Medicininės technikos tarnyba

 Algirdas Česnavičius
 Vadovas
 Tel. nr. +37037326418 
 El. p. algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt  
 

Diagnostinės medicininės technikos priežiūros sektoriaus vadėjas Edis Čiukšys
Tel. nr. +37037326559

Medicininės technikos patikros sektoriaus vedėjas Rytis Jurkonis
Tel. nr. +37037327140

Operacinių, reanimacijos ir intensyviosios terapijos medicinos technikos priežiūros sektoriaus vedėjas Kęstutis Rimkus
Tel. nr. +37037326125

Medicininės technikos užsakymo ir apskaitos sektorius
Almantas Motuzas

Tel. nr. +37037326301

Mechaninės-elektrotechninės medicininės technikos priežiūros sektoriaus vedėjas Eugenijus Grigorjevas
Tel. nr. +37037326040

  • Teikia ekspertines konsultacijas ir (ar) išvadas medicinos prietaisų, pastoviai naudojamų eksploatacinių medžiagų, atsarginių detalių įsigijimo poreikio planavimui.
  • Bendradarbiaujant su Kauno klinikų padaliniais organizuoja ir vykdo medicinos prietaisų, atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, remonto, techninės priežiūros darbų viešuosius pirkimus.
  • Vykdo ir kontroliuoja medicinos prietaisų, jų atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, remonto ir priežiūros darbų tiekimo sutartis.
  • Pastoviai savo kompetencijos apimtyje vykdo medicinos prietaisų techninę priežiūrą, operatyviai šalina jos gedimus bei veiklos sutrikimus, esant poreikiui organizuoja išorinių tiekėjų paslaugas.
  • Periodiškai pagal gamintojo ir Akreditavimo tarnybos reikalavimus atlieka medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą.
  • Organizuoja teisinei metrologijai priskirtų medicinos priemonių su matavimo funkcija ir bendros paskirties matavimo priemonių metrologinę patikrą.
  • Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie medicinos prietaisus, jų panaudojimą, teikia ją Kauno klinikų padaliniams ir administracijai bei atsakingoms valstybės institucijoms.

Medicininės technikos tarnyba yra Kauno klinikų padalinys.

Tarnybos tikslas – užtikrinti saugų, tinkamą, efektyvų medicinos prietaisų naudojimą Kauno klinikose. Tai atliekama organizuojant ir vykdant kvalifikuotą medicinos prietaisų priežiūrą, valdymą, jų veiklos kokybės užtikrinimą, vadovaujantis šiuolaikiniais teisės aktais bei standartų reikalavimais.

>69 000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2218

gydytojų

2341

slaugos specialistas

3275

naujagimiai per metus
X