Genetikos ir molekulinės medicinos klinika

Klinikos vadovė doc. dr. Virginija Ašmonienė
Eivenių g. 2
Kaunas, LT-50161
Tel. +37037326741
El. paštas: GMMklinika@kaunoklinikos.lt

Genetinių tyrimų sąrašas

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos misija– aukščiausio lygio genetikos paslaugų teikimas Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams, kvalifikuotų medicinos specialistų rengimas bei mokslinių tyrimų/projektų vykdymas.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos gydytojai genetikai teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicininės genetikos paslaugas, konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, įtariant genetines ligas ar polinkį jomis susirgti.
Klinikoje atliekamas platus spektras genetinių tyrimų, naudojant pažangią įrangą bei tyrimų metodus.
Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos tikslas – užtikrinti universitetinio lygio akademinę, mokslinę ir klinikinę veiklą bei jų progresą genetikos srityje.

GENETIKOS IR MOLEKULINĖS MEDICINOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Kaunas, LT-50161
Tel. +37037326741
El. p. GMMklinika@kaunoklinikos.lt   

Administratorė Rima Vainorienė
Tel. +37037326741
El. p. rima.vainoriene@kaunoklinikos.lt 

Išankstinė pacientų registracija gydytojo genetiko konsultacijai:
www.sergu.lt 

Centrinė konsultacinė poliklinika (suaugusiųjų, išskyrus nėščiąsias) registracija:
+37037326068
+37037326256
+37037326510

Vaikų konsultacinė poliklinika (vaikų registracija):
+37037326465
+37037326864

Moterų konsultacija (nėščiųjų ir porų dėl nevaisingumo registracija):
+37037326827
+37037326927

SVARBU!
Visais atvejais, atvykstant gydytojo genetiko konsultacijai, būtina turėti:

 • asmens tapatybės dokumentą,
 • šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą,
 • visus iki tol atliktus tyrimus ir kitų gydytojų konsultacijų išrašus,
 • pasidomėti savo šeimos ir giminės iki prosenelių asmenimis (kokiomis ligomis jie sirgo, kokiame amžiuje mirė ir dėl kokios ligos, ar nebuvo nevaisingų šeimų, negyvagimių bei kt.),
 • informaciją apie Jūsų vartojamus vaistus, jų dozes;
 • kitą informaciją, kuri, Jūsų manymu, gali būti naudinga gydytojui genetikui.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos funkcijos:

 • organizuoti genetikos studijas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros darbą;
 • rengti genetikos specialybių ir specializacijų studijų planus, dėstomų dalykų programas;
 • organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą;
 • efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai skirtą įrangą bei priemones;
 • rengti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones. 

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje veikia Klinikinės genetikos padalinys ir Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija.

Klinikinės genetikos padalinys

Gydytojai genetikai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, įtariant genetines ligas ar polinkį jomis susirgti. Konsultuoja paveldimų genetinių ligų, retų genetinių ligų bei būklių, įgimtų raidos anomalijų, onkogenetikos, prenatalinės genetinės diagnostikos, porų nevaisingumo genetinių priežasčių bei daugiaveiksnių ligų (kardiologinių ligų, neurologinių ligų, onkologinių ir kt.) diagnostikos, gydymo bei prognozės klausimais ir pan.
Savo darbe gydytojai genetikai vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. V-1458  bei jo papildymuose pateiktomis indikacijomis ir tvarka.

Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija
molekulinės genetikos laboratorija
citogenetikos laboratorija
biocheminės genetikos laboratorija
Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorijoje atliekami sudėtingi genetiniai tyrimai: molekuliniai genetiniai, citogenetiniai, molekuliniai citogenetiniai ir biocheminiai genetiniai iš kraujo, plazmos, audinių, vaisiaus vandenų, choriono gaurelių, virkštelės kraujo, šlapimo bei kt. naudojant pažangią įrangą, parenkant tiksliausius genetinių tyrimų metodus bei užtikrinant tyrimų kokybę. Aktyviai bendradarbiaujame su užsienio šalių specialistais genetinių tyrimų metodikų tobulinimo bei gautų rezultatų analizės klausimais. Į klinikinę praktiką nuolat įdieginėjami nauji genetiniai tyrimai svarbūs ligų (kardiologinių, onkologinių, hematologinių, endokrinologinių bei kitų) diagnostikoje bei gydymo taktikos pasirinkimui ar prognozei.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos darbuotojai aktyviai dalyvauja moksliniuose projektuose, yra mokslinių straipsnių, tezių autoriai ir bendraautoriai. Klinikos darbuotojai bendradarbiauja su užsienio ir Lietuvos kolegomis retų ligų diagnostikos srityje.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai dalyvauja šiose LSMU studijų programose:

 • Genetikos rezidentūros studijų programa;
 • Neurologijos rezidentūros studijų programa, dėstomas privalomas dalykas - Neuropatologijos ir neurogenetikos pagrindai;
 • Alergologijos ir klinikinės imunologijos rezidentūros studijų programa, dėstomas pasirenkamasis dalykas – Genetika imuninėje patologijoje;
 • Psichiatrijos rezidentūros studijų programa, dėstomas pasirenkamasis dalykas – Genetika psichiatrijoje;
 • Vaikų ligų rezidentūros studijų programa, dėstomas privalomas dalykas – Vaikų ligų  genetika;
 • Medicinos fakultetas, Medicininė ir veterinarinė genetika III kursas, dėstomas privalomas dalykas – Medicininė genetika I;
 • Medicinos fakultetas, Medicina V kursas – Vaikų ligų modulis, dėstomas privalomas dalykas – Klinikinė genetika.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai vadovauja ir konsultuoja studentus medicininės genetikos srityse, ruošiant:

 • Medicinos fakulteto, Medicininės ir veterinarinės genetikos studijų programos studentų bakalauro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijų programos studentų bakalauro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos studentų magistro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos užsienio studentų magistro baigiamuosius darbus.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinika siūlo podiplominius kursus: 

 • "Medicininė genetika" 72 val. (3 kreditai). Kursai skirti gydytojams genetikams, medicinos genetikams, biologams, medicinos biologams, medicinos biologų asistentams, biomedicinos technologams, biochemikams, įv. specializacijų gydytojams bei visiems besidomintiems.
 • "Sindromologijos ir dismorfologijos pagrindai" 18 val. (0,5 kredito). Kursai skirti visų specialybių gydytojams.

Studijų administratorius Marius Šukys
Tel. +37037326741
El. p. marius.sukys@lsmuni.lt 

Pedagoginis klinikos personalas:

 • Doc. dr. Virginija Ašmonienė
 • Lekt. dr. Živilė Žemeckienė
 • Asist. Marius Šukys
 • Asist. Rasa Traberg

Klinikos vadovė

Doc. dr. Virginija Ašmonienė
Gydytoja genetikė
Tel. +37037326741
El. p. virginija.asmoniene@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: prenatalinė genetinė diagnostika, nevaisingumo genetika

Personalas

Kristina Aleknavičienė
Medicinos genetikė
El. p. kristina.aleknaviciene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: molekulinė genetika

Darius Čereškevičius
Medicinos genetikas
El. p. darius.cereskevicius@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Tomas Dumbliauskas
Kokybės vadybininkas
El. p. tomas.dumbliauskas@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: kokybės vadyba

dr. Juozas Gordevičius
Bioinformatikas
El. p. juozas.gordevicius@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: bioinformatika

Rimvydas Jonikas
Medicinos biologas
El. p. rimvydas.jonikas@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: molekulinė genetika, biocheminė genetika

Lina Kievišienė
Vyresnioji gydytoja rezidentė
El. p. lina.kievisiene@kaunoklinikos.lt

Aušra Kybartienė
Medicinos biologė asistentė
El. p. ausra.kybartiene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika

Nora Krivoščenkaitė
Klinikos laborantė
El. p. nora.krivoscenkaite@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: molekulinė genetika, biocheminė genetika

Dalė Medelinskienė
Medicinos biologė
El. p. dale.medelinskiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika

Zita Mazėtienė
Pagalbinė darbuotoja
El. p. zita.mazetiene@kaunoklinikos.lt 

Inga Nasvytienė
Medicinos biologė asistentė
El. p. inga.nasvytiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Jurgita Pečiulaitienė
Klinikos laborantė
El. p. jurgita.peciulaitiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika  

Inga Pocevičienė
Gydytoja genetikė
El. p. inga.poceviciene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: klinikinė genetika

Vaida Stankutė
Klinikinė chemikė
El. p. vaida.stankute@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: biocheminė genetika

Lina Semėnienė
Pagalbinė darbuotoja
El. p. lina.semeniene@kaunoklinikos.lt 

Birutė Šabanienė
Klinikos laborantė
El. p. birute.sabaniene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Marius Šukys
Gydytojas genetikas
El. p. marius.sukys@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: klinikinė genetika

Rasa Traberg
Gydytoja genetikė 
El. p. rasa.traberg@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: vaikų ligų genetika  

prof. vyr. m. dr. Rasa Ugenskienė
Gydytoja genetikė
El. p. rasa.ugenskiene@lsmuni.lt  
Veiklos sritis: onkogenetika 

Inga Valančiūtė
Medicinos biologė asistentė  
El. p. inga.valanciute@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Rima Vainorienė
Administratorė, klinikinė chemikė 
Tel.: +37037326741 
El. p.: rima.vainoriene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: administracinis darbas susijęs su laboratorijos veikla, biocheminė genetika 

Albertas Valintėlis
Jaunesnysis gydytojas rezidentas
El. p. albertas.valintelis@kaunoklinikos.lt

dr. Živilė Žemeckienė
Medicinos genetikė
El. p. zivile.zemeckiene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika 

Sandra Žėkienė
Medicinos genetikė 
El. p. sandra.zekiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

>69 000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2218

gydytojų

2341

slaugos specialistas

3275

naujagimiai per metus
X