Naujienos

Kauno klinikose naujos galimybės nemedicininio personalo kvalifikacijos kėlimui

Šiais metais Kauno klinikos įsteigė Nemedicininių padalinių specialistų kvalifikacijos kėlimo fondą. Iš fondo lėšų ne medicinos padalinių darbuotojai turi galimybę kelti savo kvalifikaciją įvairiuose tarptautiniuose mokymuose, konferencijose ar renginiuose užsienyje. Nemedicininių padalinių specialistai fondo lėšas galės panaudoti vienam arba keliems kvalifikacijos kėlimo renginiams ir su jais susijusioms renginio registracijos bei kitoms išlaidoms padengti. Vieno darbuotojo kvalifikacijos kėlimui skiriama iki 1 tūkst. eurų per penkių metų laikotarpį. 

„Turime įsteigę gydytojų ir slaugytojų kvalifikacijos kėlimo fondus, kurie veikia jau ketverius metus. Labai svarbu, kad ir kitų sričių specialistai, dirbantys Kauno klinikose, turėtų tokias pat galimybes. Dėl to džiaugiamės nuo šiol galėdami ir jiems padėti pasisemti žinių tarptautiniuose renginiuose“, – pabrėžė Renaldas Jurkevičius, Kauno klinikų generalinis direktorius.

Nemedicininių padalinių specialistai – nemedicininių veiklų darbuotojai, dirbantys Kauno klinikose pagal darbo sutartį ne mažesniu nei 0,25 etato darbo krūviu. Šie darbuotojai gali teikti paraiškas dėl finansavimo skyrimo pagal nustatytą tvarką. Iki šiol vykti į kvalifikacijos kėlimui skirtus renginius ne medicinos padalinių darbuotojai galėjo vykti tik savo asmeninėmis, rėmėjų arba nemedicininių padalinių specialiomis lėšomis.

Ne medicinos personalo prašymus dėl galimybės vykti į kvalifikacijos kėlimo renginius nagrinės tam specialiai įkurta Fondo komisija. Siekiant visiško skaidrumo, jos veikla bus viešinama Kauno klinikų tinklapyje.

2019 metais Kauno klinikos buvo pirmoji įstaiga Lietuvoje, įsteigusi Gydytojų ir Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondus. Iš viso skirta 1 mln. eurų gydytojų kvalifikacijos kėlimui ir 250 tūkst. slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimui.

Kauno klinikų informacija

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X