Naujienos

Kviečiame dalyvauti atrankoje į Kauno klinikų Pacientų tarybą

Kauno klinikos siekia užtikrinti naudos pacientui (angl. patient-centered) modelį ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugas gaunančių pacientų ir jų artimųjų patirtis ligoninėje. Todėl įsteigė Pacientų tarybą ir kviečia tapti jos nariais.

Pacientų tarybą sudaro 7 nariai, paskirti 3 metų kadencijai. Pacientų tarybos nariais kviečiami tapti nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie geba atstovauti pacientų interesams ir (ar) yra pacientų visuomeninės organizacijos atstovai. Pageidautina – tiesiogiai susidūrę su Kauno klinikose teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis (yra gydęsis, konsultavęsis arba jo artimasis yra gydęsis, konsultavęsis Kauno klinikose).

Pacientų taryba – tai patariamasis organas, kuris Kauno klinikų administracijai teiks rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir procesų tobulinimo.

Prašymą laisva forma siųskite el.p. atstove.spaudai@kaunoklinikos.lt  iki rugsėjo 10 d. Bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais. Konfidencialumas garantuojamas.

>66  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2212

gydytojų

2334

slaugos specialistas

3112

naujagimiai per metus
X