Patologinės anatomijos klinika

Dr. Lina Poškienė
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037326854 (dėl tyrimų)
Medžiagų priėmimas:darbo dienomis 8:00-17:00
šeštadieniais 8:00-14:00
Tel. +37037326405

Patologinės anatomijos klinikoje, turinčioje daugiau nei 90 metų patirties, taikant inovatyvius kompleksinius patologijos diagnostikos metodus atliekama daugiau nei 70 tūkst. Kauno klinikų ir Vakarų bei centro Lietuvos gydymo įstaigų pacientų operacinės ir biopsinės medžiagos, citologijos bei autopsijos tyrimų.

Reaguodama į didėjančius diagnostikos ir gydymo kokybės reikalavimus, klinika nuolat diegia perspektyvias patologijos tyrimų technologijas:

  • histologija ir histochemija,
  • imunohistochemija,
  • in situ hibridizacija,
  • validuota audinių tyrimams realaus laiko PGR,
  • biologinių vaizdų dokumentavimas, saugojimas ir analizė.

Automatizuotas visas audinių parengimo tyrimui procesas (preanalitinis etapas), klinikos darbuotojų pastangomis įdiegta informacinė ligonių patologijos tyrimo duomenų sistema (lietuvių kalba), apimanti tiek audinių parengimo tyrimui (laboratorijos darbą), tiek ir paties tyrimo (makroskopinio, histologinio ir kt. papildomų) išvados formavimo etapus, leidžia pasiekti šiuolaikinius patologijos tyrimo standartus. Įdiegta patologijos tyrimų kokybės valdymo sistema. Patologinės anatomijos klinikos darbuotojai dalyvauja rengiant teisinę bazę, reglamentuojančią Lietuvos patologijos tarnybos veiklą ir patologijos tyrimų kokybę.

PATOLOGINĖS ANATOMIJOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037326854 (dėl tyrimų)

Medžiagų priėmimas:darbo dienomis 8:00-17:00
šeštadieniais 8:00-14:00
Tel. +37037324404

Citologijos laboratorija
Tel. +37037326192

Histologijos laboratorija
Tel. +37037326403

Autopsijų salė
Tel. +37037326402

Dėstytojai
Tel. +37037326732

Pataloginės anatomijos kliniką sudaro Biopsinių, Autopsinių ir Citologinių tyrimų sektoriai bei fialilo Onkologijos ligoninės Patologinės anatomijos skyrius.

Biopsinių tyrimų sektorius
Vadovas Darius Pranys

Tel. +37037326432
El. p. darius@pathology.lt

Autopsinių tyrimų sektorius
Vadovas dr. Dainius Jančiauskas

Tel. +37037326405
El. p. dainius.janciauskas@kaunoklinikos.lt

Citologinių tyrimų sektorius
Vadovė Vestina Martinkutė

Tel. +37037326718
El. p. vestina.martinkute@lsmuni.lt

Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės Patologinės anatomijos skyrius
Administratorius Vidmantas Baltrėnas

Tel. +37037346250
El. p. vbaltr@gmail.com

Patologinės anatomijos klinikos gydytojai dalyvauja vykdant integruotas ligų diagnostikos, gydymo ir prognozės studijas (šiuolaikinė ligų patologijos diagnostika yra šių tyrimų dalis) pagal savo atliekamų diagnostinių tyrimų profilį: galvos smegenų navikų, plaučių, krūties, gimdos kaklelio, virškinamojo trakto, kepenų, skydliaukės, odos ir kt. lokalizacijos navikų ir nenavikinių pakitimų, taikant šiuolaikinius patologijos diagnostikos metodus (molekulinius ir genų raiškos baltymo lygmeniu). Klinikoje vis plačiau taikomi skaitmeninės vaizdo analizės metodai.

Bendraujant su LSMU mokslininkais, atliekami tyrimai naudojant elektroninę mikroskopiją, audinių mikrogardeles, lazerinę mikrodisekciją, virtualios mikroskopijos sistemą.
Pastaraisiais metais vis plačiau taikomi molekulinės patologijos metodai, reikalingi ne tik šiuolaikinei diagnozei nustatyti, bet ir individualizuotam gydymui parinkti, įdiegtas įvairių navikų diagnostikos žymenų nustatymas. Daug dėmesio skiriama storosios žarnos, krūties, gimdos kaklelio, prostatos vėžio profilaktikos programų patologijos tyrimams.
Visi biologiniai bandiniai saugojami pagal patologijos tyrimo standartus (daugiau nei 10 metų) ir visuomet yra prieinami pakartotiniam įvertinimui ar papildomam tyrimui atlikti.

Drauge su kitų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų profilinių klinikų (Chirurgijos, Gastroenterologijos, Odos ir venerinių ligų bei kt.) gydytojais vyksta nuolatinis diagnostiškai sudėtingų pacientų aptarimas prie daugiaviečio diskusinio mikroskopo, kartu atliekant patologijos ir įvairių klinikinių tyrimų: dermatoskopijos, ultragarsinių tyrimų, radionuklidinės diagnostikos, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos ir kt. sugretinimus.

Patologinė anatomija – fundamentinių mokslų ir klinikinės praktikos jungiančioji disciplina. Ją studijuojant susipažįstama su žmogaus patologinių procesų ir ligų sukeltais organų, audinių ir ląstelių struktūros pokyčiais, jų etiologija, susiformavimo mechanizmais (patogeneze) ir funkcine (klinikine) svarba – suteikiančiais bazinių žinių tolimesniam diagnostikos ir gydymo pagrindų formavimuisi. Studijuojama bendroji (patologinių procesų) ir sisteminė, arba nozologinė (ligų) patologinė anatomija.

Medicinos programos studentai šių patologinės anatomijos žinių įgyja II ir III kursuose gilindamiesi į integruotus probleminių studijų modulius: ikiklinikinių studijų pagrindai, reprodukcinė sveikata, neuromokslų pagrindai, imuninis atsakas ir infekcija, kvėpavimas ir kraujotaka, medžiagų įsisavinimas ir homeostazė. Patologinės anatomijos klinika yra atsakinga už Imuninio atsako ir infekcijos modulio Imuninio atsako dalį.
Odontologijos programos studentai įsisavina reikalingas patologijos žinias, patologinių procesų priežasties–pasekmės sąsajas, siekiant suprasti patologinių procesų ir ligų morfologinį substratą bei jų atsiradimo mechanizmus ir klinikinę svarbą III kurse.
Medicininės ir veterinarinės genetikos ir medicininės ir veterinarinės biochemijos studentai II kurse įsisavina patologinių procesų morfologinį substratą, gilinasi į jų atsiradimo molekulinius mechanizmus ir klinikinę svarbą, įgyja audinių pokyčių morfologinės ir molekulinės diagnostikos pagrindus.
Gilindamiesi į patologijos dalyką (susidedantį iš patologinės anatomijos ir patologinės fiziologijos) burnos higienos (II kurso), slaugos ir akušerijos (I kurso), kineziterapijos ir ergoterapijos (II kurso) programų studentai susipažįsta su bendrųjų patologinių procesų ir kai kurių ligų morfologiniu substratu bei atsiradimo mechanizmais.
Patologinę anatomiją ir citologiją studijuoja laboratorinės medicinos biologijos magistrantai.
Plačiau su patologijos diagnostikos galimybėmis medicinos programos studentai susipažįsta studijuodami klinikinę patologiją bei teismo mediciną VI kurse.

Didelis dėmesys skiriamas gydytojų patologų podiplominiam tobulinimuisi: vyksta kasdieninis pacientų patologijos diagnostikos tyrimų aptarimas, gydytojai nuolat dalyvauja profesinių draugijų organizuojamuose renginiuose Lietuvoje ir Europoje bei skaito juose pranešimus.

Studijų administratorė
Tel. +37037787337

Klinikos vadovė
Dr. Lina Poškienė
Tel. +37037787384

El. p. lina.poskiene@kaunoklinikos.lt

doc. Arvydas Čižauskas
Ginekologinė patologija
Tel. +37037326865
El. p. arvydas.cizauskas@kaunoklinikos.lt

Skaistė Baltrušaitytė
Gydytoja rezidentė
Tel. +37037324879

Laima Dirgėlaitė
Tel. +37037324277
El. p. l.dirgelaite@gmail.com

dr. Dainius Jančiauskas
Virškinamojo trakto biopsijų tyrimai
Tel. +37037326405
El. p. dainius.janciauskas@kaunoklinikos.lt

Vaidutė Kindurienė
Citotechnologė
Tel. +37037326676

Milda Kuprytė
Citologinė patologija
Tel. +37037787396
El. p. milda.kupryte@gmail.com

Vaida Kutkienė
Vyr. patologijos technologė
Tel. +37037326404
El. p. vaida.kutkiene@kaunoklinikos.lt

dr. Jurgita Makštienė
Odos patologija
Tel. +37037326879
El. p. jurga.makstiene@gmail.com

Vestina Martinkutė
Citologinė patologija, imuninės sistemos ir kraujodaros patologija
Tel. +37037326718
El. p. vestina.martinkute@lsmuni.lt

Tomas Navickis
Tel. +37037326676

Adomas Petrauskas
Gydytojas rezidentas
Tel. +37037324879

dr. Lina Poškienė
Vaikų, minkštųjų audinių ir kaulų patologija
Tel. +37037787384
El. p. lina_poskiene@yahoo.com

Darius Pranys
Chirurginė patologija
Tel. +37037326432
El. p.: darius@pathology.lt

Ieva Rubavičiūtė
Gydytoja rezidentė
Tel. +37037324879

Agnė Ruminaitė
Gydytoja rezidentė
Tel. +37037324879

Valdas Šarauskas
Plaučių, perinatalinė patologija
Tel. +37037787398

Liudmila Tašlinceva
Citotechnologė
Tel. +37037326676

Mingintė Valiukaitė
Gydytoja rezidentė
Tel. +37037324879

>69 000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2218

gydytojų

2341

slaugos specialistas

3275

naujagimiai per metus
X