Apskaitos ir biudžeto tarnyba

 Vyriausias finansininkas Ilona Nikitinienė
 Tel. nr. +37037326974
 El. p. ilona.nikitiniene@kaunoklinikos.lt   

Rita Brazinskė
Vyr. finansininko pavaduotoja
El. p. rita.brazinske@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326091

Agnė Gudėnė
Vyr. finansininko padėjėja
El. p. agne.gudene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037327072

Darbo užmokesčio ir apskaitos grupė
Grupės vadovė Dalė Pučinskienė

El. p. dale.pucinskiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326669

Vyresnioji buhalterė Irma Dūdienė
El. p. irma.dudiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326669

Buhalterė Liuda Astrauskienė
El. p. liuda.astrauskiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037787310

Buhalterė Jolanta Bartušienė
El. p. jolanta.bartusiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326690

Buhalterė Violeta Bingelienė
El. p. violeta.bingeliene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326690

Buhalterė Laimutė Bozienė
El. p. laimute.boziene@kaunoklinikos.lt    
Tel. nr. + 37037326690

Buhalterė Evelina Mankuvienė
El. p. evelina.mankuviene@kaunoklinikos.lt
Tel. nr. +37037787310

Buhalteris Artūras Pocius
El. p. arturas.pocius@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326690

Buhalterė Marytė Ranšienė
El. p. maryte.ransiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037787310

Turto apskaitos grupė
Vyresnioji buhalterė Laima Kazlovienė

El. p. laima.kazloviene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326285

Vyresnioji buhalterė Birutė Korsakovienė
El. p. birute.korsakoviene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326616

Vyresnioji buhalterė Daiva Spaičienė
El.  p. daiva.spaiciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326285

Buhalterė Gintarė Čeponytė
El.  p. gintare.ceponyte@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326312

Buhalterė Zita Mockaitienė
El. p. zita.mockaitiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326616

Buhalterė Loreta Tomkevičienė
El. p. loreta.tomkeviciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326007

Mokamų paslaugų apskaitos grupė (spec. lėšos + paslaugų tarnyba)
Vyresnioji buhalterė Asta Vizmanienė

El. p. asta.vizmaniene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326858

Buhalterė Vilma Kairienė
El. p. vilma.kairiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326858

Buhalterė Asta Laučienė
El. p. asta.lauciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr.+37037326312

Buhalterė Virginija Maumevičienė
El. p. virginija.maumeviciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326858

Finansinės apskaitos grupė
Grupės vadovė Ligita Rudokienė
El. p. ligita.rudokiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326977

Vyresnioji buhalterė Paulina Celešiūtė
El. p. paulina.celiesiute@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037787313

 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, pervedimas darbuotojams
 • Pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį pagal darbuotojų prašymus rengimas
 • Atsiskaitymų su įstaigos tiekėjais apskaita ir kontrolė
 • Atsiskaitymų su įstaigos pirkėjais apskaita ir kontrolė
 • Darbuotojų komandiruočių apskaita
 • Atsiskaitytinių asmenų apskaita
 • Įstaigos turto apskaita pagal įsigijimo šaltinius, eksploatavimo vietas, materialiai atsakingus asmenis
 • Įstaigos įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaita pagal įsigijimo šaltinius
 • Programų vykdymo pagal patvirtintas sąmatas kontrolė
 • Vykdomų projektų apskaita
 • Mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir pervedimas
 • Kasos darbo organizavimas
 • Finansinių ataskaitų (ketvirčio ir metinių) sudarymas, savalaikis pateikimas atitinkamoms institucijoms
 • Duomenų teikimas išorės auditui, Valstybės kontrolei, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms kontroliuojančioms organizacijoms
 • Mėnesio, ketvirčio bei metų duomenų suvedimas į viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinė sistemą (VSAKIS)
 • Pasiūlymų, ataskaitų teikimas įstaigos vadovybei, pagal kompetenciją

>69 000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2218

gydytojų

2341

slaugos specialistas

3275

naujagimiai per metus
X