Raštinė

Raštinė

Kauno klinikų Vykdomojo sekretoriato Raštinė yra pavaldi Vykdomajam sekretoriatui ir sekretoriato vadovui. 

Priima, registruoja, tvarko, koordinuoja Kauno klinikų gaunamus ir siunčiamus dokumentus, rengia atsakymus ir pažymas apie asmenų gydymąsi (dabartiniu laikotarpiu) fiziniams ir juridiniams asmenims.

Registruoja Kauno klinikų vidaus teisės dokumentus ir dalinasi jais su padaliniais. 

Raštinės darbuotojai teikia informaciją savo kompetencijos ribose, atsakinėdami į skambučius, raštiškas interesantų užklausas, priimdami interesantus. 

Raštinės darbo laikas: 
Nuo pirmadienio ir penktadienio 8:00- 16:30 val., (pietų pertrauka 12:00-12:30 val.)
 
Raštinės kontaktai:
Eivenių g. 2, Kaunas
Tel. nr. +37037326768
El. p. rastine@kaunoklinikos.lt

Simona Švenčionienė
Vyresnioji raštvedė
Kuruoja raštvedžių darbą, gaunamus skundus, 
pakenkimo sveikatai pažymas, raštus gaunamus 
iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Lina Pavalkienė                                                           
Kauno klinikų tarnybinių prašymu registravimas
Kuruoja gaunamus ligoninių, vaiko teisių apsaugos, 
advokatų, teismų, kitų juridinių asmenų raštus.

Vaida Verkytė                                  
Kuruoja gaunamus raštus ir Lietuvos policijos padalinių, rengia atsakymus į juos. 

Ieva Matulaitienė
Kauno klinikų siunčiami dokumentai.

Kauno klinikoms prašymai gali būti teikiami tiesiogiai atvykus arba elektroninėmis priemonėmis

Norėdami pateikti prašymą Kauno klinikoms prašome jį teikti naudojantis Kauno klinikų pacientų portalu. (Nuoroda: https://portalas.kaunoklinikos.lt/)

>71  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2025

gydytojų

2399

slaugos specialistas

3050

naujagimių per metus
X