Psichiatrijos klinika

Klinikos vadovė prof. dr. Virginija Adomaitienė
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037326870
El. paštas: psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Psichiatrijos ambulatorinės paslaugos teikiamos Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Registratūros tel. +37037326984, +37037326783.

www.sergu.lt

Psichiatrijos klinikoje integruojant universitete sukauptą šiuolaikinį mokslo, studijų ir klinikinės praktikos potencialą, vykdoma integrali klinikine praktika, glaudžiai susijusi su studijomis, sveikatos priežiūros specialistų rengimu ir tobulinimu, moksline veikla.

Psichikos sveikata – natūrali žmogaus asmenybės būsena, kuri turi būti saugoma arba grąžinama sutrikimų bei ligų atvejais. Pagal PSO apibrėžimą, psichikos sveikata yra emocinis ir dvasinis atsparumas, leidžiantis patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį, tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte.

Psichikos sveikatos priežiūra – specializuota sveikatos priežiūra, kurios tikslas – teikti psichiatrinę pagalbą (diagnozuoti, gydyti sutrikusias žmogaus psichikos funkcijas, laiku perspėti psichikos ligų paūmėjimus), padėti žmogui prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo ir į jį grįžti.

Misija: gerinti Lietuvos gyventojų psichikos sveikatą ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, ugdyti ambicingus ir nuolat tobulėjančius psichikos sveikatos priežiūros specialistus, kurti bei diegti moksliniais tyrimais pagrįstas inovacijas

Vizija: socialiai atsakinga moderni medicininė ir slaugos pagalba diagnostiškai sudėtingiausiems pacientams, sergantiems psichikos ir elgesio sutrikimais. Naujos žinios ir geriausia patirtis studentams bei sveikatos ir psichikos sveikatos priežiūros specialistams. Pasaulinės reikšmės moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Motyvuojančio darbui ir karjeros siekimui mikroklimato kūrimas klinikos viduje.

Pagrindinės psichiatrijos klinikos veiklos kryptys ir teikiamos paslaugos:
Stacionarinės II ir III lygio psichiatrijos (suaugusiųjų) paslaugos teikiamos Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos specializuotuose (suaugusiųjų psichiatrijos) sektoriuose: Ūmios psichiatrijos bei Ribinių būsenų sektoriuose.
Stacionarinės II lygio vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugos teikiamos Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos Vaikų ir paauglių sektoriuje.
Gydytojo psichiatro (išorinės) konsultacijos Kauno klinikų somatinio ir chirurginio profilio klinikose, Onkologinėje ligoninėje ir kituose Kauno klinikų filialuose.
Ambulatorinės II ir III lygio psichiatrijos (suaugusiųjų) paslaugos teikiamos Kauno klinikų Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje, taip pat Onkologijos ligoninėje.
Ambulatorinės psichoterapijos paslaugos.
Ambulatorinės II ir III lygio vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugos teikiamos Kauno klinikų Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje.
Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos teikiamos Psichiatrijos klinikos Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare.
Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos nuo 2015 m. teikiamos Šeimos Medicinos klinikos struktūroje (adresu Vytauto per. 49)
Užtikrinant pilną psichikos priežiūros paslaugų teikimą, mūsų klinikoje dirbama komandiniu principu, vadovaujant gyd. psichiatrui, dirba visa eilė sveikatos priežiūros specialistų: medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, užimtumo ir meno terapijos specialistai, ergoterapeutai.

Medicinos psichologų klinikinės veiklos kryptys ir paslaugos:
Pagrindinė veikla – klinikinė psichologinė psichodiagnostika (stacionare bei ambulatorinėje grandyje).
Psichoterapinės grupės - (stacionare bei Vaikų psichiatrijos dienos stacionare).
Psichologinis konsultavimas (Vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionare bei dienos stacionare.
Konsultuoja kituose Kauno klinikų padaliniuose po gyd. psichiatro konsultacijos.

Socialinio darbuotojo paslaugos:
Teikia bendrąsias socialines ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, padėdamas asmeniui (šeimai) spręsti socialines problemas.
Įvertina paciento socialinę situaciją (surenka ir kaupia informaciją apie paciento aplinką ir socialines problemas, apie būtinybę asmeniui ar šeimai gauti pagalbą bei inicijuoti jos teikimą; sudaro individualų socialinės pagalbos planą.
Bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, taikydamas šeimos konsultavimo metodus, analizuoja ir numato galimus problemos sprendimo būdus.
Teikia informaciją ir konsultuoja pacientą: apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų; apie paciento teises ir galimybes konkrečiu atveju; apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jas pasirinkti
Padeda tvarkyti globos, rūpybos, paslaugų namuose, pensijų gavimo dokumentus; informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones.

Užimtumo ir meno terapijos paslaugos:
Pacientams taikomą medikamentinį gydymą papildo įvairios užimtumo ir meno terapijos veiklos (meno terapija, muzikos terapija, pokalbių ir diskusijų terapija, žaidimų ir dramos terapija, filmų terapija, biblioterapija). Paslaugos teikiamos kaip grupinė veikla, esant poreikiui, dirbama individualiai. Pacientai dalyvauja nuo 6 iki 15 užsiėmimų cikle, dalyvių grupės sudaromas pagal nustatytas psichikos sutrikimų diagnozes, užsiėmimų trukmė nuo 1 iki 1,5 val. kiekvieną darbo dieną nustatytu laiku.

Ergoterapeuto veiklos kryptys irs paslaugos:
Ergoterapeutai padeda rasti sprendimo būdus iškilusiems sunkumams bei įvairiems sutrikimams spręsti, padeda įgyti socialinius ar darbinius įgūdžius, reikalingus mokykloje, darbe ar bendruomenėje. Ergoterapeutai dirba ne tik su pacientais, tačiau ir su šeimos nariais, padėdami identifikuoti stipriąsias puses, būtinas pilnaverčiam gyvenimui.

PSICHIATRIJOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037326870
El. paštas psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Psichiatrijos klinikos sekretoriatas
Tel. +37037326870
El. p. psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Psichiatrijos srities ambulatorinės paslaugos
Psichiatrijos ambulatorinės grandies veiklą koordinuoja Edgaras Diržius
Tel. +37037326363, +37037326792
El. p. edgaras.dirzius@kaunoklinikos.lt

Psichiatrijos ambulatorinės paslaugos teikiamos Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje.
Registratūros tel. +37037326984, +37037326783
gyd. psichiatro tel. +37037326363, +37037326792
gyd. vaikų ir paauglių psichiatro kab. tel. +37037327178
 

Psichiatrijos klinikoje yra Psichiatrijos skyrius, Ūmios psichiatrijos sektorius, Ribinių būsenų sektorius, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektorius, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaras, Vaikų ir paauglių psichiatrijos ambulatorinės paslaugos teikiamos Nervų sistemos ambulatoriniame skyriuje.

Psichiatrijos skyrius
Skyriaus vadovas dr. Algirdas Jaras

Tel. +37037326042
El. p. algirdas.jaras@kaunoklinikos.lt

Ūmios psichiatrijos sektorius
Ūmios psichiatrijos sektoriaus klinikinės veiklos kryptys:
Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai (manijos, depresijos, bipoliniai ir kiti afektiniai sutrikimai; šizoafektiniai sutrikimai; organiniai nuotaikos (afektiniai) sutrikimai; pošizofreninė depresija), esant diagnostikos ir gydymo sunkumams, kai taikytas ambulatorinis ar stacionarinis gydymas nebuvo pakankamai efektyvus; psichikos sutrikimų bei somatinių ligų komorbidiškumas, kai dėl psichinės būsenos pacientas negali būti gydomas kito profilio stacionare;
Diagnostiškai sudėtingi ir rezistentiškumo gydymui atvejai, kai reikalingi detalūs diagnostikos ir tyrimo metodai. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai; nuotaikos (afektiniai) sutrikimai;
Nustatyta somatinė patologija, reikalaujanti intensyvios pagalbos, tačiau dėl paciento psichikos būklės jos neįmanoma suteikti kito profilio (ne psichiatrinio) padaliniuose. Organiniai bei simptominiai psichikos sutrikimai; psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyvias medžiagas; valgymo sutrikimai; pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai; protinis atsilikimas; suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai.
Ūmios psichiatrijos „A“ sektoriaus vadovas dr. Algirdas Jaras
Tel. +37037326042
El. p. algirdas.jaras@kaunoklinikos.lt
Budinti slaugytoja „A“ sektoriuje
Tel. +37037326428
Ūmios psichiatrijos „B“ sektoriaus vadovas doc. dr. Benjaminas Burba
Tel. +37037326016
El. p. benjaminas.burba@kaunoklinikos.lt
Budinti slaugytoja „B“ pusėje
Tel. +37037326967

Ribinių būsenų sektorius
Ribinių būsenų sektoriaus klinikinės veiklos kryptys:
Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai; valgymo sutrikimai; neorganiniai miego sutrikimai; lytinės disfunkcijos ir parafilijos; piktnaudžiavimas pripratimo nesukeliančiomis medžiagomis; organiniai nerimo, disociaciniai (konversiniai) sutrikimai, lengvas pažinimo sutrikimai; psichikos ir elgesio sutrikimai naudojant psichoaktyvias medžiagas; kita ir nepatikslinta šizofrenija; indukuotas kliedesinis sutrikimas; ciklotimija, distimija; psichologiniai ir elgesio faktoriai, susiję su sutrikimais ar ligomis, klasifikuojamais kitur; psichogeninė fiziologinė disfunkcija; suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai.
Sektoriaus vadovė prof. Virginija Adomaitienė
Tel. +37037327385
El. p. aida.kunigeliene@kaunoklinikos.lt
Budinti slaugytoja
Tel. +37037326971

Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektorius
Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus klinikinės veiklos kryptys:
Gydomi 6 – 18 metų amžiaus vaikai ir paaugliai. Šizofrenija ir kiti psichotiniai sutrikimai; elgesio, emocijų, bendravimo, psichologinės raidos bei kiti psichikos sutrikimai
Komandoje dirba: vaikų ir paauglių psichiatras, gydytojas psichoterapeutas, psichologas, užimtumo terapeutas, auklėtoja, psichikos sveikatos slaugytoja, socialinis darbuotojas, ergoterapeutas, diferencinės diagnostikos tikslais gali būti kviečiami kiti vaikų ligų specialistai, logopedas.
Sektoriaus vadovas prof. Darius Leskauskas
Tel. +37037327030
El. p. darius.leskauskas@kaunoklinikos.lt
Budinti slaugytoja
Tel. +37037327030

Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaras
Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro klinikinės veiklos kryptys:
Ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros ir sveikatinimo specialistų komandos paslaugos vaikams bei jų šeimoms.
Komandoje dirba: vaikų ir paauglių psichiatras, gydytojas psichoterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, užimtumo terapeutas, auklėtoja, psichikos sveikatos slaugytoja, socialinis darbuotojas, diferencinės diagnostikos tikslais gali būti kviečiami kiti vaikų ligų specialistai, logopedas.
Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus veiklą koordinuoja gyd. Dalia Vėlavičienė
Tel. +37037326891
El. p. dalia.velaviciene@kaunoklinikos.lt
Budinti slaugytoja
Tel.: +37037326835, +37037327030

Psichiatrijos bei vaikų ir paauglių psichiatrijos ambulatorinės paslaugos teikiamos Kauno klinikų Nervų sistemos ambulatoriniame skyriuje
Psichiatrijos ambulatorinės grandies veiklą koordinuoja Edgaras Diržius
Tel. +37037326363, +37037326792
El. p. edgaras.dirzius@kaunoklinikos.lt

Psichiatrijos ambulatorinės paslaugos teikiamos Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje.
Registratūros tel. +37037326984, +37037326783
gyd. psichiatro tel. +37037326363, +37037326792
gyd. vaikų ir paauglių psichiatro kab. tel. +37037327178
 

Psichiatrijos klinikos pasirinkta psichosomatinės medicinos mokslinės veiklos kryptis įgalina klinikos mokslininkus išnaudoti tarpdisciplininį potencialą planuojant ir vykdant mokslinius tyrimus. Ši tema apima didesnę dalį visų baigiamųjų magistro, rezidentūros baigiamųjų darbų temų bei vyrauja doktorantūros darbų temose. Tarpdisciplininiai mokslo darbai vyrauja ir klinikos vykdomuose mokslo projektuose.

Psichiatrijos klinikos mokslinės veiklos kryptys:
„Psichosomatinė medicina – nuo problemos atpažinimo, iki situacijos valdymo“.
„Serotoninerginės sistemos genų kandidatų polimorfizmo bei socialinės aplinkos sąsajos su mėginimu nusižudyti ir diagnozuotais psichikos sutrikimais“.
„Suicidologija: savidestrukcinį elgesį sąlygojantčių veiksnių analizė“.

Psichiatrijos klinikos mokslinės veiklos siekiniai:
Integruojant psichiatriją į bendrąją mediciną, laiku atpažinti, diagnozuoti ir gydyti psichikos sutrikimus, tikslu pagerinti somatinėmis ligomis sergančių pacientų bendradarbiavimą su medikais gydymosi procese.
Nustatyti genų polimorfizmo sąsajas su suicidinio poelgio grėsme ir psichikos sutrikimų išsivystymu.
Nustatyti ir išanalizuoti veiksnius sąlygojančius savidestrukcinį elgesį.
Kaupti mokslinių tyrimų duomenų bazę, organizuoti sklaidą, kaupti ir viešinti mokslinių tyrimų rezultatus.

Dalyvavimas projektuose biomedicinos srities medicinos kryptyje:
2009 – 2011 m. įvykdytas projektas „Moterų seksualumo ir seksualinio elgesio menopauziniu laikotarpiu sąsajos su emocine būkle, estrogenų ir androgenų koncentracija ir socialiniais veiksniais“.
„Serotoninerginės sistemos genų kandidatų polimorfizmo bei socialinės aplinkos sąsajos su mėginimu nusižudyti ir diagnozuotais psichikos sutrikimais“.

Klinikiniams tyrimams psichiatrijos srityje taikomi ypatingai aukšti Lietuvos Bioetikos komiteto reikalavimai klinikinių tyrimų vykdymui su sergančiais psichikos sutrikimais (sergantys psichikos sutrikimais prilyginami ypatingai pažeidžiamų asmenų grupei) bei ribojimai placebo kontroliuojamiems tyrimams šioje tiriamųjų grupėje.

Vykdomi klinikiniai tyrimai:
„Pacientų, sergančių pradinės stadijos Alzheimerio liga, gydymas“ (kodas - BN29552, sponsorius – Roche). Klinikiniame tyrime dirba trys gydytojai tyrėjai ir dvi psichikos sveikatos slaugytojos.
Kiti klinikiniai tyrimai

Gautas Bioetikos komiteto leidimai ir bus vykdomi klinikiniai tyrimai:
Pacientų, sergančių Bipoliniu I sutrikimu, depresijos epizodo gydymas, kodas: Allergan tyrimoprotokolas Nr. RGH-MD-54, sponsorius: QuintilesIMS. Numatoma pradžia 2017 m. pirmame ketvirtyje.
Pacientų, sergančių depresinių sutrikimų su aukšta suicidinio elgesio rizika, gydymas, kodas: ACADIA ACP-103-034, sponsorius Jonson, Numatoma pradžia 2017 m. pirmame ketvirtyje. Šiuo metu vykdomame klinikiniame tyrime dalyvauja 3 gydytojai – tyrėjai ir 2 psichikos sveikatos slaugytojai, numatomose klinikiniuose turimuose dalyvaus 5 gydytojai ir 4 psichikos sveikatos priežiūros slaugytojos.

Paruoštos paraiškos, laukiama Lietuvos Bioetikos komiteto leidimo:
1.1. 3 fazės tyrimas. Medikamento skirto didžiosios depresijos gydymui efektyvumas, kodas FORWARD -5, 2014.09.25.
1.2. 2 fazės tyrimas. Ūminės šizofrenijos gydymo klinikinis tyrimas, kodas F17464GE201, sponsorius: Pierre Fabre, 2014.10.21.
1.3. 3 fazės tyrimas. Ūminės šizofrenijos gydymas, sponsorius Crown Cro 2015 m.

Per paskutinius tris metus Psichiatrijos klinika organizavo 13 mokslinių konferencijų - vidutiniškai kas metai po keturias konferencijas. Konferencijos organizuojamos Lietuvos mastu, aktualiais psichikos sveikatos priežiūros klausimais, pateikiant Psichiatrijos klinikos mokslininkų ir dėstytojų paruoštus autorinius pranešimus, bendradarbiaujant su kitais LSMU padaliniais tarpdisciplininiu integralumo principu, su kitomis institucijomis, draugijomis, Valstybiniu psichikos sveikatos priežiūros centru prie LR SAM, užsienio institucijomis. Paskutiniais metais konferencijos įgauna aukštesnį mokslinį lygmenį, orientuojantis į užsienio partnerių dalyvavimą. 2016 m. buvo organizuojamos trys tarptautinės konferencijos.. Ateityje planuojama kas metai organizuoti po 1-2 tarptautines konferencijas Lietuvoje ir 1-2 respublikines konferencijas.

Tobulinimosi kursų programos:
Aktualūs psichiatrijos klausimai (prof. V. Adomaitienė, doc. B. Burba, prof. D Leskauskas)
Aktualūs vaikų ir paauglių psichiatrijos klausimai (prof. D. Leskauskas, asist.D. Klimavičius)
Aktualūs priklausomybių medicinos klausimai (prof. V. Adomaitienė, asist. D. Jokūbonis)
Psichodinaminė psichoterapija (prof. V. Adomaitienė, prof. D. Leskauskas)
Aktualūs afektinių sutrikimų diagnostikos ir gydymo klausimai (prof. V. Adomaitienė, doc. B. Burba)
Psichoterapija, lietuvių ir rusų kalbomis (prof. V. Adomaitienė, prof. D. Leskauskas)
Psichikos sveikatos priežiūros organizavimo ir paslaugų teikimo aktualijos Lietuvoje (prof. V. Adomaitienė)
Psichodinaminė medicina klinikinėje praktikoje (prof. V. Adomaitienė)
Smurto prevencija artimoje aplinkoje (prof. D. Leskauskas)

Klinikos vadovė
prof. Virgnija Adomaitienė

Gydytoja psichiatrė, Ribinių būsenų sektoriaus vadovė
Tel. +37037326981
El. p. virginija.adomaitiene@kaunoklinikos.lt

Skyrių ir sektorių vadovai:

dr. Algirdas Jaras
Gydytojas psichiatras, Psichiatrijos skyriaus vadovas, Ūmios psichiatrijos sektoriaus „A“ pusės vadovas
Tel. +37037326042
El. p. algirdas.jaras@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

doc. dr. Benjaminas Burba
Gydytojas psichiatras, Ūmios psichiatrijos sektoriaus „B“ pusės vadovas
Tel. +37037326016
El. p. benjaminas.burba@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

dr. Aida Kunigėlienė
Gydytoja psichiatrė, Ribinių būsenų sektoriaus vadovės dublerė
Tel. +37037327385
El. p. aida.kunigėliene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Prof. Darius Leskauskas
Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, Psichiatrijos klinikos vadovės dubleris, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovas
Tel. +37037327030
El. p. darius.leskauskas@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Gydytojai: 

Patricija Živilė Armonavičienė
Gydytoja psichiatrė psichoterapeutė
Tel. +37037326363
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Kristina Butkutė-Šliuožienė
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326016
El. p.: kristina.butkute@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

dr. Kristina Dambrauskienė
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326455
El. p.: kristina.dambrauskiene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriiame skyriuje

Loreta Jankauskienė
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326845
Tel. +37037326363
El. p. loreta.jankauskiene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Edgaras Diržius
Gydytojas psichiatras
Tel. +37037326363
Tel. +37037326845
El. p. edgaras.diržius@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Artiom Charkavliuk
Gydytojas psichiatras
Tel. +37037326455
El. p. artiom.charkavliuk@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Laura Jarutienė
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326845

Ramunė Mazaliauskienė
Gydytoja psichiatrė psichoterapeutė
Tel. +37037327103
El. p. ramune.mazaliauskiene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Sandra Nikulina
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326845

Dainius Pūras
Gydytojas psichiatras
Tel. +37037327385
El. p. dainius.puras@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Ina Rybakova
Gydytoja psichiatrė
Tel. +37037326455
El. p.: ina.rybakova@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Vytautas Taranda
Gydytojas psichiatras
Tel. +37037326845
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Vigintas Vilkas
Gydytojas psichiatras
Tel. +37037326455
El. p.:vigintas.vilkas@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Vaikų ir paauglių psichiatrai:

Dalius Klimavičius
Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
Tel. +37037327030
El. p. dalius.klimavičius@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Dalia Vėlavičienė
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatras, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro veiklos koordinatorė
Tel. +37037327030
El. p. dalia.velaviciene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Danguolė Žaliauskienė
Gydytoja psichiatrė Onkologijos ligoninėje

Diana Vasčekienė
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė
Tel. +37037327030
El. p. diana.vascekiene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Jūratė Kuzmickaitė
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė
Tel. +37037327030
El. p. jurate.kuzmickaite@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje
Medicinos psichologai:

Meda Bagušinskė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Miglė Boguševičienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. migle.boguseviciene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatorinaime skyriuje

Kristina Arbačiauskaitė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. kristina.arbaciauskaite@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatorinaime skyriuje

Paulina Alesiūtė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. paulina.alesiute@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatorinaime skyriuje

Monika Dukštaitė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
El. p. monika.dukstaitė@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatorinaime skyriuje

Viktorija Dereškevičienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037327030
El. p. viktorija.dereskeviciene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Agnė Jaselskienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Ilona Laukienė
Medicinos psichologė, klinikinė psichologė
Tel. +37037326839
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Vitalija Marmienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037327030 (Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektorius)
Tel. +37037327007
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Agnė Petkevičienė
Medicinos psichologė
Tel. +37037326839
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje bei Akušerijos ir ginekologijos klinikoje

Rytis Orintas
Medicinos psichologas psichoterapeutas, grupinės psichoterapijos koordinatorius
Tel. +37037326839
El. p. rytis.orintas@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje ir Neonatologijos klinikoje.

Sveikatinimo specialistai:

Sandra Šatkauskienė
Socialinė darbuotoja Ūmios psichiatrijos sektoriuje, Ribinių būsenų sektoriuje,Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare
Tel. +37037326845

Valda Šližytė
Ergoterapeutė Ūmios psichiatrijos sektoriuje, Ribinių būsenų sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare
Tel. +37037326328
El. p. valda.slizyte@kaunoklinikos.lt

Giedrė Morozienė
Ergoterapeutė Ūmios psichiatrijos sektoriuje, Ribinių būsenų sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare
Tel. +37037326328
El. p. giedre.moroziene@kaunoklinikos.lt

Gita Navickienė
Užimtumo, meno terapeutė Ūmios psichiatrijos sektoriuje, Ribinių būsenų sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare
Tel. +37037326328
El. p. gita.navickiene@kaunoklinikos.lt

Kristina Sankauskaitė
Auklėtoja Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare
Tel. +37037327030

>66  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2212

gydytojų

2334

slaugos specialistas

3112

naujagimiai per metus
X