Išrinkta antroji Kauno klinikų Pacientų taryba

Spalio mėnesį kadenciją pradeda antroji Kauno klinikų Pacientų taryba, kuri veiklą tęs trejus metus. Ji sudaryta iš pacientų ir pacientų organizacijų atstovų, o jos pagrindinis tikslas – teikti ligoninės administracijai rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, kaip gerinti pacientų ir jų artimųjų patirtis Kauno klinikose. Pirmoji Lietuvoje Pacientų taryba įsteigta 2019 metais Kauno klinikose

„Pacientų balsas yra labai svarbus, norint gerinti paslaugų kokybę ir sąlygas Kauno klinikose. Tai yra strateginis mūsų ligoninės tikslas“, – dėkodamas už savanorišką prisidėjimą prie šios prasmingos veiklos, sakė Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius. 

Į antrąją Pacientų tarybą viešosios atrankos būdu atrinkti penki nariai, atstovausiantys skirtingų pacientų grupių poreikiams: Jūratė Budrienė, Rūta Dvylytė, Martynas Gedvilas, Irma Juodienė ir Eglė Leščinskienė. 

Pirmojo posėdžio metu Tarybos pirmininke išrinkta Jūratė Budrienė. „Tęsiu veiklą jau antrojoje Kauno klinikų Pacientų taryboje, nes matau tame didžiulę prasmę, – kalbėjo J.Budrienė. – Be to, labai džiugina matyti pasiekiamą rezultatą ir daromą pokytį ligoninės paslaugų kokybės gerinimo srityje. Manau, kad galime nuveikti daug reikšmingų darbų.“ 

Antrosios Kauno klinikų Pacientų tarybos nariai sieks įgyvendinti naujas idėjas bei tęs jau pradėtus pirmosios Tarybos darbus. Pirmoji Pacientų taryba Kauno klinikų administracijai pateikė net 103 pasiūlymus, iš kurių daugiau nei pusė buvo įgyvendinti arba šiuo metu yra įgyvendinami.
Pirmosios Kauno klinikų Pacientų tarybos iniciatyva išspręsta ne viena pacientams ir jų artimiesiems opi problema, pagerintos sąlygos tiek stacionare, tiek konsultacijų pas gydytojus specialistus metu. Daug dėmesio skirta socialinių darbuotojų bei psichologinių paslaugų prieinamumui gerinti, teikti siūlymai dėl pacientų saugumo, privatumo, socialinės gerovės, į šeimą orientuotos slaugos, gerintos sąlygos akliesiems ir silpnaregiams, judėjimo negalią turintiems pacientams, sudaryti „žalieji koridoriai“ onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams ir kita. Taip pat daug dėmesio skirta vaikams, sergantiems retomis ligomis, jų šeimoms, susisteminta informacija naujagimio besilaukiančioms šeimoms, stengtasi užtikrinti ligoninėje besigydančių pacientų fizinį aktyvumą pagal būklę.

Tikimasi, kad naujoji Pacientų taryba sėkmingai tęs pacientų atstovavimo veiklą, imsis naujų reikšmingų iniciatyvų įgyvendinimo, taip dar labiau pagerinant paslaugų kokybę pacientams, jų šeimoms ir artimiesiems Kauno klinikose.

Kauno klinikų informacija