Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Tomas Steponkus
Vadovas
Tel.  +37037327110 
El. p. tomas.steponkus@kaunoklinikos.lt

Bendras tarnybos el. p. DSST@kaunoklinikos.lt

Profilaktinių sveikatos tikrinimų, asmens medicininių knygelių, darbuotojų neigalumo, profesinės rizikos vertinimo, profesinių ligų dokumentacijos koordinavimo ir kiti profesinės sveikatos klausimai (239 kab.):

Profesinės sveikatos specialistė Kotryna Giedraitė (ilgalaikėse atostogose)
Tel. +37037326546
El. p. kotryna.giedraite@kaunoklinikos.lt

Profesinės sveikatos specialistė Karolina Gramauskienė
Tel. +37037326546​
El. p. karolina.gramauskiene@kaunoklinikos.lt

Profesinės sveikatos specialistė, darbo medicinos gydytoja Giedrė Petrauskienė
Tel. +37037326546
 El. p. giedre.petrauskiene@kaunoklinikos.lt

Darbuotojų instruktavimo ir žinių tikrinimo, nelaimingų atsitikimų tyrimo ir kiti darbuotojų saugos klausimai (238 kab.):

Darbuotojų saugos skyrius
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
 Ieva Urbanavičienė
Tel. +37037703238
El. p. ieva.urbanaviciene@kaunoklinikos.lt 

Darbuotojų saugos skyrius
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Dangyra Dainienė

Tel. +37037703238
El. p. dangyra.dainiene@kaunoklinikos.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
Gabrielė Abramavičiūtė

Tel. +37037326236
El. p. gabriele.abramaviciute@kaunoklinikos.lt

TIKSLAS. Organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir jų įgyvendinimo kontrolę Kauno klinikose.
VIZIJA. Kiekvienam darbuotojui sudaryti ne tik tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas, bet ir sveikatą tausojančias darbo sąlygas. 

Pagrindinės Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos:

1. Instruktuoti darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Kauno klinikose nustatyta tvarka.
2. Rengti Kauno klinikų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus arba organizuoti jų parengimą.
3. Dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir pakeliui iš darbo/ į darbą, rengti jų prevencijos priemones ar organizuoti jų parengimą.
4. Vykdyti padalinių vadovų mokymą ir žinių tikrinimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
5. Koordinuoti ir konsultuoti Kauno klinikų administraciją, struktūrinių padalinių vadovus, darbuotojus, įgyvendinant prevencines, organizacines, technines ir kt. darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemones.
7. Koordinuoti/organizuoti profesinės rizikos vertinimą, darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus.
8. Dalyvauti atliekant profesinių ligų tyrimą ir analizuoti jų priežastis, numatyti prevencines priemones.
9. Vykdyti prevencinę veiklą darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
10. Vykdyti ir kitas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą Kauno klinikose.

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X