Naujienos

Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūros prezidentas prof. Makoto Suematsu lankėsi LSMU ir Kauno klinikose

Šiandien Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Kauno klinikose viešėjęs Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūros prezidentas prof. Makoto Suematsu savo įžvalgomis ir patirtimi dalinosi su universiteto ir ligoninės bendruomene bei aptarė pasaulinių duomenų dalijimąsi, siekiant dar tiksliau ištirti retas ir nediagnozuotas ligas. Pranešimą „Mission of AMED: Global Data Sharing“ tema skaitęs prof. Makoto Suematsu susitikimo metu kalbėjo apie genų terapijos vystymą, bendradarbiaujant Japonijos ir Lietuvos mokslininkams, regeneracinės medicinos plėtrą, galimas Lietuvos doktorantų stažuotes į Japoniją, taip pat buvo diskutuota apie retų onkologinių ligų diagnostikos galimybes bei bendradarbiavimą šioje srityje.

Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūra buvo įkurta 2015 metais, siekiant inicijuoti medicinos naujovių progresą, sujungiant įvairių specialybių ir sektorių specialistus bendram tikslui – medicininių tyrimų plėtros vystymui visame pasaulyje.
Agentūroje veikia programos, spartinančios įvairių specialistų bendradarbiavimą ir medicinos inovacijų kūrimą. Profesoriaus M. Suematsu vadovaujama agentūra siekia naujoviškų vaistų sukūrimo ir teikia paramos funkciją, reikalingą naujiems moksliniams tyrimams atlikti, skatina naujų medicinos prietaisų išradimą, reikalingą klinikiniams tyrimams, taip pat skatina regeneracinės medicinos plėtrą nuo eksperimentinių iki klinikinių tyrimų atlikimo ir standartų kūrimo. Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūroje dėmesys skiriamas naujų tyrimų inicijavimui, siekiant gerinti onkologinių ligų diagnostiką ir gydymą, taip pat siekiama kontroliuoti atsinaujinančias infekcines ligas, nuošalyje nelieka ir retų ir nediagnozuotų ligų diagnostikos metodų gerinimas. Kai kurios agentūroje veikiančios programos dėmesį skiria moksliniams tyrimams ir jų klinikiniam pritaikymui, skatinant inovatyvių technologų panaudojimą, tai pat skatinami moksliniai tyrimai, siekiant realizuoti genomo ištyrimo metodus.
Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūroje svarbūs ir moksliniai tyrimai, susiję su demencijos ir kitų psichikos sutrikimų tyrimais ir plėtra, infrastruktūros, skirtos medicinos srityje dirbančių specialistų poreikiams patenkinti, sukūrimas. 
„Džiaugiamės, kad profesorius Makoto Suematsu trečią kartą per dvejus metus apsilankė Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Kauno klinikose, ir sutiko pasidalinti savo įžvalgomis apie naujienas, kurios yra aktualios įvairių sričių gydytojams ir mokslininkams. Bendradarbiaujant su Keijo universiteto profesoriumi prof. Kenjiro Kosaki ir remiant tyrimus Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūrai, turime galimybę dalyvauti pasauliniame nediagnozuotų ligų judėjime. Per šiuos bendradarbiavimo metus esame nusiuntę penkiolika pacientų genomų tyrimams atlikti, siekiant nustatyti dar nediagnozuotą ligą. Šešiems iš šių pacientų diagnozė buvo sėkmingai nustatyta, o kai kuriems planuojamas ir gydymas“, – pabrėžė Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.LSMU ir Kauno klinikų atstovai su svečiais iš Japonijos Large
Sėkmingą Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimą rodo ir tai, jog Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Kauno klinikos jau antrus metus sėkmingai vysto bendras veiklas. Praėjusiais metais Nefrologijos klinikos gydytoja Agnė Gryguc Kumamoto universitete atliko stažuotę, kurios metu gilinosi į regeneracinės medicinos subtilybes, gydant inkstų ligas.
Bendradarbiaujant su Japonijos mokslininkais, sėkmingai atliekami ir įvairių sričių moksliniai tyrimai: Alzhaimerio ligos molekulinių veiksnių tyrimas, naujų amžinės geltonosios dėmės degeneracijos žymenų paieška diagnozei ir gydymui nustatyti, metabolinių ir imunogeninių žymenų paieška, susijusi su amžinės geltonosios dėmės degeneracija ir diabetine retinopatija. LSMU mokslininkai ateityje norėtų vykdyti bendrus tyrimus in vivo perprogramuojant miokardo fibroblastus į širdies raumens ląsteles.
Per dvejus metus sėkmingai kartu dalyvauta ir keliose svarbiose konferencijose, suvienijusiose Lietuvos ir Japonijos mokslininkų pajėgas: „Šeštoji Lietuvos-Japonijos jungtinė gyvybės mokslų konferencija: naujas požiūris į gyvybės mokslus“, „Japonijos-Lietuvos jungtinė gyvybės mokslų konferencija“. Taip pat ateityje numatyta rengti retų ir nediagnozuotų ligų konferenciją kartu su Kauno klinikų Retų ir nediagnozuotų ligų koordinaciniu centru ir Keijo universitetu.
Lietuvos ir Japonijos ryšiai medicinos srityje ypatingai suaktyvėjo po to, kuomet buvo pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas. Pagal 2017 metais pasirašytą Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos ir Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūros memorandumą, Lietuva ir Japonija yra skatinama dalintis patirtimi ir bendradarbiauti tiriant retas ligas, vystant mokslinius ir klinikinius tyrimus, siekti bendro tikslo onkologijos ir kitose biomedicinos srityse.
Prof. M. Suematsu šiais metais buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius už aktyvų įsitraukimą, skatinant Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimą medicinos srityje ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

Kauno klinikų informacija ir nuotrauka

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X