Vadovų mokymai

Vadovų mokymai - tai kasmetinis ir nuoseklus Kauno klinikų darbuotojų mokymas, orientuotas į darbuotojų minkštųjų kompetencijų ugdymą ir geresnės aplinkos darbuotojams ir pacientams kūrimą ir puoselėjimą. Mokymai darbuotojams vyksta du kartus per metus. 


Pirmieji Vadovų mokymai surengti 2018 m. rugsėjo-spalio mėnesiais ir tapo laukiama Kauno klinikų bendruomenės tradicija.