Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondas

Pagrindinis Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo tikslas – finansiškai paremti Kauno klinikų slaugos specialistus, vykstančius į kvalifikacijos kėlimo renginius (mokslines konferencijas, stažuotes, kursus, seminarus, mokymus ir pan.) užsienyje.

Slaugos specialistai – visų specialybių slaugytojai, akušeriai, diagnostikos specialistai, radiotechnologai, odontologo padėjėjai, burnos higienistai ir kiti, dirbantys Kauno klinikose pagal darbo sutartį ne mažesniu nei 0, 25 etatiniu darbo krūviu – gali teikti paraiškas dėl finansavimo skyrimo.

Slaugytojų kvalifikacijos kėlimo fondą valdo Komisija.

Kauno klinikų slaugytojas, norintis gauti paramą, Komisijai turi pateikti:
1.    Prašymą dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijos kėlimui (prašymo forma patvirtinta Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-434).
2.    Kvalifikacijos kėlimo renginio programą (stažuotės, kursų ar praktinių mokymų atveju – organizatoriaus patvirtinimą).

Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir kiti dokumentai teikiami per Kauno klinikų Duomenų valdymo modulį (DVM).

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo nuostatai
Prašymas ir pagrindimas dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijai kelti forma
 

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo Komisijos pirmininkė
dr. Vilma Raškelienė
 

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo Komisijos posėdžių sekretorė
dr. Aurika Vanckavičienė
Tel. +37037326493
El. paštas aurika.vanckaviciene@kaunoklinikos.lt

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X