“, patvirtinti nuostatai, metodika „Gydymui atsparios depresijos diagnostikos ir gydymo metodika“.

2019 m. Psichiatrijos klinika veiklą vykdė dešimtyje studijų programų, kurios apima 65 kreditus. Visoms studijų programoms patvirtinti dėstytojai programų vadovai, atsakingi už programų ruošimą, tvirtinimą, vykdymą ir atnaujinimą. 
Vykdomos dvi rezidentūros programos (Psichiatrija - 4 metai, 264 kreditai ir Vaikų ir paauglių psichiatrija - 4 metai, 264 kreditai), bei dalyvaujama kitų rezidentūros programų įgyvendinime.

Psichiatrijos klinika vykdo tobulinimosi kursus (https://medas.lt/kursai) ir stažuotes.
 

Klinikos vadovė
prof. Virgnija Adomaitienė

Gydytoja psichiatrė, Ribinių būsenų sektoriaus vadovė
Tel. +37037326870
El. p. virginija.adomaitiene@kaunoklinikos.lt

Skyrių ir sektorių vadovai:

doc. dr. Algirdas Jaras
Gydytojas psichiatras, Psichiatrijos skyriaus vadovas, Ūmios psichiatrijos sektoriaus vadovas
Tel. +37037326042
El. p. algirdas.jaras@kaunoklinikos.lt

Prof. Darius Leskauskas
Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, Psichiatrijos klinikos vadovės dubleris, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovas
Tel. +37037327030
El. p. darius.leskauskas@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Gydytojai: 

Patricija Živilė Armonavičienė
Gydytoja psichiatrė psichoterapeutė
Tel. +37037326363
El. p. patricija.armonaviciene@kaunoklinikos.lt

Kristina Butkutė-Šliuožienė
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326016
El. p. kristina.butkute@kaunoklinikos.lt

dr. Kristina Dambrauskienė
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326455
El. p. kristina.dambrauskiene@kaunoklinikos.lt

Edgaras Diržius
Gydytojas psichiatras
Tel. +37037326363, +37037326845
El. p. edgaras.diržius@kaunoklinikos.lt

Laura Jarutienė
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326455
El. p. laura.jarutiene@kaunoklinikos.lt

Karolina Laurinaitienė
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326016
El. p. karolina.laurinaitiene@kaunoklinikos.lt

Dainius Pūras
Gydytojas psichiatras
Tel. +37037327385
El. p. dainius.puras@kaunoklinikos.lt

Ina Rybakova
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326455
El. p. ina.rybakova@kaunoklinikos.lt

Vytautas Taranda
Gydytojas psichiatras
Tel. +37037326845
El. p. vytautas.taranda@kaunoklinikos.lt

Vigintas Vilkas
Gydytojas psichiatras
Tel. +37037787385
El. p. vigintas.vilkas@kaunoklinikos.lt

Danguolė Žaliauskienė
Gydytoja psichiatrė Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninė 
El. p. danguole.zaliauskiene@kaunoklinikos.lt

Vaikų ir paauglių gydytojai psichiatrai:

Dalius Klimavičius
Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
Tel. +37037327030
El. p. dalius.klimavičius@kaunoklinikos.lt

Dalia Vėlavičienė
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatras, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro veiklos koordinatorė
Tel. +37037327030
El. p. dalia.velaviciene@kaunoklinikos.lt

Diana Vasčekienė
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė
Tel. +37037327030
El. p. diana.vascekiene@kaunoklinikos.lt

Jūratė Baltrėnė
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė
Tel. +37037327030
El. p. jurate.baltrene@kaunoklinikos.lt

Rasa Pakanavičiūtė
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė
Tel. +37037327030
El. p. rasa.pakanaviciute@kaunoklinikos.lt

Medicinos psichologai:

Paulina Alesiūtė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. paulina.alesiute@kaunoklinikos.lt

Kristina Arbačiauskaitė
Medicinos psichologė, medicinos psichologų veiklos koordinatorė
Tel. +37037326839
El. p. kristina.arbaciauskaite@kaunoklinikos.lt

Meda Bagušinskė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. meda.bagusinske@kaunoklinikos.lt

Miglė Boguševičienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. migle.boguseviciene@kaunoklinikos.lt

Monika Dukštaitė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. monika.dukstaitė@kaunoklinikos.lt

Viktorija Dereškevičienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037327030
El. p. viktorija.dereskeviciene@kaunoklinikos.lt

Ilona Laukienė
Medicinos psichologė, klinikinė psichologė
Tel. +37037326839
El. p. ilona.laukiene@kaunoklinikos.lt

Vitalija Marmienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037327030 (Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektorius)
Tel. +37037327007

Agnė Petkevičienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. agne.petkeviciene@kaunoklinikos.lt

Rytis Orintas
Medicinos psichologas psichoterapeutas, grupinės psichoterapijos koordinatorius
Tel. +37037326839
El. p. rytis.orintas@kaunoklinikos.lt

Egidija Stanevičienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. egidija.staneviciene@kaunoklinikos.lt

Sveikatinimo specialistai:

Sandra Šatkauskienė
Socialinė darbuotoja
Tel. +37037326845
El. p. sandra.satkauskiene@kaunoklinikos.lt

Valda Šližytė
Ergoterapeutė 
Tel. +37037326328
El. p. valda.slizyte@kaunoklinikos.lt

Giedrė Morozienė
Ergoterapeutė 
Tel. +37037326328
El. p. giedre.moroziene@kaunoklinikos.lt

Gita Navickienė
Užimtumo, meno terapeutė 
Tel. +37037326328
El. p. gita.navickiene@kaunoklinikos.lt

Kristina Sankauskaitė
Auklėtoja
Tel. +37037327030
El. p. kristina.sankauskaite@kaunoklinikos.lt

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X