Atranka į Kauno klinikų Pacientų tarybą

Pacientų taryba yra patariamasis organas, teikiantis rekomendacinius siūlymus Kauno klinikų administracijai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir procesų tobulinimo. Pacientų tarybos tikslas – siekti naudos pacientui, gerinti pacientų ir jų artimųjų patirtis Kauno klinikose.

Pacientų tarybą sudaro 7 nariai, skiriami 3 metų kadencijai. Pacientų tarybos nariais gali tapti nepriekaištingos reputacijos asmenys, galintys atstovauti pacientų interesams ir (ar) yra pacientų visuomeninių organizacijų atstovai. Pageidautina, kad kandidatai turėtų asmeninės patirties Kauno klinikose – būtų gydęsi, konsultavęsi arba jo artimasis būtų lankęsis Kauno klinikose.
 
Laisvos formos motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą kviečiame siųsti el.p.atranka@kaunoklinikos.lt iki rugsėjo 16 d.
Bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais. Konfidencialumas garantuojamas.