Civilinė sauga

 Tautvydas Sudaris
 Civilinės saugos specialistas

 Tel. +37037326700
 El. p. tautvydas.sudaris@kaunoklinikos.lt

Civilinės saugos tarnybos veikla apima Kauno klinikų, čia besigydančių pacientų bei viso ligoninės personalo pasirengimą reaguoti civilinei saugai riziką keliančioms bei ekstremaliosioms sveikatai situacijomis bei veiksmus joms gręsiant ar susidarius. Civilinės saugos tarnybos veikla taip pat apima civilinei saugai riziką keliančių bei ekstremaliųjų sveikatai situacijų koordinavimą, likvidavimą ir organizuotą jų padarinių šalinimą.

Priešgaisrinės saugos specialistas
Dainius Polonskas
Tel. +37037787301

 

 

>69 000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2218

gydytojų

2341

slaugos specialistas

3275

naujagimiai per metus
X