Vykdomasis sekretoriatas

Darbo laikas: I-V 7:00–16:30 val. 

Jurgita Simanavičė
Vyresnioji specialistė
Tel. +37037326360
El. p. jurgita.simanavice@kaunoklinikos.lt  

Gabrielė Majauskaitė
Specialistė
Tel. +37037326131
El. p. gabriele.majauskaite@kaunoklinikos.lt  

Angelė Krukonienė
Specialistė
Tel. +37037326867
El. p. angele.krukoniene@kaunoklinikos.lt  

Teodora Izabelė Viskontė
Specialistė
Tel. +37037327044
El. p. teodora.viskonte@kaunoklinikos.lt 

Irma Marozienė (motinystės atostogose)
Vyresnioji specialistė
Tel. +37037327044
El. p. irma.maroziene@kaunoklinikos.lt

Rengia dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.

Atsakinėja į telefoninius skambučius priima asmenis, besikreipiančius į Kauno klinikų direktorius ar jiems pavaldžius pagal pareigybę darbuotojus.

Derina direktorių darbotvarkes. 

Raštinės darbo laikas: I-V- 8:00- 16:30 val., pietų pertrauka 12:00-12:30 val.
(kasdien 1 raštvedys dirba iki 17:30 val. 1, 2 ar 3 kab.
Faksas: 837326768
Tel. +37037326427
El. p. rastine@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji raštvedė Lina Pavalkienė
Tel. +37037326768
El. p.  rastine@kaunoklinikos.lt arba lina.pavalkiene@kaunoklinikos.lt
RAŠTVEDŽIAI
El.p. rastine.info@kaunoklinikos.lt
Vaida Leimonienė
Tel. +37037326768
El. p. vaida.leimoniene@kaunoklinikos.lt    
Inga Venclavičienė
Tel. +37037323487
El. p. inga.venclaviciene@kaunoklinikos.lt    
Rita Kairiūnienė
Tel. +370373236738
El.p. rita.kairiuniene@kaunoklinikos.lt    
Vita Antonienė
El. p. vita.antoniene@kaunoklinikos.lt    

Raštinė priima, registruoja, tvarko, koordinuoja Kauno klinikų raštus, rengia atsakymus ir pažymas apie gydymąsi (dabartiniu laikotarpiu) įstaigoms bei asmenims ir siunčia klinikų korespondenciją (dalinai aptarnauja ir filialus). Dokumentų valdymo modulio (DVM) priemonėmis apskaito klinikų gautus ir siunčiamus raštus bei klinikų veiklos vidaus dokumentus, priima interesantus, teikia informaciją savo kompetencijos ribose, pateikia reikiamų dokumentų kopijas.

>69 000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2218

gydytojų

2341

slaugos specialistas

3275

naujagimiai per metus
X