Studentų mokslinė veikla

Studentų prašymai

2021 m. Kauno klinikose vykdytų studentų mokslo tiriamųjų darbų santraukos 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos – ne vien didžiausia šalies sveikatos priežiūros įstaiga, bet ir svarbi mokslinių tyrimų bazė, kurioje mokslo tiriamuosius darbus atlieka įvairių aukštųjų mokyklų ir studijų krypčių studentai. Kauno klinikos siekdamos užtikrinti aukštą mokslinių darbų kokybę bei tinkamą darbą su asmens sveikatos priežiūros duomenimis vykdant mokslo tiriamuosius darbus, visiems tyrėjams kelia aukščiausius reikalavimus. Studentų mokslo tiriamųjų darbų (MTD) vykdymo tvarka Kauno klinikose yra reglamentuota ir studentai privalo laikytis nustatytos tvarkos.

Mokslo tiriamasis darbas Kauno klinikose gali būti pradėtas tik tuomet, kai:

1. Aukštojoje mokykloje nustatyta tvarka yra patvirtinama studento MTD tema ir darbo vadovas.
2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centras (LSMU BEC), įvertinęs ar MTD atitinka svarbiausius etikos principus, išduoda pritarimą MTD vykdymui.
Studentas, norėdamas mokslo tiriamąjį darbą vykdyti Kauno klinikose Mokslo ir studijų koordinavimo tarnybai privalo pateikti:

1. Prašymą leisti mokslo tiriamąjį darbą vykdyti Kauno klinikose.
2. Pasirašytą konfidencialumo pažymėjimą.
3. Prašymą dėl duomenų pateikimo (jeigu bus atliekamas retrospektyvinis tyrimas).
4. Prašymą dėl prieigos prie Kauno klinikų informacinių sistemų suteikimo.

Dokumentus siųsti Mokslo ir studijų koordinavimo tarnybai:
El. p. mokslas@kaunoklinikos.lt
Tel. pasiteiravimui: +37037326467

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X